Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în atenție necesitatea instituirii unor reglementări speciale - de generală aplicabilitate în domeniul acțiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional,

ținând seama că nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință imposibilitatea respectării angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României,

având în vedere necesitatea asigurării condițiilor materiale pentru exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a competențelor de reprezentare a României la manifestările interne și internaționale în domeniul de competență al ministerului stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar crea riscul ca România să nu fie reprezentată sau să fie reprezentată necorespunzător în acțiunile interne și internaționale, ceea ce ar afecta atât imaginea României, cât și mediul de afaceri ca beneficiar al acestor acțiuni,

având în vedere necesitatea creării unor condiții reale pentru dezvoltarea economică și socială în zona agriculturii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri pentru a dezvolta cât mai multe proiecte de colaborare care vor avea ca efect dezvoltarea schimburilor comerciale în domeniul agriculturii.

În acest context participarea României la manifestările de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale în plan intern și internațional ar trebui realizată într-un sistem centralizat și cât se poate de accelerat pentru o cât mai bună eficientizare a măsurilor propuse.

De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se vor realiza susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza internațională actuală le are asupra domeniului agriculturii în România.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență creează baza legală pentru finanțarea organizării acțiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.

S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanță de urgență deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, ceea ce ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor și la agravarea situației actuale.

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

(1) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să organizeze acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 20 "Bunuri și servicii". Modificări (1)

(2) Activitățile, acțiunile, precum și cheltuielile necesare desfășurării acestora se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale. Modificări (1)

(3) Tipurile de acțiuni și cheltuieli care pot fi efectuate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 2 noiembrie 2011.

Nr. 92.

ANEXĂ Modificări (2)

Tipuri de acțiuni
1. Seminare
2. Conferințe
3. Grupuri de lucru - incluzând pe cele itinerante - în special în zonele rurale
4. Campanii radiofonice și de televiziune - documentare, emisiuni-dezbatere și altele asemenea
5. Acțiuni destinate școlilor și universităților
6. Organizarea de standuri de informare în târgurile/expozițiile agricole interne și internaționale
7. Realizarea de producții vizuale și audiovizuale și distribuirea lor
Tipuri de cheltuieli
1. Cheltuieli privind creații grafice publicitare - materiale publicitare: pliante, broșuri, cataloage, afișe, fluturași, reclame tipărite, mape de prezentare, postere, schițare calendare, grafică bannere, etichete -, obiecte promoționale - pixuri, brichete și altele asemenea -, inclusiv logoul evenimentului
2. Cheltuieli privind închirierea pavilionului și alte taxe
3. Cheltuieli privind planificarea, amenajarea, construcția și întreținerea standului
4. Cheltuieli privind transportul - materiale și obiecte promoționale, mostre
5. Cheltuieli de protocol - obiecte de artizanat, decorațiuni și altele asemenea
6. Cheltuieli prilejuite de participarea meșterilor populari și ansamblurilor artistice - cheltuieli de deplasare - transport, cazare, diurnă, prestări de servicii artistice, asigurări de sănătate
7. Cheltuieli privind serviciile de marketing și promovare
8. Cheltuieli prilejuite de participarea la seminare, conferințe, grupuri de lucru - incluzând pe cele itinerante - în special în zonele rurale, campanii radiofonice și de televiziune - documentare, emisiuni-dezbatere și altele asemenea, acțiuni destinate școlilor și universităților, organizarea de standuri de informare în târgurile/expozițiile agricole interne și internaționale, realizarea de producții vizuale și audiovizuale și distribuirea lor
9. Cheltuieli neprevăzute - majorarea cheltuielilor legate de închirierea, planificarea, amenajarea și întreținerea pavilionului, transport, evenimente/mijloace publicitare, participarea meșterilor populari, protocol

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...