Ministerul Sănătății - MS

Criteriul privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar din 20.10.2011

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare

Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare

Nr.
crt.
Funcția
(gradul sau treapta profesională)
Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
A. Funcții de specialitate medico-sanitare
1. Medic/Medic dentist; primar - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/ diplomă sau diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
- examen de medic primar
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca medic specialist
2. Medic/Medic dentist; specialist - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/ diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
- examen de medic specialist
- concurs pentru ocuparea postului*)
- stagiu de rezidențiat terminat
3. Medic/Medic dentist; rezident anul II-VII - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
- promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare
- un an vechime ca medic rezident
4. Medic/Medic dentist; rezident anul I - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
- concurs de medic rezident
5. Medic/Medic dentist - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de medic stomatolog promoție anterioară anului 2005
- diplomă de licență de medic dentist promoție 2005 și ulterioare
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime ca medic/medic dentist stagiar
6. Medic/Medic dentist stagiar**) - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină, diplomă de medic stomatolog promoție anterioară anului 2005
7. Medic cu competențe limitate - diplomă de licență în medicină promoția anului 2005 și ulterioare al cărui titular nu a fost confirmat medic rezident
- concurs pentru ocuparea postului
8. Farmacist primar - diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
- examen de farmacist primar
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca farmacist specialist
9. Farmacist specialist - diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
- examen de farmacist specialist
- concurs pentru ocuparea postului*)
- stagiu de rezidențiat terminat
10. Farmacist rezident anul II-III - diplomă de licențiat în farmacie/diplomă de licență de farmacist
- promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare
- un an vechime ca farmacist rezident
11. Farmacist rezident anul I - diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
- concurs de farmacist rezident
12. Farmacist - diplomă de licențiat în farmacie promoție anterioară anului 2005
- diplomă de licențiat în farmacie/diplomă de licență de farmacist promoția anului 2005 și ulterioare
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime ca farmacist stagiar
13. Farmacist stagiar - diplomă de licențiat în farmacie promoție anterioară anului 2005
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal - diplomă de licență în specialitate
- examen de grad principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist
15. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist - diplomă de licență în specialitate
- examen de grad specialist
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
16. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
18. Dentist principal - diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate
- examen de dentist principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca dentist
19. Dentist - diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime ca dentist
20. Dentist debutant - diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
B. Funcții de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
21. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal - diplomă de licență în specialitate
- examen de grad principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
22. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist - diplomă de licență în specialitate
- examen de grad specialist
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
23. Biolog, biochimist, chimist, fizician - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
25. Expert în fizică medicală - diplomă de licență în fizică sau echivalent
- grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat)
- curs de radioprotecție postuniversitar
- permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN)
- concurs pentru ocuparea postului
-3 ani vechime ca fizician medical
26. Fizician medical - diplomă de licență în fizică sau echivalent
- permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime ca fizician medical debutant
27. Fizician medical debutant - diplomă de licență în fizică sau echivalent
- concurs pentru ocuparea postului
28. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; principal - diplomă de licență în specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
29. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
30. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
31. Psiholog principal - diplomă de licență în specialitate
- examen de grad principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
32. Psiholog specialist - diplomă de licență în specialitate
- examen de grad specialist
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
33. Psiholog practicant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime ca psiholog stagiar
34. Psiholog stagiar - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
35. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
36. Profesor CFM, biolog, chimist asistent social - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar
37. Profesor CFM, biolog, chimist; asistent social - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

*) Cu excepția medicilor și farmaciștilor care urmează rezidențiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.

**) Funcția de medic stagiar se utilizează și pentru medicii din promoția 2005 și ulterioare care nu au fost confirmați medici rezidenți și care beneficiază de competențe limitate.

NOTE:

1. Gradele profesionale obținute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 și 11 se confirmă prin ordin al ministrului sănătății.

2. Gradele profesionale obținute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 21 și 22, cu excepția fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătății.

3. Gradele profesionale de specialist și principal obținute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 14, 15, 28, 31, 32 și 35, inclusiv fizicienii de la pozițiile 21 și 22, se confirmă prin act administrativ al conducătorului instituției publice cu personalitate juridică.

II. Asistenți medicali și alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie

Nr. crt. Funcția
(gradul sau treapta profesională)
Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
38. Asistent medical, moașă; principal - diplomă de licență în specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca asistent medical
39. Asistent medical, moașă - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime ca asistent medical
40. Asistent medical, moașă; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
41. Asistent medical principal (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca asistent medical
42. Asistent medical (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime ca asistent medical
43. Asistent medical debutant (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
44. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca asistent medical
45. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
46. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- concurs pentru ocuparea postului
47. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca asistent medical
48. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 luni vechime în specialitate
49. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii
- concurs pentru ocuparea postului
50. Educator-puericultor principal (PL) - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca educator-puericultor
51. Educator-puericultor (PL) - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 luni vechime în specialitate
52. Educator-puericultor; debutant (PL) - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
53. Educator-puericultor principal (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca educator-puericultor
54. Educator-puericultor (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 luni vechime în specialitate
55. Educator-puericultor; debutant (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
56. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală ori echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
57. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 luni vechime în specialitate
58. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală ori echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- concurs pentru ocuparea postului
59. Tehnician dentar principal (M) - diplomă de liceu sanitar în profil
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca tehnician dentar
60. Tehnician dentar (M) - diplomă de liceu sanitar în profil
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 luni vechime ca tehnician dentar
61. Tehnician dentar debutant (M) - diplomă de liceu sanitar în profil
- concurs pentru ocuparea postului
62. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (M) - diplomă de studii medii în specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
63. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă) (M) - diplomă de studii medii în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 luni vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
64. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (M) - diplomă de studii medii în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
65. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moașă, maseur; principal (M) - diplomă de liceu sanitar sau școală sanitară în profil
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
66. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moașă, maseur; (M) - diplomă de liceu sanitar sau școală sanitară în profil
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
67. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moașă, maseur; debutant (M) - diplomă de liceu sanitar sau școală sanitară în profil
- concurs pentru ocuparea postului
68. Statistician medical, registrator medical, instructor de educație, instructor de ergoterapie, instructor CFM; principal (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în specialitate
70. Statistician medical, registrator medical, instructor de educație, instructor de ergoterapie, instructor CFM; (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitate
70. Statistician medical, registrator medical, instructor de educație, instructor de ergoterapie, instructor CFM; debutant (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
- concurs pentru ocuparea postului
71. Asistent social, educator-puericultor; principal - diplomă de absolvire a școlii de specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
72. Asistent social, educator-puericultor - diplomă de absolvire a școlii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
73. Asistent social, educator-puericultor; debutant - diplomă de absolvire a școlii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
731. Autopsier principal (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
- examen pentru obținerea gradului de principal
- certificat de autopsier
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în sectorul sanitar la prosectură
732. Autopsier (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în sectorul sanitar la prosectură
733. Autopsier debutant (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
- concurs pentru ocuparea postului
74. Gipsar principal - școală generală
- examen pentru obținerea gradului de principal
- curs de instruire de 3 luni
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare
75. Gipsar - școală generală
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare
76. Gipsar debutant - școală generală
- concurs pentru ocuparea postului
77. Operator registrator de urgență principal - diplomă de studii medii
- curs organizat conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea +žcolii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță București-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în specialitate, din care cel puțin un an în cadrul serviciilor de ambulanță
78. Operator registrator de urgență - diplomă de studii medii și certificat de radiotelefonist sau telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
79. Operator registrator de urgență debutant - diplomă de studii medii și certificat de radiotelefonist sau telefonist
- concurs pentru ocuparea postului

NOTE:

1. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 38-40 se aplică și următoarelor funcții: tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat.

2. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 41-43 se aplică și următoarelor funcții: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.

3. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 35-37 se aplică și următoarelor funcții: educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral ori fără frecvență.

4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale și medii în funcțiile de la pozițiile 44-76, echivalările și confirmările în funcții și specialități aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare își mențin valabilitatea.

5. Asistenții medicali care au susținut și promovat gradul principal în profilul diplomei de licență/diplomei de absolvire a învățământului superior de scurtă durată, obținută ulterior, pot fi promovați la gradul principal după îndeplinirea condiției de vechime de 3 ani în funcția de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).

6. Reglementările de la pct. 5 se aplică și funcțiilor nominalizate la pct. 1 și 2.

III. Personal auxiliar sanitar

Nr. crt. Funcția
(gradul sau treapta profesională)
Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
80. Infirmieră, agent DDD - școală generală
- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
sau
- curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății - Direcția generală resurse umane și certificare
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitate
81. Infirmieră, agent DDD; debutant - școală generală
- concurs pentru ocuparea postului
82. Brancardier, băiaș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare - școală generală
- concurs pentru ocuparea postului
83. Ambulanțier - diplomă de bacalaureat (2)
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță București-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății
- concurs pentru ocuparea postului sau
- diplomă de bacalaureat (2)
- certificat de calificare
- diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță București-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist și cel puțin un an ca șofer autosanitară I
- 6 ani vechime ca motorist, marinar sau conducător de șalupă și cel puțin un an vechime ca motorist, marinar pe șalupă medicală sau conducător de șalupă medicală
84. Șofer autosanitară I - diplomă de bacalaureat (2)
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist sau 3 ani ca șofer autosanitară II
85. Șofer autosanitară II - diplomă de bacalaureat (2)
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist
86. Șofer autosanitară III - permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- concurs pentru ocuparea postului
Modificări (1)

NOTE:

1. Se aplică nivelele I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelele de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

2. Numai pentru ocuparea funcțiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanță ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009.

3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcțiile de la pozițiile 83-85, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt și rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcțiilor respective.

4. Nivelul de studii medii (M) pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II din cadrul serviciilor de ambulanță se utilizează numai pentru promovarea persoanelor încadrate ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare.

IV. Personalul din unitățile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010

Nr.
crt.
Funcția
(gradul sau treapta profesională)
Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
A. Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Cercetător științific I - diplomă de licență în specialitate
- medic primar, farmacist primar (3)
- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal
- expert în fizică medicală sau
- concurs pentru ocuparea postului
- 9 ani vechime în activitatea de cercetare și titlul științific de doctor
sau
- 9 ani vechime în învățământul superior și titlul științific de doctor
- 15 ani vechime în profilul postului
2. Cercetător științific II - diplomă de licență în specialitate
- medic primar, farmacist primar (3)
- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal
- expert în fizică medicală
- concurs pentru ocuparea postului
- 8 ani vechime în activitatea de cercetare și titlul științific de doctor
sau
- 8 ani vechime în învățământul superior și titlul științific de doctor sau
- 12 ani vechime în profilul postului
3. Cercetător științific III - diplomă de licență în specialitate
- medic specialist sau farmacist specialist (3)
- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, expert în fizică medicală, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani vechime în activitatea de cercetare
sau
- 6 ani vechime în învățământul superior
sau
- 4 ani vechime pentru persoanele care dețin titlul științific de doctor și provin din învățământul superior ori din domeniul cercetării
sau
- 10 ani vechime în profilul postului
sau
- 8 ani vechime pentru persoanele care dețin titlul științific de doctor și provin din afara învățământului superior sau al cercetării
4. Cercetător științific - diplomă de licență în specialitate
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătății, în ultimul an de rezidențiat
- biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în activitatea de cercetare
sau
- 2 ani vechime în învățământul superior
sau
- 4 ani vechime în profilul postului
5. Asistent de cercetare științifică - diplomă de licență în specialitate
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătății
- biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime în activitate
6. Asistent de cercetare științifică stagiar - diplomă de licență în specialitate
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătății
- biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
B. Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale
7. Asistent I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în activitate
8. Asistent II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime în activitate
9. Asistent stagiar - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

NOTE:

1. Funcțiile din prezenta anexă se echivalează cu funcțiile prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea funcțiilor și gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menționată.

2. Angajarea și promovarea personalului din structurile de cercetare medicală și farmaceutică se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Științe Medicale.

3. Se aplică numai pentru funcțiile din activitatea de cercetare științifică medicală clinică și de medicină preventivă.

V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții, resurse umane, salarizare și contencios

Nr.
crt.
Funcția
(gradul sau treapta profesională)
Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
A. Funcții din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios și investiții
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Auditor gradul I - diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în specialitate
2. Auditor gradul II - diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime în specialitate
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, gradul I - diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, consilier, expert, gradul II - diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, consilier, expert; gradul III - diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
6. Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, debutant - diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
7. Inginer, economist; specialist IA - diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
8. Inginer, economist; gradul I - diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
9.
10.
Inginer, economist; gradul II Inginer, economist; debutant - diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
- diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
11. Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; I - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
12. Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; II - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
13. Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; III - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
14. Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; debutant - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
15. Consilier juridic gradul IA - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
16. Consilier juridic gradul I - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
17. Consilier juridic gradul II - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
18. Consilier juridic debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului sau
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
tehnician IA - muncitori categoriile 5-6
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 7 ani vechime în meserie
20. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului sau
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
tehnician I - muncitori categoriile 4-5
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în meserie
21. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului sau
- 6 luni vechime în specialitate
tehnician II - muncitori categoriile 2-3
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime în meserie
22. Tehnician, merceolog, contabil referent; debutant - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
B. Compartimente de informatică
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică
2. Analist, programator, inginer de sistem; I - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică
3. Analist, programator, inginer de sistem; II - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitatea de informatică
4. Analist, programator, inginer de sistem; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
5. Informatician, conductor tehnic; I - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
6. Informatician, conductor tehnic; II - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
7. Informatician, conductor tehnic; III - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
8. Informatician, conductor tehnic; debutant - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Analist (programator) ajutor IA - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în activitatea informatică
10. Analist (programator) ajutor I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în activitatea informatică
11. Analist (programator) ajutor II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitatea informatică
12. Analist (programator) debutant - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
13. Operator, controlor date; I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în activitate
14. Operator, controlor date; II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în activitate
15. Operator, controlor date; III - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitate
16. Operator, controlor date; debutant - diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

NOTĂ:

Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcțiile de la pozițiile 19-22, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt și rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcțiilor respective.

VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întreținere - reparații și de deservire

Nr.
crt.
Funcția
(treapta profesională)
Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
a) Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Administrator I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate economic sau tehnic
sau
- diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în activitate
2. Administrator II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate economic sau tehnic
sau
- diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime în activitate
3. Șef depozit I - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime în activitate
4. Șef depozit II - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
5. Casier, magaziner; funcționar, arhivar - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitate
6. Casier, magaziner; funcționar, arhivar; debutant - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
7. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în activitate
8. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf I - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitate
9. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf debutant - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
10. Secretar - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitate
11. Secretar debutant - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
12. Șef formație pază/pompieri - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
13. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier - diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
14. Maistru I - diplomă de absolvire a școlii tehnice de maiștri
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime ca maistru
15. Maistru II - diplomă de absolvire a școlii tehnice de maiștri
- concurs pentru ocuparea postului
- 9 ani vechime în meserie
b) Criterii de studii și vechime pentru muncitorii calificați din activitatea de întreținere-reparații, laboranți determinări fizico-chimice, preparatori ser vaccin etc.
16. Muncitor calificat I - categoria de calificare 5 sau 6 - 9 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
17. Muncitor calificat II - categoria de calificare 3 sau 4 - 6 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
18. Muncitor calificat III - categoria de calificare 2 - 3 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
19. Muncitor calificat IV - categoria de calificare 1
- concurs pentru ocuparea postului
20. Muncitor necalificat I - concurs pentru ocuparea postului
21. Muncitor necalificat II - fără sporuri - concurs pentru ocuparea postului
c) Personal operativ și muncitori operativi
22. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziții, lucrător comercial etc. I - nivel de calificare III
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani vechime în meserie
23. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziții, lucrător comercial etc. II-III - nivel de calificare II
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime în meserie
24. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziții, lucrător comercial etc. IV - nivel de calificare I
- concurs pentru ocuparea postului
d) încadrarea șoferilor pe trepte profesionale în funcție de capacitatea de transport a autovehiculului
25. Șofer I - autovehicul și tractor rutier cu remorcă, cu capacitatea de peste 2 t, și autovehicul de transport de persoane cu peste 8 locuri
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime în activitate ca șofer
26. Șofer II - autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv și autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv
- concurs pentru ocuparea postului
e) Muncitori calificați - telefonist
27. Muncitor calificat II (telefonist) - centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice în funcție, exclusiv posturile telefonice din derivație
- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani vechime în activitate
28. Muncitor calificat III (telefonist) - centrală telefonică cu 50-400 de posturi telefonice în funcție
- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime în activitate
29. Muncitor calificat IV (telefonist) - centrală telefonică cu până la 50 de posturi telefonice în funcție
- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
Modificări (2)

NOTĂ:

Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcțiile de la pozițiile 1-15, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt și rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcțiilor respective.

Încadrarea pe funcțiile de muncitori de la pozițiile 16-24 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit.

Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în Indicatorul Tarifar de Calificare (ITC).

Pentru celelalte categorii de muncitori încadrați potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale.

Șoferii trebuie să posede permis de conducere pentru șofer profesionist sau diplomă de absolvire a învățământului mediu ori profesional de specialitate.

VII. Funcții de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unitățile sanitare publice

Nr.
crt.
Funcția
(gradul sau treapta profesională)
Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
1. Unități de cultură
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul I - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
2. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul II - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
3. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul III - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
4. Documentarist, traducător, desenator artistic; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
5. Bibliotecar gradul IA - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
6. Bibliotecar gradul I - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
7. Bibliotecar gradul II - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
8. Bibliotecar debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
9. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul I - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
10. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul II - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
11. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul III - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
12. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist debutant - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
13. Bibliotecar treapta I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în activitate
14. Bibliotecar treapta II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în activitate
15. Bibliotecar treapta III - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitate
16. Bibliotecar debutant - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
17. Bibliotecar, treapta IA - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în activitate
18. Bibliotecar, treapta I - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în activitate
19. Bibliotecar, treapta II - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitate
20. Bibliotecar, debutant - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
21. Fotograf, laborant foto; treapta IA - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în activitate
22. Fotograf, laborant foto; treapta I - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în activitate
23. Fotograf, laborant foto; treapta II - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitate
24. Fotograf, laborant foto; debutant - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
25. Garderobier - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
2. Navigație
1. Căpitan - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în activitate
2. Ofițer punte - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
3. Ofițer mecanic, ofițer electrician - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
4. Conducător șalupă - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale
- certificat de capacitate și certificat de calificare
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime în activitate
5. Motorist, marinar - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale și certificat de calificare
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în activitate
6. Motorist, marinar; debutant - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale și certificat de calificare
- concurs pentru ocuparea postului
3. Sanitar-veterinar
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar - diplomă de medic veterinar
- examen de medic primar veterinar
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
2. Medic veterinar gradul II - diplomă de medic veterinar
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
3. Medic veterinar gradul III - diplomă de medic veterinar
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
4. Medic veterinar debutant - diplomă de medic veterinar
- concurs pentru ocuparea postului
5. Asistent veterinar IA (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
6. Asistent veterinar I (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
7. Asistent veterinar II (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
8. Asistent veterinar debutant (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Tehnician; asistent veterinar IA - diplomă de școală postliceală în specialitate sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
10. Tehnician; asistent veterinar I - diplomă de școală postliceală de specialitate sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
11. Tehnician; asistent veterinar II - diplomă de școală postliceală de specialitate sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în specialitate
12. Tehnician, asistent veterinar; debutant - diplomă de școală postliceală de specialitate sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

VIII. Criterii de studii și vechime pentru funcții de conducere

Nr.
crt.
Funcția Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
A. Unitățile sanitare publice*)
1. Director general - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
2. Director general adjunct, director, director executiv - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
3. Director resurse umane - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
4. Director adjunct științific - diplomă de licență în specialitate
- cercetător științific gradele I, II sau III
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
5. Director adjunct - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
6. Medic șef (ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelență, centru de sănătate multifuncțional, unități fără personalitate juridică) - diplomă de licență în specialitate
- medic primar sau specialist
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
7. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare, șef serviciu medicină legală și anatomie patologică - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare,
sau
- conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice
8. Asistent medical șef pe unitate - diplomă de licență în domeniul medical sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în domeniul medical
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în funcția de asistent medical
9. Asistent medical șef ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelență, centru de sănătate multifuncțional, șef secție, șef laborator etc. - diplomă de licență în domeniul medical sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în domeniul medical
sau
- diplomă de școală sanitară postliceală
- sunt asistenți medicali principali
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime în funcția de asistent medical
- 5 ani vechime în funcția de asistent medical
B. Unitățile de cercetare științifică medicală
10. Șef secție - diplomă de licență în specialitate
- cercetător științific gradele I, II și III
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
11. Șef laborator - diplomă de licență în specialitate
- cercetător științific gradele I, II și III
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime în specialitate
C. Activitatea administrativă din unitățile sanitare
12. Director adjunct financiar-contabil - diplomă de licență în profilul economic
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
13. Director adjunct economic - diplomă de licență în profilul economic
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
14. Contabil-șef - diplomă de licență în profilul economic
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
15. Șef serviciu - diplomă de licență în specialitatea serviciului sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitatea serviciului
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal în specialitatea serviciului
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
16. Șef birou - diplomă de licență în specialitatea biroului sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitatea biroului
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal în specialitatea biroului
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
17. Șef atelier - diplomă de licență a învățământului tehnic sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a școlii tehnice de maiștri sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
18. Șef laborator - diplomă de licență în specialitate sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitatea laboratorului
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal în specialitatea laboratorului
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
19. Șef oficiu - diplomă de licență în specialitate sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal în specialitate sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
20. Șef formație muncitori - diplomă de licență a învățământului tehnic sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
21. Șef echipă muncitori - muncitori calificați categoriile 5, 6 sau 7
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime în meserie
Modificări (1)

*) Nu se utilizează pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.

NOTĂ:

Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcțiile de la pozițiile 8 și 9, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt și rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcțiilor respective.

Persoanele încadrate în unitățile sanitare înainte de apariția prezentelor criterii de studii și vechime, cu respectarea reglementărilor legale, și care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleași funcții.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...