Parlamentul României

Legea nr. 197/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul 35 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), cu amendă de la 13.000 lei la 15.000 lei;".

2. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

Contravențiilor prevăzute la art. 35 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

3. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Condițiile de anulare, suspendare, revocare sau retragere a licențelor se stabilesc prin norme de aplicare aprobate conform art. 39."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 7 noiembrie 2011.

Nr. 197.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...