Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 245 alin. (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și casele corpului didactic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.562.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

;
se încarcă...