Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 3. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.571.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ

;
se încarcă...