Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 188/1999)

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Completul competent să judece recursul în interesul legii este legal constituit, conform dispozițiilor art. 516 alin. (2) din Codul de procedură civilă și art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Regulament).

aedin?a completului este prezidata de doamna judecator I C T, preoedintele Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

Colegiul de conducere al Cur?ii de Apel Constan?a, autorul sesizarii, este reprezentat de domnul judecator R A, iar Ministerul Public - Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie este reprezentat de doamna procuror A E C.

La oedin?a de judecata participa domnul Aurel S, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispozi?iile art. 273 din Regulament.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), în legătură cu următoarele aspecte:

- natura raporturilor juridice stabilite între primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială, respectiv dacă acestea intră sub incidența normelor care reglementează raporturile de muncă, a normelor de drept administrativ sau a normelor dreptului comun civil;

- natura și competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu aceste raporturi juridice, atât în timpul exercitării funcției, cât și după încetarea funcției, respectiv dacă sunt conflicte de muncă supuse jurisdicției muncii, litigii de contencios administrativ supuse procedurii contenciosului administrativ sau litigii civile de drept comun supuse procedurii civile comune, competența fiind determinată în mod corespunzător în favoarea instanțelor specializate în soluționarea conflictelor de muncă, a instanțelor de contencios administrativ sau instanțelor civile de drept comun."

Magistratul-asistent prezintă referatul, arătând că la dosarul cauzei au fost depuse hotărâri judecătorești, prin care problema de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii a fost soluționată diferit, raportul comun întocmit de judecătorii raportori, precum și punctul de vedere formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Doamna judecator I C T, preoedintele completului de judecata, acorda cuvântul reprezentantului Colegiului de conducere al Cur?ii de Apel Constan?a pentru sus?inerea recursului în interesul legii, inclusiv sub aspectul admisibilita?ii.

Reprezentantul Colegiului de conducere al Curții de Apel Constanța susține că recursul în interesul legii formulat este admisibil, în raport cu practica neunitară dovedită cu jurisprudența atașată cererii de sesizare, și pune concluzii pentru admiterea recursului și pronunțarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale vizate, referitor la natura raporturilor juridice dintre primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială, precum și la natura și competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu astfel de raporturi juridice, atât în timpul exercitării funcției, cât și după încetarea funcției; de asemenea, precizează că prin sesizarea formulată se are în vedere domeniul de aplicare a reglementărilor respective, iar nu aplicarea concretă a acestora.

Având cuvântul, reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție arată că recursul este admisibil și pune concluzii pentru admiterea acestuia și pronunțarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale vizate, în sensul că raporturile juridice dintre primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială sunt raporturi de muncă, iar competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu aceste raporturi juridice, având ca obiect drepturi salariale și atragerea răspunderii civile, aparține tribunalelor, ca instanțe pentru litigii de muncă (conflicte de muncă), inclusiv după încetarea mandatelor aleșilor locali.

Preoedintele completului de judecata, doamna judecator I C T, declara dezbaterile închise, iar completul de judecata ramâne în pronun?are asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

I. Problema de drept care a generat practica neunitară

1. Recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța vizează interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Codul muncii și art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 554/2004, raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 și art. 109 din Legea nr. 188/1999, în legătură cu următoarele aspecte: natura raporturilor juridice stabilite între primar/viceprimar și unitatea administrativ- teritorială, natura și competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu aceste raporturi juridice, atât în timpul exercitării funcției, cât și după încetarea mandatului de ales local.

II. Dispozițiile legale a căror interpretare a generat practica neunitară

2. Codul muncii:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...