Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5577/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a centrelor de excelență

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza art. 57 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de organizare și funcționare a centrelor de excelență, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București și unitățile școlare din învățământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.577.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de organizare și funcționare a centrelor de excelență

;
se încarcă...