Structura componentelor situațiilor financiare anuale | Reglementare

Acesta este un fragment din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL 10 Funcțiunea conturilor

CAPITOLUL 11 Structura componentelor situațiilor financiare anuale

348. - Structura bilanțului care se întocmește de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică este următoarea:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitate . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . . sectorul . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . .
bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . .
Activități desfășurate:
- Fără scop patrimonial
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Efectivul de personal . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
- Economice
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Efectivul de personal . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Durata efectivă de funcționare în anul . . . . . . . . . .
(în luni) |_|_|
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANȚ
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 10 - lei -
Denumirea elementului Nr rd. Sold la:
începutul exercițiului financiar Sfârșitul exercițiului financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08) 01
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04) 02
- privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 201 * + 203* + 205* + 208* + 4094* - 2801.01 - 2803.01 -2805.01 -2808.01 -2903.01 -2905.01 -2908.01) 03
- privind activitățile economice (ct. 201* + 203*'+ 205* + 207* + 208* + 4094* - 2801.02 -2803.02 - 2805.02 - 2807 - 2808.02 - 2903.02 - 2905.02 -2908.02) 04
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07) 05
- privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 2111.01 + 2112.01 + 212.01 + 2131.01 + 2132.01 + 2133.01 + 214.01 + 217.01 + 223* + 224* + 227* + 231* + 4093*-2811.01 -2812.01 -2813.01 -2814.01 -2817.01 -2911.01 -2912.01 -2913.01 -2914.01 -2917.01 -293*) 06
- privind activitățile economice (ct. 2111.02 + 2112.02 + 212.02 + 2131.02 + 2132.02 + 2133.02 + 214.02 + 215 + 217.02 + 223* + 224* + 227* + 231* + 4093* - 2811.02 - 2812.02 - 2813.02 - 2814.02 -2815 - 2817.02 - 2911.02 - 2912.02 - 2913.02 - 2914.02 -2915 -2917.02-293*) 07
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 265 + 267 - 296) 08
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10 + 11 + 12 + 13) 09
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 ▒ 308 + 321 + 322 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 ▒ 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 ▒ 368 + 371 ▒ 378 + 381 ▒ 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - din ct. 4428) 10
II. CREANȚE **) (Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct. 267 - 296 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437**+ 4382 + 441** + 4424 + din ct 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 4582 + 461 + 473**- 491 - 495* - 496 + 5187) 11
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 506 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 596 -598) 12
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI ( din ct. 508 + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542 + 5501 + 5508) 13
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 15 + 16), din care: 14
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 15
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 16
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447***+ 4481 + 451*** + 453*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 17
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 15 - 17 - 24 - 27) 18
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 16 +18) 19
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447***+ 4481 + 451***+ 453*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 20
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 21
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 23 + 26) 22
1. subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd. 24 + 25), din care: 23
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 24
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 25
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 27 + 28), din care: 26
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 27
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 28
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (ct. 101) 29
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 30
III. REZERVE (ct. 106) 31
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND EXCEDENTUL/PROFITUL rd. (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46 + 48 + 49 + 50 + 52) - (35 + 37 + 39 + 41 + 43 + 45 + 47 + 51 + 53) Sold C (ct. 117) 32
SAU DEFICITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă) rd. (35 + 37 + 39 + 41 + 43 + 45 + 47 + 51 + 53) - (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46 + 48 + 49 + 50 + 52) Sold D (ct. 117) 33
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1171.01) Sold C 34
Sold D 35
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație specială (ct. 1171.02) ' Sold C 36
Sold D 37
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activitățile economice (ct. 1172) Sold C 38
Sold D 39
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1173.01) Sold C 40
Sold D 41
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activitățile economice (ct. 1173.02) Sold C 42
Sold D 43
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1174.01) Sold C 44
Sold D 45
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile economice (ct. 1174.02) Sold C 46
Sold D 47
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1175.01) Sold C 48
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitățile economice (ct. 1175.02) Sold C 49
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1176.01) Sold C 50
Sold D 51
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, privind activitățile economice (ct. 1176.02) Sold C 52
Sold D 53
V. EXCEDENTUL/PROFITUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR rd. (56 + 58 + 60) - (57 + 59 + 61) Sold C (ct. 121) 54
SAU DEFICITUL/PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR rd. (57 + 59 + 61) - (56 + 58 + 60) Sold D (ct. 121) 55
Excedent privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1211) Sold C 56
Deficit privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1211) Sold D 57
Excedent privind activitățile cu destinație specială sau (ct. 1212) Sold C 58
Deficit privind activitățile cu destinație specială (ct. 1212) Sold D 59
Profit privind activitățile economice (ct. 1213) Sold C 60
Pierdere privind activitățile economice (ct. 1213) Sold D 61
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (ct. 129) (rd. 63 + 64) 62
Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1291) 63
Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct. 1292) 64
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 30+ 31 +32 - 33 + 54 - 55 - 62) 65
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) (ct. 113) 66
FONDUL PENTRU AJUTOR ÎN CAZ DE DECES AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) (ct. 114) 67
FONDUL DE RULMENT AL MEMBRILOR ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI (ct. 115) 68
ALTE FONDURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL (ct. 116) 69
Patrimoniul privat (ct. 107) 70
CAPITALURI - TOTAL rd. (65 + 66 la 70) 71

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

349. - Structura contului rezultatului exercițiului care se întocmește de entitățile fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, este următoarea:

CONTUL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI
la data de . . . . . . . . .

Formularul 20 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rd. Prevederi anuale Exercițiul financiar
precedent încheiat
A B 1 2 3
1 Venituri din activitățile fără scop patrimonial -TOTAL (rd. 02 la 22) 01
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct. 731) 02
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct. 732) 03
Venituri din donații (ct. 7331) 04
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct. 7332) 05
Venituri din ajutoare (ct. 7333) 06
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct. 7341) 07
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct. 7342) 08
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct. 7343) 09
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct. 7344) 10
Alte venituri de natură financiară (ct. 7348) 11
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct. 735) 12
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 736) 13
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare si funcționare (ct. 737) 14
Venituri din despăgubiri (ct. 7381) 15
Venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7382) 16
Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct. 7383) 17
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct. 7384) 18
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 7385) 19
Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții si demonstrații sportive (ct. 7386) 20
Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct. 7387) 21
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (ct. 7388) 22
II Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial -TOTAL (rd. 24 + 25 + 26 + 28 + 29 + 31 + 34 + 37) 23
Cheltuieli privind stocurile (ct. 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 608 - 609) 24
Cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct. 611+612 + 613 + 614 + 615) 25
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct. 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 26
- total, din care:
- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 27
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 28
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 645) - total, din care: 29
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) 30
Alte cheltuieli de exploatare
(ct. 652 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658) - total, din care:
31
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct. 653) 32
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct. 657) 33
Cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668) - total, din care: 34
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665) 35
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 36
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 39 + 40) - total, din care: 37
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere (ct. 681 ) 38
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686) 39
III Rezultatul activităților
fără scop patrimonial
Excedent (rd. 01 - 23) 40
Deficit (rd. 23 - 01) 41
IV Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL 42
V Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL 43
VI Rezultatul activităților cu destinație specială Excedent (rd. 42 - 43) 44
Deficit (rd. 43 - 42) 45
VII Venituri din activitățile economice - TOTAL
(rd. 47 + 49 - 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 59)
46
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 - 709 + 7411) - total, din care: 47
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 48
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 49
Sold D 50
Venituri din producția de imobilizări (ct. 721 + 722) 51
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 52
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 53
Alte venituri din exploatare (ct. 754 + 758) 54
Venituri financiare
(ct. 7418 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 786) - total, din care:
55
- venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 56
- venituri din dobânzi (ct. 766) 57
- alte venituri financiare (ct. 768 + 786) 58
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct. 781) 59
VIII Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL
(rd. 61 + 63 + 64 + 66 + 67 + 69 + 70 + 74 + 77)
60
Cheltuieli privind stocurile (ct. 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609) - total, din care: 61
- cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 62
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 + 613 + 614 + 615) 63
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți
(ct. 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) -
total, din care:
64
- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 65
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 66
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 644 + 645) -total, din care: 67
- cheltuieli privind asigurările si protecția socială (ct. 645) 68
Alte cheltuieli de exploatare
(ct. 652 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658)
69
Cheltuieli financiare
(ct. 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) - total, din care:
70
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665) 71
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 72
- alte cheltuieli financiare (ct. 668) 73
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 75 + 76) - total, din care: 74
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere (ct. 681) 75
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686) 76
Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite (ct. 691 + 698) 77
IX Rezultatul activităților economice Profit (rd. 46 - 60) 78
Pierdere (rd. 60 - 46) 79
X Venituri totale (rd. 01 + 42 + 46) 80
XI Cheltuieli totale (rd. 23 + 43 + 60) 81
XII Excedent/Profit (rd. 80-81) 82
Deficit/Pierdere (rd. 81 - 80) 83

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

350. - Structura bilanțului care se întocmește de către organizațiile patronale și sindicale, precum și alte persoane juridice fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice este următoarea:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitate . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . . sectorul . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . .
bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . .
Activități desfășurate:
- Fără scop patrimonial
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Efectivul de personal . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
- Economice
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Efectivul de personal . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Durata efectivă de funcționare în anul . . . . . . . . . .
(în luni) |_|_|
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANȚ PRESCURTAT
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 10 - lei -
Denumirea elementului Nr rd. Sold la:
începutul exercițiului financiar Sfârșitul exercițiului financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 207 + 208 + 4094 - 280 - 290) 01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 4093 - 281 - 291 - 293*) 02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 265 +267* - 296*) 03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 +361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - din ct. 4428) 05
II. CREANȚE (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 +413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct . 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187) 06
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 506 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 596 -598) 07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542 + 550) 08
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 + rd. 12) 10
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 +408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 13
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23) 14
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14) 15
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 +408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 16
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22), din care: 18
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 20 + 21) 19
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 20
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 21
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23 + 24) 22
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 23
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 24
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (ct. 101) 25
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 26
III. REZERVE (ct. 106) 27
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND EXCEDENTUL/PROFITUL SAU Sold C (ct.117) 28
DEFICITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă) Sold D (ct.117) 29
V. EXCEDENTUL/PROFITUL SAU Sold C (ct.121) 30
DEFICITUL/PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR Sold D (ct.121) 31
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (ct. 129) (rd. 33 + 34) 32
Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1291) 33
Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct. 1292)1 34
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 - 31 - 32) 35
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) (ct. 113) 36
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) (ct. 114) 37
Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (ct. 115) 38
Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 116) 39
Patrimoniul privat (ct. 107) 40
CAPITALURI TOTAL rd. (35 la 40) 41

1 Acest rând se va completa numai de către organizațiile patronale și sindicale.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

351. - Structura contului prescurtat al rezultatului exercițiului care se întocmește de către organizațiile patronale și sindicale, precum și alte persoane juridice fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice este următoarea:

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 20 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rd. Prevederi anuale Exercițiul financiar
Precedent Curent
A B 1 2 3
I Venituri din activitățile fără scop patrimonial (rd. 02 + 06), din care: 01
1. Subvenții (rd. 03 + 04 + 05): 02
Venituri din subvenții de exploatare 03
Venituri din subvenții pentru investiții 04
Venituri din despăgubiri 05
2. Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare 06
II Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial 07
III Rezultatul activităților fără scop patrimonial Excedent (rd. 01 - 07) 08
Deficit (rd. 07 - 01) 09
IV Venituri din activitățile cu destinație specială 10
V Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială 11
Rezultatul activităților cu destinație specială Excedent (rd. 10 - 11) 12
Deficit (rd. 11 - 10) 13
VII Venituri din activitățile economice *) 14
VIII Cheltuieli privind activitățile economice *) 15
IX Rezultatul activităților economice Profit (rd. 14 - 15)*) 16
Pierdere (rd. 15 - 14) *) 17
X Venituri totale (rd. 01 + 10 + 14) 18
XI Cheltuieli totale (rd. 07 + 11 + 15) 19
XII Rezultatul net al exercițiului Excedent/Profit (rd. 18 - 19) 20
Deficit/Pierdere (rd. 19 - 18) 21

*) Rândurile 14 - 17 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Acesta este un fragment din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...