Prezentarea contului rezultatului exercițiului | Reglementare

Acesta este un fragment din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 412 Contabilitatea operațiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în participație SECȚIUNEA 414 Dispoziții speciale cu privire la contul rezultatului exercițiului

CAPITOLUL 4 Formatul și conținutul situațiilor financiare anuale -
SECȚIUNEA 4.13

Prezentarea contului rezultatului exercițiului

310. - Formatul contului rezultatului exercițiului întocmit de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică este următorul:

I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial

II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial

III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial

IV. Venituri din activitățile cu destinație specială

V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială

VI. Rezultatul activităților cu destinație specială

VII. Venituri din activitățile economice

1. Cifra de afaceri netă

2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată

4. Alte venituri din exploatare

5. Venituri financiare

6. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare

VIII. Cheltuieli privind activitățile economice

7. Cheltuieli privind stocurile

8. Cheltuieli cu serviciile

9. Cheltuieli cu personalul

10. Alte cheltuieli de exploatare

11. Cheltuieli financiare

12. Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare

13. Impozitul pe profit

IX. Rezultatul activităților economice

X. Venituri totale

XI. Cheltuieli totale

XII. Excedentul/Profitul sau deficitul/pierderea exercițiului financiar (X-XI; XI-X)

311. - Formatul contului prescurtat al rezultatului exercițiului întocmit de organizațiile sindicale și patronale, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice, este următorul:

I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial

II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial

III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial

IV. Venituri din activitățile cu destinație specială

V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială

VI. Rezultatul activităților cu destinație specială

VII. Venituri din activitățile economice*)

VIII. Cheltuieli privind activitățile economice*)

IX. Rezultatul activităților economice*)

X. Venituri totale

XI. Cheltuieli totale

XII. Excedentul/Profitul sau deficitul/pierderea exercițiului financiar (X-XI; XI-X)

*) Acest element se va completa numai de către organizațiile sindicale și patronale.

Acesta este un fragment din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...