Funcțiunea conturilor | Reglementare

Acesta este un fragment din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL 9 Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31122017 în noul plan de conturi general CAPITOLUL 11 Structura componentelor situațiilor financiare anuale

CAPITOLUL 10 Funcțiunea conturilor

346. -

(1) În acest capitol sunt prezentate conținutul și funcțiunea conturilor contabile cuprinse în Planul de conturi general prevăzut la cap. 8 "Planul de conturi general", care sunt aferente, în principal, activității fără scop patrimonial.

(2) Funcțiunea conturilor prezentată în acest capitol nu este limitativă, fiind exemplificat modul de înregistrare contabilă a principalelor operațiuni economico-financiare.

(3) Funcțiunea conturilor cuprinse la cap. 8 "Planul de conturi general" care nu se regăsesc în prezentul capitol este cea prevăzută de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

347. -

(1) La reflectarea în contabilitate a operațiunilor economice derulate se are în vedere conținutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor și politicilor contabile permise de reglementarea contabilă aplicabilă.

(2) Prevederile cuprinse în acest capitol nu constituie bază legală pentru efectuarea operațiunilor economico-financiare, ci numai referințe cu privire la înregistrarea în contabilitate a acestora.

CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE"

Din clasa 1 "Conturi de capitaluri provizioane, împrumuturi și datorii asimilate" fac parte următoarele grupe: 10 "Capital și rezerve", 11 "Fonduri privind activitățile fără scop patrimonial și rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exercițiului financiar", 15 "Provizioane" și 16 "Împrumuturi și datorii asimilate".

GRUPA 10 "CAPITAL ȘI REZERVE"

Din grupa 10 "Capital și rezerve" fac parte următoarele conturi:

Contul 101 "Capital"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența aporturilor de capital, în natură și/sau numerar, pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial, precum și a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de aporturi.

Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.

În creditul contului 101 "Capital" se înregistrează:

- rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit legii (106);

- excedentul/profitul realizat în exercițiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului, potrivit legii (exclusiv activitățile cu destinație specială) (117);

- aportul în natură (205, 208, 211 la 217, 231, 301, 302, 303, 361, 381);

- sumele depuse ca aport în numerar (512, 531).

În debitul contului 101 "Capital" se înregistrează:

- deficitele/pierderile realizate în exercițiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activitățile cu destinație specială) (117);

- sumele virate, potrivit legii, la încetarea activității (512).

Soldul contului reprezintă valoarea capitalului persoanei juridice fără scop patrimonial.

Contul 105 "Rezerve din reevaluare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, efectuată conform prevederilor legale, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și pentru activitățile economice.

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv.

În creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se înregistrează:

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214, 217).

În debitul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se înregistrează:

- capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câștig realizat, respectiv la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (117);

- descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale (211, 212, 213, 214, 217);

- ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (281).

Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidența entității.

Contul 106 "Rezerve"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve. Contabilitatea rezervelor se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.

În creditul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:

- excedentul/profitul net contabil realizat la închiderea exercițiului curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (exclusiv activitățile cu destinație specială) (129);

- excedentul/profitul net realizat în exercițiile anterioare, repartizat la rezerve, potrivit prevederilor legale (exclusiv activitățile cu destinație specială) (117);

- majorarea valorii participațiilor deținute în capitalul altor entități, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 262, 265).

În debitul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:

- rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit legii (101);

- rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor/pierderilor înregistrate în exercițiile precedente (exclusiv activitățile cu destinație specială) (117).

Soldul contului reprezintă rezervele existente și neutilizate.

Contul 107 "Patrimoniul privat"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor de natura patrimoniului privat pentru care sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere ca active.

Contul 107 "Patrimoniul privat" este un cont de pasiv.

La modificarea valorii patrimoniului privat se vor avea în vedere prevederile legale în vigoare.

Soldul contului reprezintă valoarea patrimoniului privat deținut de entitate.

GRUPA 11 "FONDURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ȘI REZULTATUL REPORTAT"

Din grupa 11 "Fonduri privind activitățile fără scop patrimonial și rezultatul reportat" fac parte următoarele conturi:

Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), constituit în conformitate cu prevederile legale.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare membru C.A.R.

Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" este un cont de pasiv.

În creditul contului 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se înregistrează:

- sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (512);

- sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (531);

- dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform prevederilor legale (666);

- excedentul realizat în exercițiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale (129).

În debitul contului 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se înregistrează:

- sumele reprezentând împrumuturi restituite și dobânzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) prin compensarea cu fondul social al acestora (267);

- sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), retrași (462);

- sumele virate la alte case de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând fondul social al membrilor transferați (512);

- sumele plătite reprezentând restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (531).

Soldul creditor al contului reprezintă fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), existent.

Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), constituit în conformitate cu prevederile legale.

Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" este un cont de pasiv.

În creditul contului 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se înregistrează:

- excedentul realizat în exercițiul financiar precedent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor acestora, conform prevederilor legale (117);

- sumele încasate reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (512);

- sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (531).

În debitul contului 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se înregistrează:

- sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmașii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (462);

- sumele plătite prin virament sau numerar urmașilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (512, 531).

Soldul creditor al contului reprezintă fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), neutilizat.

Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența fondului de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari, constituit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare membru al asociației de proprietari.

Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari" este un cont de pasiv.

În creditul contului 115 "Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari" se înregistrează:

- sumele încasate reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (512);

- sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (531).

În debitul contului 115 "Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari" se înregistrează:

- valoarea debitelor membrilor asociațiilor de proprietari, scăzute din evidență prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situația obligației de restituire a fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale (461);

- sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociației de proprietari, în situația obligației de restituire a fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale (462);

- sumele plătite prin virament, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale (512);

- sumele plătite în numerar, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale (531).

Soldul creditor al contului reprezintă fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari, existent.

Contul 116 "Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), constituite în conformitate cu prevederile legale.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de fonduri.

Contul 116 "Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial" este un cont de pasiv.

În creditul contului 116 "Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial" se înregistrează:

- excedentele realizate în exercițiile financiare precedente, repartizate pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale (1171);

- sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale (461);

- sumele încasate reprezentând contribuții ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale (512, 531).

În debitul contului 116 "Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial" se înregistrează:

- sumele neutilizate din alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale (462, 512, 531).

Soldul creditor al contului reprezintă fondurile neutilizate.

Contul 117 "Rezultatul reportat"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului sau părții din rezultatul exercițiului precedent nerepartizat de către adunarea generală, respectiv a deficitului/pierderii neacoperite și a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, din modificările politicilor contabile, a rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, precum și a eventualelor diferențe rezultate din dispozițiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, activitățile cu destinație specială și activitățile economice.

Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncțional.

În creditul acestui cont se înregistrează:

- excedentul/profitul realizat în exercițiul financiar încheiat, evidențiat la începutul exercițiului financiar următor în rezultatul reportat (121);

- deficitul/pierderea exercițiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activitățile cu destinație specială) (106);

- repartizările conform prevederilor legale la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) și alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (114, 116);

- deficitele/pierderile realizate în exercițiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activitățile cu destinație specială) (101);

- deficitele/pierderile înregistrate în exercițiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând excedent/profit, conform hotărârii adunării generale (117);

- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (461 și alte conturi în care urmează să se evidențieze corectarea erorilor);

- capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câștig realizat, respectiv la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105).

În debitul acestui cont se înregistrează:

- deficitul/pierderea realizat/realizată în exercițiul financiar încheiat, transferat la începutul exercițiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121);

- excedentele/profiturile realizate în exercițiile financiare precedente, utilizate ca sursă de majorare a capitalului, potrivit legii (exclusiv activitățile cu destinație specială) (101);

- excedentele/profiturile realizate în exercițiile financiare precedente și care se repartizează în exercițiile financiare următoare pe destinațiile aprobate de adunarea generală, potrivit legii (106, 116);

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (401, 404, 462 și alte conturi în care urmează să se evidențieze corectarea erorilor).

Soldul debitor al contului reprezintă deficitul neacoperit, iar soldul creditor, excedentul nerepartizat.

GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR"

Din grupa 12 "Rezultatul exercițiului financiar" fac parte: contul 121 "Excedent/Profit sau deficit/Pierdere" și contul 129 "Repartizarea excedentului/profitului".

Contul 121 "Excedent/Profit sau deficit/pierdere"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența excedentului/profitului sau a deficitului/pierderii realizat(e) în exercițiul financiar curent pentru activitățile fără scop patrimonial, inclusiv activitățile cu destinație specială și pentru activitățile economice.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, activitățile cu destinație specială și activitățile economice.

Contul 121 "Excedent/Profit sau deficit/pierdere" este un cont bifuncțional.

În creditul contului 121 "Excedent/Profit sau deficit/pierdere" se înregistrează:

- deficitul/pierderea realizat(ă) în exercițiul financiar încheiat, transferate la începutul exercițiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117);

- la sfârșitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7.

În debitul contului 121 "Excedent/Profit sau deficit/pierdere" se înregistrează:

- excedentul/profitul realizat în exercițiul financiar încheiat, evidențiat la începutul exercițiului financiar următor în rezultatul reportat (117);

- la sfârșitul perioadei, soldul debitor al conturilor din clasa 6.

Soldul creditor al contului reprezintă excedentul/profitul realizat, iar soldul debitor deficitul/pierderea înregistrat(ă).

Contul 129 "Repartizarea excedentului/profitului"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența repartizării excedentului/profitului realizat în exercițiul financiar curent și repartizat potrivit legii (exclusiv activitățile cu destinație specială).

Contul 129 "Repartizarea excedentului/profitului" este un cont de activ.

În debitul contului 129 "Repartizarea excedentului/profitului" se înregistrează:

- rezervele constituite, potrivit legii, din excedentul/profitul realizat în exercițiul financiar curent (exclusiv activitățile cu destinație specială) (106);

- excedentul realizat în exercițiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale (113). În creditul contului 129 "Repartizarea excedentului/profitului privind activitățile fără scop patrimonial" se înregistrează:

- excedentul/profitul realizat în exercițiul financiar încheiat care a fost repartizat conform prevederilor legale (exclusiv activitățile cu destinație specială) (121).

Soldul contului reprezintă excedentul/profitul repartizat, aferent exercițiului financiar încheiat (exclusiv activitățile cu destinație specială).

GRUPA 15 "PROVIZIOANE"

Din grupa 15 "Provizioane" face parte:

Contul 151 "Provizioane"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența provizioanelor pentru litigii, garanții acordate clienților, restructurare, pensii și obligații similare, pentru impozite, precum și a altor provizioane.

Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri, în funcție de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.

În creditul contului 151 "Provizioane" se înregistrează:

- valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, potrivit prevederilor legale (681).

În debitul contului 151 "Provizioane" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (738).

Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.

GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE"

Din grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate" fac parte:

Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creditelor bancare pe termen lung primite de persoana juridică fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și pe categorii de împrumuturi.

Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv.

În creditul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se înregistrează:

- suma creditelor pe termen lung primite (512);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exercițiului financiar, a creditelor în valută (665).

În debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se înregistrează:

- suma creditelor pe termen lung rambursate (512);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exercițiului financiar, a creditelor în valută, precum și la rambursarea acestora (734).

Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate.

Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor persoanei juridice fără scop patrimonial față de entitățile afiliate, respectiv entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" este un cont de pasiv.

În creditul contului 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se înregistrează:

- sumele încasate de la entitățile afiliate, respectiv entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare (512);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exercițiului financiar, a datoriilor exprimate în valută (665).

În debitul contului 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se înregistrează:

- sumele restituite entităților afiliate, respectiv entităților asociate și altor entități legate prin interese de participare (512);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exercițiului financiar, a datoriilor exprimate în valută, precum și la rambursarea acestora (734);

- diferențele favorabile rezultate din evaluarea la închiderea exercițiului financiar, a datoriilor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute, precum și la rambursarea acestora (734).

Soldul contului reprezintă sumele primite și nerestituite.

Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor împrumuturi și datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanții primite și alte datorii asimilate.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi și datorii asimilate.

Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" este un cont de pasiv.

În creditul contului 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" se înregistrează:

- sumele de încasat/încasate reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate (461, 512);

- valoarea concesiunilor primite (205);

- valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (213);

- sumele reprezentând garanțiile de bună execuție reținute, conform contractelor încheiate (404);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exercițiului financiar, a împrumuturilor și datoriilor asimilate în valută (665);

- diferențele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar (668).

În debitul contului 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" se înregistrează:

- sumele reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate rambursate (512);

- obligația de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (404);

- valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213);

- diferențele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar (734);

- garanțiile de bună execuție restituite terților (512);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la închiderea exercițiului financiar, a împrumuturilor și datoriilor asimilate, în valută, precum și la rambursarea acestora (734).

Soldul contului reprezintă alte împrumuturi și datorii asimilate, nerestituite.

Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dobânzilor datorate, aferente creditelor bancare pe termen lung, datoriilor față de entitățile afiliate, respectiv entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare, precum și a celor aferente altor împrumuturi și datorii asimilate.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe obiective finanțate din împrumuturi și datorii asimilate.

Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.

În creditul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se înregistrează:

- valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate (666);

- diferențele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la închiderea exercițiului financiar (665).

În debitul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se înregistrează:

- suma dobânzilor plătite aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate (512);

- diferențele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută rezultate în urma evaluării acestora la închiderea exercițiului financiar, precum și la decontarea acestora (734);

- diferențele favorabile aferente dobânzilor datorate cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute, rezultate în urma evaluării acestora la închiderea exercițiului financiar, precum și la decontarea acestora (734).

Soldul contului reprezintă dobânzile datorate și neplătite.

Contul 169 "Prime privind rambursarea altor datorii"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența primelor de rambursare reprezentând diferența dintre valoarea de rambursare a altor datorii, pe de o parte, și valoarea inițială a acestora, pe de altă parte.

Contul 169 "Prime privind rambursarea altor datorii" este un cont de activ.

În debitul contului 169 "Prime privind rambursarea altor datorii" se înregistrează:

- suma primelor de rambursare aferente altor datorii.

În creditul contului 169 "Prime privind rambursarea altor datorii" se înregistrează:

- valoarea primelor privind rambursarea altor datorii amortizate (686).

Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea altor datorii neamortizate.

CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI"

Din clasa 2 "Conturi de imobilizări" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizări necorporale", 21 "Imobilizări corporale", 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare", 23 "Imobilizări în curs", 26 "Imobilizări financiare", 28 "Amortizări privind imobilizările" și 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor".

GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE"

Din grupa 20 "Imobilizări necorporale" fac parte:

Contul 201 "Cheltuieli de constituire"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor ocazionate de înființarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe și alte cheltuieli de înscriere legate de înființarea și extinderea activității persoanei juridice fără scop patrimonial).

Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.

În debitul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se înregistrează:

- cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (404, 462, 512, 531).

În creditul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se înregistrează:

- amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din evidență (280).

Soldul contului reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.

Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ține pe categorii de lucrări sau obiective.

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ.

În debitul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se înregistrează:

- lucrările și proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziționate de la terți (738, 404);

- lucrările și proiectele de dezvoltare achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475).

În creditul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare cedate (658);

- imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral, precum și cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licențelor (280, 205).

Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare existente.

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, precum și a altor drepturi și active similare aduse ca aport, achiziționate sau dobândite pe alte căi.

Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ține pe categorii de concesiuni, brevete, licențe etc.

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare" este un cont de activ.

În debitul contului 205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare" se înregistrează:

- brevetele, licențele, mărcile comerciale și alte valori similare achiziționate, reprezentând aport în natură, primite ca subvenții guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum și cele constatate plus la inventar (404, 101, 475);

- brevetele, licențele, mărcile comerciale și alte valori similare achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea concesiunilor primite (167);

- imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licențelor (203).

În creditul contului 205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și altor valori similare scoase din evidență (658);

- amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și altor valori similare, scoase din evidență (280);

- valoarea brevetelor, licențelor și a altor drepturi și valori similare depuse ca aport la capitalul altor entități, în schimbul dobândirii de participații în capitalul acestora (261, 262, 265).

Soldul contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licențele, mărcile comerciale, precum și alte drepturi și active similare existente.

Contul 207 "Fond comercial"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența fondului comercial.

Contul 207 "Fond comercial" este un cont de activ.

În debitul contului 207 "Fond comercial" se înregistrează:

- diferența pozitivă dintre costul de achiziție și valoarea, la data tranzacției, a părții din activele nete achiziționate.

În creditul contului 207 "Fond comercial" se înregistrează:

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea fondului comercial (681);

- valoarea neamortizată a fondului comercial scos din evidență (658);

- valoarea fondului comercial amortizat integral, scos din evidență (280).

Soldul contului reprezintă valoarea fondului comercial existent.

Contul 208 "Alte imobilizări necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența programelor informatice create de entitate sau achiziționate de la terți, precum și a altor imobilizări necorporale.

Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de imobilizări necorporale.

Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" este un cont de activ.

În debitul contului 208 "Alte imobilizări necorporale" se înregistrează:

- valoarea programelor informatice și a altor imobilizări necorporale achiziționate (404);

- valoarea programelor informatice și a altor imobilizări necorporale achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (738);

- valoarea programelor informatice reprezentând aport la patrimoniul social (101);

- valoarea programelor informatice și a altor imobilizări necorporale primite ca subvenții guvernamentale (475);

- valoarea programelor informatice și a altor imobilizări necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475).

În creditul contului 208 "Alte imobilizări necorporale" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidență (658);

- amortizarea altor imobilizări necorporale, scoase din evidență (280);

- valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entități, în schimbul dobândirii de participații la capitalul acestora (261, 262, 265).

Soldul contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.

GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE"

Din grupa 21 "Imobilizări corporale" fac parte:

Contul 211 "Terenuri și amenajări de terenuri"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența terenurilor și a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.), distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ține pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări de terenuri.

Contul 211 "Terenuri și amenajări de terenuri" este un cont de activ.

În debitul contului 211 "Terenuri și amenajări de terenuri" se înregistrează:

- valoarea terenurilor achiziționate, a celor reprezentând aport la patrimoniul social, valoarea terenurilor primite prin subvenții pentru investiții (404, 101, 475);

- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (475);

- valoarea terenurilor achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la cost de producție a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (231);

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă terenului reevaluat (105);

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (738).

În creditul contului 211 "Terenuri și amenajări de terenuri" se înregistrează:

- valoarea terenurilor, respectiv a amenajărilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658);

- valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea terenurilor în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

- valoarea terenurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entități, în schimbul dobândirii de participații în capitalul acestora (261, 262, 265).

Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor și costul amenajărilor de terenuri existente.

Contul 212 "Construcții"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării construcțiilor, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 212 "Construcții" este un cont de activ.

În debitul contului 212 "Construcții" se înregistrează:

- valoarea construcțiilor achiziționate, primite prin subvenții pentru investiții sau ca aport la patrimoniul social (404, 475, 101);

- valoarea la cost de producție a construcțiilor realizate pe cont propriu (231);

- valoarea construcțiilor primite cu titlu gratuit (475);

- valoarea construcțiilor achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcțiilor, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă construcției reevaluate (105);

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcțiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (738);

- valoarea amortizării investițiilor efectuate de chiriași la construcțiile primite cu chirie și restituite proprietarului (281).

În creditul contului 212 "Construcții" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a construcțiilor scoase din evidență (658);

- amortizarea construcțiilor scoase din evidență (281);

- descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea construcțiilor, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea construcțiilor, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

- valoarea amortizării construcțiilor, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281);

- valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entități, în schimbul dobândirii de participații în capitalul acestora (261, 262, 265);

- valoarea investițiilor efectuate de chiriași la construcțiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281).

Soldul contului reprezintă valoarea construcțiilor existente.

Contul 213 "Instalații tehnice și mijloace de transport"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 213 "Instalații tehnice și mijloace de transport" este un cont de activ.

În debitul contului 213 "Instalații tehnice și mijloace de transport" se înregistrează:

- valoarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport achiziționate sau primite ca aport la patrimoniul social (404, 446, 223, 101);

- valoarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport primite prin subvenții pentru investiții, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);

- valoarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport primite în regim de leasing financiar (167);

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (738).

În creditul contului 213 "Instalații tehnice și mijloace de transport" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport scoase din evidență (658);

- amortizarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport scoase din evidență (281);

- valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (167);

- descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

- valoarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entități, în schimbul dobândirii de participații în capitalul acestora (261, 262, 265);

- valoarea investițiilor efectuate de chiriași la instalațiile tehnice și mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281).

Soldul contului reprezintă valoarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport, existente.

Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" este un cont de activ.

În debitul contului 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" se înregistrează:

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale achiziționate, primite prin subvenții pentru investiții, ca aport la patrimoniu (404, 224, 475, 101);

- valoarea la cost de producție a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale realizate din producția proprie (231);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale, primite în regim de leasing financiar (167);

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (738).

În creditul contului 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale, scoase din evidență (658);

- amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale scoase din evidență (281);

- descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

- aportul în natură la capitalul social al altor entități, în schimbul dobândirii de participații la capitalul acestora (261, 262, 265).

Soldul contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție și a altor active corporale existente.

Contul 217 "Active biologice productive"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența animalelor de reproducție și muncă, precum și a plantațiilor, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 217 "Active biologice productive" este un cont de activ.

În debitul contului 217 "Active biologice productive" se înregistrează:

- valoarea activelor biologice productive achiziționate sau realizate din producție proprie (404, 231);

- valoarea activelor biologice productive primite ca aport la patrimoniul social (101);

- valoarea activelor biologice productive primite prin subvenții pentru investiții, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);

- valoarea activelor biologice productive achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor biologice productive, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

- creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor biologice productive, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (738).

În creditul contului 217 "Active biologice productive" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a activelor biologice productive scoase din evidență (658);

- amortizarea activelor biologice productive scoase din evidență (281);

- descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea activelor biologice productive, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea activelor biologice productive, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655).

Soldul contului reprezintă valoarea activelor biologice productive existente.

GRUPA 22 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE"

Din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" fac parte conturile:

223 "Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare";

224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare";

227 "Active biologice productive în curs de aprovizionare".

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ține evidența imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Conturile din această grupă sunt conturi de activ.

În debitul conturilor din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (404).

În creditul conturilor din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (213, 214, 217).

Soldul conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS"

Din grupa 23 "Imobilizări în curs" face parte:

Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuție".

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor corporale în curs de execuție.

Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuție" este un cont de activ.

În debitul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuție" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție facturate de furnizori, inclusiv entități afiliate sau entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (404, 451, 453);

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție efectuate în regie proprie, neterminate (738);

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție primite ca aport la patrimoniul social (101).

În creditul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuție" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție, recepționate, date în folosință sau puse în funcțiune (211, 212, 213, 214, 217);

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție scoase din evidență, valoarea pierderilor din calamități (658).

Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție.

GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE"

Din grupa 26 "Imobilizări financiare" fac parte conturile:

Contul 261 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența acțiunilor deținute la entitățile afiliate.

Contul 261 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate" este un cont de activ.

În debitul contului 261 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate" se înregistrează:

- valoarea acțiunilor dobândite prin achiziție (512, 531, 269);

- valoarea acțiunilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entităților afiliate (205, 208, 211, 212, 213, 214);

- diferența dintre valoarea acțiunilor dobândite și valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților afiliate (734);

- diferența dintre valoarea acțiunilor dobândite și valoarea creanțelor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților afiliate (734);

- valoarea acțiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităților afiliate la care se dețin participații, prin încorporarea rezervelor (106);

- valoarea acțiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităților afiliate la care se dețin participații, prin încorporarea beneficiilor, precum și cele primite fără plată, potrivit legii (734).

În creditul contului 261 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate" se înregistrează:

- cheltuielile privind valoarea acțiunilor deținute la entitățile afiliate, cedate (664).

Soldul contului reprezintă valoarea acțiunilor deținute la entitățile afiliate.

Contul 262 "Acțiuni deținute la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deține în capitalul entităților asociate.

Contul 262 "Acțiuni deținute la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare" este un cont de activ.

În debitul contului 262 "Acțiuni deținute la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare" se înregistrează:

- valoarea participațiilor dobândite prin achiziție (512, 531, 269);

- valoarea participațiilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entităților asociate (205, 208, 211, 212, 213, 214);

- diferența dintre valoarea participațiilor dobândite și valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților asociate (734);

- diferența dintre valoarea participațiilor dobândite și valoarea creanțelor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților asociate (734);

- valoarea participațiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităților asociate la care se dețin participații, prin încorporarea rezervelor (106);

- valoarea participațiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităților asociate la care se dețin participații, prin încorporarea beneficiilor, precum și cele primite fără plată, potrivit legii (734).

În creditul contului 262 "Acțiuni deținute la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare" se înregistrează:

- cheltuielile privind valoarea participațiilor deținute la entitățile asociate, cedate (664).

Soldul contului reprezintă imobilizările financiare deținute la entități asociate.

Contul 265 "Alte titluri imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor titluri de valoare deținute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al entităților, altele decât entitățile afiliate, entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare.

Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.

În debitul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se înregistrează:

- valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin achiziție (512, 531, 269);

- valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entități (205, 208, 211, 212, 213, 214);

- diferența dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite și valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entități (734);

- diferența dintre valoarea acțiunilor dobândite și valoarea creanțelor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților afiliate (734);

- valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entități la care se dețin participații, prin încorporarea rezervelor (106);

- valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entități la care se dețin participații, prin încorporarea beneficiilor, precum și cele primite fără plată, potrivit legii (734).

În creditul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se înregistrează:

- cheltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate deținute în capitalul social al altor entități la care se dețin participații, cedate (664).

Soldul contului reprezintă alte titluri imobilizate existente.

Contul 267 "Creanțe imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creanțelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entități, a altor creanțe imobilizate, cum sunt depozite, garanții și cauțiuni depuse de entitate la terți, obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor de obligațiuni efectuate de terți, care urmează a fi deținute pe o perioadă mai mare de un an, împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) etc., distinct pentru activitățile fără scop patrimonial. Contul 267 "Creanțe imobilizate" este un cont de activ.

În debitul contului 267 "Creanțe imobilizate" se înregistrează:

- dobânzile calculate la împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform contractelor de împrumut (734);

- sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entități (512);

- sumele plătite în numerar reprezentând împrumuturi acordate (531);

- dobânzile aferente creanțelor imobilizate (734);

- sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligațiunilor achiziționate cu ocazia emisiunilor de obligațiuni efectuate de terți, care urmează a fi deținute pe o perioadă mai mare de un an (512, 462);

- diferențele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută și depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar (734);

- diferențele favorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar (734).

În creditul contului 267 "Creanțe imobilizate" se înregistrează:

- sumele reprezentând împrumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) prin compensarea cu fondul social al acestora (113);

- valoarea împrumuturilor restituite de terți (512);

- dobânzile încasate, aferente creanțelor imobilizate (512);

- valoarea garanțiilor restituite de terți (512);

- valoarea creanțelor imobilizate și a dobânzilor aferente, încasate în numerar (531);

- valoarea pierderilor din creanțe imobilizate (663);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate, rezultate în urma evaluării acestora la închiderea exercițiului financiar sau în urma încasării creanțelor (665);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite în valută, rezultate în urma evaluării acestora la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia lichidării lor (665);

- diferențele nefavorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la închiderea exercițiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate și a altor creanțe imobilizate.

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziționării imobilizărilor financiare.

Contabilitatea analitică se ține pe unitățile emitente de imobilizări financiare.

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" este un cont de pasiv.

În creditul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează:

- sumele datorate pentru achiziționarea de imobilizări financiare (261, 262, 265);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării la închiderea exercițiului financiar, a datoriilor în valută reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare (665).

În debitul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează:

- sumele plătite pentru imobilizări financiare (512, 531);

- diferențele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare, la închiderea exercițiului financiar, sau în urma achitării acestora (734);

- diferențele favorabile rezultate în urma evaluării datoriilor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare, la închiderea exercițiului financiar, sau în urma achitării acestora (734).

Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.

GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE"

Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările" fac parte:

Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența amortizării imobilizărilor necorporale.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe categorii (feluri) de imobilizări necorporale.

Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" este un cont de pasiv.

În creditul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se înregistrează:

- valoarea amortizării imobilizărilor necorporale (681).

În debitul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se înregistrează:

- amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidență (201, 203, 205, 207, 208).

Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.

Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența amortizării imobilizărilor corporale.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe categorii (feluri) de imobilizări corporale.

Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" este un cont de pasiv.

În creditul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se înregistrează:

- cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor corporale (681);

- valoarea amortizării investițiilor efectuate de chiriași la imobilizările corporale primite cu chirie și restituite proprietarului (212, 213, 214);

- ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, atunci când reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (105).

În debitul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se înregistrează:

- valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidență (211, 212, 213, 214, 217);

- valoarea investițiilor efectuate de chiriași la imobilizările corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (212);

- valoarea amortizării imobilizărilor corporale, eliminată cu ocazia reevaluării, din valoarea contabilă brută a acestora (212, 213, 214, 217).

Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.

GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR"

Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor" fac parte:

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări necorporale supuse deprecierii.

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" este un cont de pasiv.

În creditul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (681).

În debitul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (738).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor necorporale.

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări corporale supuse deprecierii.

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" este un cont de pasiv.

În creditul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (681).

În debitul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (738).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor corporale.

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări corporale în curs de execuție, supuse deprecierii.

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție" este un cont de pasiv.

În creditul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție (681).

În debitul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție (738).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuție.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări financiare supuse pierderii de valoare.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" este un cont de pasiv.

În creditul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (686).

În debitul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (734).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor financiare.

CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE"

Din clasa 3 "Conturi de stocuri și producție în curs de execuție" fac parte următoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii prime și materiale", 32 "Stocuri în curs de aprovizionare", 33 "Producție în curs de execuție", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la terți", 36 "Active biologice de natura stocurilor", 37 "Mărfuri", 38 "Ambalaje" și 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție".

GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE"

Din grupa 30 "Stocuri de materii prime și materiale" fac parte:

Contul 301 "Materii prime"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de materii prime.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime, grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidență a stocurilor prevăzută de lege, utilizată în funcție de specificul activității și necesitățile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.

Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ.

În situația aplicării inventarului permanent:

În debitul contului 301 "Materii prime" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime achiziționate de la terți (401, 408, 446, 321, 542);

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime aduse de la terți (351);

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime de la entități afiliate sau alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime primite de la unitate sau subunități (481, 482);

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime reprezentând aport în natură (101);

- valoarea materiilor prime constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit și a celor rezultate din dezmembrări (601, 733, 738);

- valoarea materiilor prime reprezentând contribuții ale membrilor și simpatizanților (731);

- diferențele de preț în minus sau favorabile, aferente materiilor prime achiziționate (308).

În creditul contului 301 "Materii prime" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, precum și a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (601);

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime livrate unității sau subunităților (481, 482);

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau în custodie la terți (351);

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime ieșite prin donație sau distruse prin calamități (658).

Soldul contului reprezintă valoarea materiilor prime existente în stoc.

Contul 302 "Materiale consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, semințe și materiale de plantat, furaje și alte materiale consumabile).

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de materiale consumabile, grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidență a stocurilor prevăzută de lege, utilizată în funcție de specificul activității și necesitățile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.

Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ.

În situația aplicării inventarului permanent:

În debitul contului 302 "Materiale consumabile" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile achiziționate de la terți (401, 408, 446, 322, 542);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile aduse de la terți (351);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile primite de la entități afiliate sau entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile primite de la unitate sau subunități (481, 482);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile reprezentând aport în natură (101);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit și a celor rezultate din dezmembrări (602, 733, 738);

- valoarea materialelor consumabile reprezentând contribuții ale membrilor și simpatizanților (731);

- contravaloarea materialelor consumabile achitate prin alte valori (532);

- diferențele de preț în minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile achiziționate (308).

În creditul contului 302 "Materiale consumabile" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, precum și a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (602);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile livrate unității sau subunităților (481, 482);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau în custodie la terți (351);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial, reprezentând ajutoare din surse interne sau externe (657);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile ieșite prin donație sau distruse prin calamități (658).

Soldul contului reprezintă valoarea materialelor consumabile existente în stoc.

Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării materialelor de natura obiectelor de inventar.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și, după caz, pe feluri sau grupe (categorii), grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidență a stocurilor prevăzută de lege, utilizată în funcție de specificul activității și necesitățile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.

Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ.

În situația aplicării inventarului permanent:

În debitul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziționate de la terți (401, 408, 446, 323, 542);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entități afiliate sau entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la unitate sau subunități (481, 482);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport în natură (101);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terți (351, 401);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit și a celor rezultate din dezmembrări (603, 733, 738);

- valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentând contribuții ale membrilor și simpatizanților (731);

- diferențele de preț în minus sau favorabile, aferente materialelor de natura obiectelor de inventar achiziționate (308).

În creditul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, precum și a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (603);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate unității sau subunităților (481, 482);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau în custodie la terți (351);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar ieșite prin donație sau distruse prin calamități (658);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial, reprezentând ajutoare din surse interne sau externe (657).

Soldul contului reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.

Contul 308 "Diferențe de preț la materii prime și materiale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența diferențelor (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între prețul de înregistrare standard (prestabilit) și costul de achiziție, aferente materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar.

Contul 308 "Diferențe de preț la materii prime și materiale" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar.

În debitul contului 308 "Diferențe de preț la materii prime și materiale" se înregistrează:

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile (costul de achiziție este mai mare decât prețul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune (401, 542);

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar achiziționate de la entități afiliate sau entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- diferențele de preț în minus sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar ieșite din gestiune (601, 602, 603).

În creditul contului 308 "Diferențe de preț la materii prime și materiale" se înregistrează:

- diferențele de preț în minus sau favorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar achiziționate (301, 302, 303, 542);

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar ieșite din gestiune (601, 602, 603).

Soldul contului reprezintă diferențele de preț aferente materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.

În situația aplicării inventarului intermitent:

Stocurile existente la începutul exercițiului financiar, precum și intrările în cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar se înregistrează direct în debitul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" și 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar".

Conturile 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile" și 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debitează numai la sfârșitul perioadei cu valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente în stoc, stabilită pe baza inventarului, prin creditul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar", iar la începutul perioadei imediat următoare, pentru respectarea permanenței metodelor, se reiau pe cheltuieli la aceeași valoare.

GRUPA 32 "STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE"

Din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" fac parte conturile:

321 "Materii prime în curs de aprovizionare";

322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare";

323 "Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare";

326 "Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare";

328 "Ambalaje în curs de aprovizionare".

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ține evidența stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

Conturile din această grupă sunt conturi de activ.

În debitul conturilor din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" se înregistrează:

- valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (401).

În creditul conturilor din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" se înregistrează:

- valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (301, 302, 303, 361, 381).

Soldul conturilor reprezintă valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERȚI"

Din grupa 35 "Stocuri aflate la terți" fac parte:

Contul 351 "Materii și materiale aflate la terți"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de materii prime, materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terți, pentru prelucrare sau în custodie.

Contabilitatea analitică a materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terți se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe unități, iar în cadrul acestora, pe feluri sau grupe de materiale.

Contul 351 "Materii și materiale aflate la terți" este un cont de activ.

În debitul contului 351 "Materii și materiale aflate la terți" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terți (301, 302, 303).

În creditul contului 351 "Materii și materiale aflate la terți" se înregistrează:

- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terți (301, 302, 303);

- scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terți, constatate lipsă la inventar (601, 602, 603);

- scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terți, distruse de calamități (658).

Soldul contului reprezintă valoarea materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terți.

Contul 356 "Active biologice de natura stocurilor aflate la terți"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența activelor de natura stocurilor trimise la terți, pentru prelucrare sau în custodie.

Contul 356 "Active biologice de natura stocurilor aflate la terți" este un cont de activ.

În debitul contului 356 "Active biologice de natura stocurilor aflate la terți" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor aflate la terți (361).

În creditul contului 356 "Active biologice de natura stocurilor aflate la terți" se înregistrează:

- valoarea activelor biologice intrate în gestiune, aduse de la terți (361);

- scăderea din gestiune a activelor biologice aflate la terți constatate lipsă la inventar (606).

Soldul contului reprezintă valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor aflate la terți.

Conținutul și funcțiunea contului 358 "Ambalaje aflate la terți" este similară cu cea a contului 356 "Active biologice de natura stocurilor aflate la terți".

GRUPA 36 "ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR"

Din grupa 36 "Active biologice de natura stocurilor" fac parte:

Contul 361 "Active biologice de natura stocurilor"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența activelor biologice de natura stocurilor, respectiv animalele născute și cele tinere de orice fel (viței, miei, purcei, mânji etc.), în vederea creșterii și folosirii lor pentru muncă și reproducție, animalele și păsările la îngrășat pentru valorificare; coloniile de albine, precum și animalele pentru producție (lână, lapte și blană).

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 361 "Active biologice de natura stocurilor" este un cont de activ.

În debitul contului 361 "Active biologice de natura stocurilor" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziționate (401, 408, 326, 542);

- diferențele de preț în minus sau favorabile (prețul de înregistrare este mai mic decât prețul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune (368);

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor primite de la unitate sau subunități (481, 482);

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor aduse de la terți (356);

- valoarea activelor biologice de natura stocurilor reprezentând aportul în natură (101);

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor obținute din producție proprie pentru activitățile fără scop patrimonial, sporuri de greutate și plusurile la inventar (738);

- cu valoarea activelor biologice de natura stocurilor reprezentând contribuții ale membrilor și simpatizanților (731);

- valoarea activelor biologice de natura stocurilor primite cu titlu gratuit (733).

În creditul contului 361 "Active biologice de natura stocurilor" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor ieșite din gestiune, constatate minus de inventar, precum și cele trimise la terți (606, 356);

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor livrate unității sau subunităților (481, 482);

- valoarea pierderilor din calamități (658).

Soldul contului reprezintă valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor existente în stoc la sfârșitul perioadei.

Contul 368 "Diferențe de preț la active biologice de natura stocurilor"8

8 Înregistrarea în acest cont se poate efectua și prin formule contabile în roșu.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența diferențelor, în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile, între prețul standard (prestabilit) și costul de achiziție, respectiv costul de producție.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 368 "Diferențe de preț la active biologice de natura stocurilor" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor.

În debitul contului 368 "Diferențe de preț la active biologice de natura stocurilor" se înregistrează:

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile (prețul de înregistrare este mai mare decât prețul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziționate (401, 542);

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- diferențele de preț în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune din producție proprie (738);

- diferențele de preț în minus sau favorabile (prețul de înregistrare este mai mic decât prețul standard) repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieșite din gestiune (361).

În creditul contului 368 "Diferențe de preț la active biologice de natura stocurilor" se înregistrează:

- diferențele de preț în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziționate (361, 542);

- diferențele de preț în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune din producție proprie (361);

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieșite din gestiune, din producție proprie (738).

Soldul contului reprezintă diferențele de preț aferente activelor biologice de natura stocurilor existente în stoc.

GRUPA 38 "AMBALAJE"

Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:

Contul 381 "Ambalaje"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de ambalaje.

Contabilitatea analitică a ambalajelor se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și, după caz, pe magazii (gestiuni) și în cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje, potrivit metodei de evidență a stocurilor prevăzute de lege, utilizată în funcție de specificul activității și necesitățile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.

Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.

În debitul contului 381 "Ambalaje" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a ambalajelor achiziționate (401, 408, 446, 328, 542);

- valoarea la preț de înregistrare a ambalajelor primite de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la preț de înregistrare a ambalajelor primite de la unitate sau subunități (481, 482);

- valoarea ambalajelor reprezentând aportul în natură (101);

- valoarea ambalajelor aduse de la terți (358, 401);

- valoarea la preț de înregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar și a celor primite cu titlu gratuit (608, 733);

- valoarea ambalajelor reprezentând contribuții ale membrilor și simpatizanților (731);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reținute în stoc (409);

- valoarea la preț de înregistrare a ambalajelor realizate din producție proprie și reținute ca ambalaje (345);

- diferențe de preț în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziționate (388).

În creditul contului 381 "Ambalaje" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a ambalajelor consumate și lipsurile constatate la inventar (608);

- valoarea ambalajelor trimise la terți (358);

- valoarea la preț de înregistrare a ambalajelor livrate unității sau subunităților (481, 482);

- valoarea donațiilor și a pierderilor din calamități (658).

Soldul contului reprezintă valoarea la preț de înregistrare a ambalajelor existente în stoc la sfârșitul perioadei.

Contul 388 "Diferențe de preț la ambalaje"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența diferențelor în minus sau favorabile, respectiv în plus sau nefavorabile între prețul standard și costul de achiziție, aferente ambalajelor.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 388 "Diferențe de preț la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a ambalajelor.

În debitul contului 388 "Diferențe de preț la ambalaje" se înregistrează:

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile (costul de achiziție mai mare decât prețul standard) aferente ambalajelor intrate în gestiune (401, 542);

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- diferențele de preț în minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe cheltuieli (608).

În creditul contului 388 "Diferențe de preț la ambalaje" se înregistrează:

- diferențele de preț în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziționate (381, 542);

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieșite din gestiune (608).

Soldul contului reprezintă diferențele de preț aferente ambalajelor existente în stoc la sfârșitul perioadei.

GRUPA 39 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE"

Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție" fac parte conturile:

391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime";

392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor";

395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți";

396 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor";

398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor".

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ține evidența constituirii, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, active biologice de natura stocurilor, ambalaje, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.

Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

În creditul conturilor din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție" se înregistrează:

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări (681).

În debitul conturilor din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor (738).

Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârșitul perioadei.

CLASA 4 "CONTURI DE TERȚI"

Din clasa 4 "Conturi de terți" fac parte următoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori și conturi asimilate", 41 "Clienți și conturi asimilate", 42 "Personal și conturi asimilate", 43 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate", 45 "Grup", 46 "Debitori și creditori diverși", 47 "Conturi de subvenții, regularizare și asimilate", 48 "Decontări în cadrul unității", 49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor".

GRUPA 40 "FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 40 "Furnizori și conturi asimilate" fac parte:

Contul 401 "Furnizori"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor și a decontărilor în relațiile cu furnizorii, alții decât entitățile afiliate, entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare, pentru aprovizionările de bunuri sau serviciile prestate.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni și furnizori externi.

Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.

În creditul contului 401 "Furnizori" se înregistrează:

- valoarea la preț de cumpărare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor biologice de natura stocurilor și ambalajelor, achiziționate de la terți pe bază de facturi (301, 302, 303, 361, 381, 321, 322, 323, 326, 328), precum și diferențele de preț în plus sau nefavorabile aferente, în cazul în care evidența acestora se ține la prețuri standard (308, 368, 388);

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (117);

- valoarea materialelor achiziționate, nestocate și consumul de energie și apă (604, 605);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (409);

- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, ambalajelor achiziționate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 603, 608);

- valoarea serviciilor prestate de terți (611 la 626, 628, 471);

- valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidențiate anterior ca facturi nesosite (408);

- valoarea timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și călătorie și a altor valori achiziționate (532);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate terților (658);

- diferențele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (665);

- diferențele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar (668);

- valoarea avansurilor acordate (409).

În debitul contului 401 "Furnizori" se înregistrează:

- plățile efectuate către furnizori (512, 531, 541, 542, 550);

- valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (403);

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăților cu aceștia (409);

- sumele nete achitate colaboratorilor, precum și contribuțiile și impozitul reținut (512, 531, 431, 444);

- datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738);

- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (609);

- valoarea sconturilor obținute de la furnizori (734);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorului (409);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau cu ocazia evaluării la sfârșitul exercițiului financiar (734);

- diferențele favorabile rezultate în urma lichidării datoriilor exprimate în lei în funcție de cursul unei valute sau cu ocazia evaluării la sfârșitul exercițiului financiar (734).

Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.

Contul 403 "Efecte de plătit"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența obligațiilor de plătit pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).

Contabilitatea analitică se ține pe categorii de efecte comerciale.

Contul 403 "Efecte de plătit" este un cont de pasiv.

În creditul contului 403 "Efecte de plătit" se înregistrează:

- valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (401);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, înregistrate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar (665).

În debitul contului 403 "Efecte de plătit" se înregistrează:

- plățile efectuate la scadență pe bază de efecte comerciale (512);

- diferențele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar, aferente activității fără scop patrimonial (734);

- diferențele favorabile constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit exprimate în lei în funcție de cursul unei valute sau din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar, aferente activității fără scop patrimonial (734).

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.

Contul 404 "Furnizori de imobilizări"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența obligațiilor de plată către furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alții decât entitățile afiliate, entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare furnizor. Furnizorii de imobilizări se grupează în furnizori interni și furnizori externi.

Contul 404 "Furnizori de imobilizări" este un cont de pasiv.

În creditul contului 404 "Furnizori de imobilizări" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terți pentru realizarea acestor imobilizări (201, 203, 205, 208, 211 la 217, 223, 224, 227, 231);

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (117);

- obligația de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar, și a dobânzii aferente (167, 666);

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (409);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate terților (658);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului în valută la închiderea exercițiului financiar (665);

- diferențele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar (668).

În debitul contului 404 "Furnizori de imobilizări" se înregistrează:

- sumele achitate furnizorilor de imobilizări (512, 531, 541, 542, 550);

- valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări (409);

- valoarea garanțiilor depuse la terți (167);

- valoarea acceptată a efectelor de plătit pentru imobilizări (405);

- datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738);

- valoarea sconturilor obținute de la furnizorii de imobilizări (734);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor aferente activității fără scop patrimonial în valută sau cu ocazia evaluării la sfârșitul exercițiului financiar (734);

- diferențele favorabile rezultate în urma lichidării datoriilor aferente activității fără scop patrimonial exprimate în lei în funcție de cursul unei valute sau cu ocazia evaluării la sfârșitul exercițiului financiar (734).

Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.

Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența obligațiilor de plată către furnizorii de imobilizări, pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe categorii de efecte comerciale.

Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" este un cont de pasiv.

În creditul contului 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează:

- valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări (404);

- diferențele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (665).

În debitul contului 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează:

- plățile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale, la scadența acestora (512);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar, precum și din decontarea datoriilor în valută aferente activității fără scop patrimonial (734);

- diferențele favorabile rezultate din evaluarea sau decontarea datoriilor exprimate în lei în funcție de cursul unei valute la închiderea exercițiului financiar, aferente activității fără scop patrimonial (734).

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările achiziționate.

Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri, lucrările executate și prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni și furnizori externi.

Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.

În creditul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se înregistrează:

- valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum și a altor datorii către aceștia (301, 302, 303, 361, 381, 604, 605, 611 la 626, 628, 658);

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (117);

- diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exercițiului financiar, aferente datoriilor în valută către furnizori (665);

- diferențele nefavorabile înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exercițiului, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (668).

În debitul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se înregistrează:

- valoarea facturilor sosite (401);

- diferențele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exercițiului financiar aferente activității fără scop patrimonial (734);

- diferențele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exercițiului financiar aferente activității fără scop patrimonial (734).

Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

Contul 409 "Furnizori - debitori"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare furnizor - debitor.

Furnizorii - debitori se grupează în furnizori interni și furnizori externi.

Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.

În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate (401, 404);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (401).

În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăților cu aceștia (401, 404);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor, precum și valoarea ambalajelor degradate (401, 608);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reținute în stoc (381).

Soldul debitor al contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

GRUPA 42 "PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 42 "Personal și conturi asimilate" fac parte:

Contul 421 "Personal - salarii datorate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc.

Contul 421 "Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv.

Contabilitatea analitică se ține cu ajutorul statelor de plată a salariilor, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

În creditul contului 421 "Personal - salarii datorate" se înregistrează:

- salariile și alte drepturi cuvenite personalului (641);

- contravaloarea avantajelor în natură acordate salariaților (642).

În debitul contului 421 "Personal - salarii datorate" se înregistrează:

- rețineri din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaților datorate terților, contribuția pentru asigurări sociale, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, contribuția pentru ajutorul de șomaj, garanții, impozitul pe salarii, precum și alte rețineri datorate persoanei juridice fără scop patrimonial (425, 427, 431, 437, 428, 444);

- drepturi de personal neridicate (426);

- salariile nete achitate personalului (512, 531, 550).

Soldul contului reprezintă drepturile salariale datorate.

Contul 422 "Pensionari - pensii datorate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu pensionarii pentru pensiile și alte drepturi cuvenite, potrivit legii.

Contul 422 "Pensionari - pensii datorate" este un cont de pasiv.

În creditul contului 422 "Pensionari - pensii datorate" se înregistrează:

- pensiile și alte drepturi cuvenite pensionarilor, potrivit legii (645).

În debitul contului 422 "Pensionari - pensii datorate" se înregistrează:

- pensiile și alte drepturi neridicate în termenul legal de plată (426);

- sumele reținute pensionarilor, datorate terților, datorate persoanei juridice fără scop patrimonial, sau reprezentând impozitul pe venitul din pensie, potrivit legii (427, 428, 444);

- sumele achitate pensionarilor reprezentând pensii și alte drepturi cuvenite, potrivit legii (512, 531).

Soldul creditor al contului reprezintă pensiile și alte drepturi datorate pensionarilor.

Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces și a altor ajutoare acordate.

Contabilitatea analitică se ține cu ajutorul statelor de plată privind acordarea ajutoarelor, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.

În creditul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se înregistrează:

- ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum și alte ajutoare acordate (431, 645).

În debitul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se înregistrează:

- ajutoare materiale achitate (512, 531, 550);

- reținerile reprezentând avansuri acordate, sume datorate persoanei juridice fără scop patrimonial sau terților, contribuția pentru asigurări sociale, contribuția pentru asigurări de sănătate și pentru ajutorul de șomaj și impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);

- ajutoare materiale neridicate (426).

Soldul contului reprezintă ajutoare materiale datorate.

Contul 425 "Avansuri acordate personalului"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența avansurilor acordate personalului.

Contabilitatea analitică se ține cu ajutorul listelor de plată, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.

În debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistrează:

- avansurile achitate personalului (512, 531).

În creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistrează:

- sumele reținute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate (421, 423).

Soldul contului reprezintă avansurile acordate.

Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența drepturilor de personal, pensiilor și altor drepturi neridicate în termenul legal de plată.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare salariat sau pensionar.

Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.

În creditul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se înregistrează:

- sumele datorate personalului, reprezentând salarii, sporuri, adaosuri, ajutoare de boală, pensii și alte drepturi, neridicate în termen (421, 422, 423).

În debitul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se înregistrează:

- sumele achitate personalului (512, 531);

- drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (738).

Soldul contului reprezintă drepturi de personal neridicate.

Contul 427 "Rețineri din salarii datorate terților"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența reținerilor și popririlor din salarii, pensii și alte drepturi, datorate terților.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare terț.

Contul 427 "Rețineri din salarii datorate terților" este un cont de pasiv.

În creditul contului 427 "Rețineri din salarii datorate terților" se înregistrează:

- sumele reținute personalului, datorate terților, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate și alte obligații către terți (421, 423);

- sumele reținute pensionarilor, datorate terților (422).

În debitul contului 427 "Rețineri din salarii datorate terților" se înregistrează:

- sumele achitate terților, reprezentând rețineri sau popriri (512, 531, 550).

Soldul contului reprezintă sumele reținute, datorate terților.

Contul 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor datorii și creanțe în legătură cu personalul.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de datorii și creanțe.

Contul 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul" este un cont bifuncțional.

În creditul contului 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul" se înregistrează:

- sumele reținute personalului reprezentând garanții (421);

- sumele reținute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial (422);

- sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exercițiului care urmează să se închidă (641);

- sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (438);

- sumele încasate sau reținute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 421, 423).

În debitul contului 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul" se înregistrează:

- sumele achitate personalului, evidențiate anterior ca datorie către acesta (531, 512);

- sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boală, sporuri și adaosuri necuvenite, imputații și alte debite, precum și sumele achitate de unitate acestuia (738, 438, 512, 531);

- valoarea biletelor de tratament și odihnă, a tichetelor și biletelor de călătorie și a altor valori acordate personalului (532);

- sume reprezentând avansuri nejustificate sau nedecontate până la data bilanțului (542).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate personalului, iar soldul debitor, sumele reprezentând creanțe față de personal.

GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 43 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate" fac parte:

Contul 431 "Asigurări sociale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind contribuția persoanei juridice fără scop patrimonial și a personalului la asigurările sociale și la asigurările sociale de sănătate.

Contul 431 "Asigurări sociale" este un cont de pasiv.

În creditul contului 431 "Asigurări sociale" se înregistrează:

- contribuția angajatorului la asigurările sociale (645);

- contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);

- sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);

- contribuția colaboratorilor pentru asigurările sociale (401);

- contribuția colaboratorilor pentru asigurările sociale de sănătate datorată de colaboratori, potrivit legii (401);

- contribuția personalului la asigurări sociale (421, 423);

- contribuția personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423).

În debitul contului 431 "Asigurări sociale" se înregistrează:

- sumele virate asigurărilor sociale și asigurărilor sociale de sănătate (512, 550);

- sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);

- sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738).

Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

Contul 437 "Ajutor de șomaj"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind ajutorul de șomaj, datorat de angajator și de personal, potrivit legii.

Contul 437 "Ajutor de șomaj" este un cont de pasiv.

În creditul contului 437 "Ajutor de șomaj" se înregistrează:

- sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de șomaj (645);

- sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de șomaj (421, 423).

În debitul contului 437 "Ajutor de șomaj" se înregistrează:

- sumele virate reprezentând contribuția unității și a personalului pentru constituirea fondului de șomaj (512, 550);

- sume reprezentând datorii privind ajutorul de șomaj, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738, 798).

Soldul contului reprezintă ajutorul de șomaj datorat.

Contul 438 "Alte datorii și creanțe sociale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența contribuției unității la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate și asigurările de viață, a datoriilor de achitat sau a creanțelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum și a plății acestora.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de datorii și creanțe.

Contul 438 "Alte datorii și creanțe sociale" este un cont bifuncțional.

În creditul contului 438 "Alte datorii și creanțe sociale" se înregistrează:

- contribuția unității la asigurările de viață (645);

- contribuția unității la fondurile de pensii facultative (645);

- contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);

- sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);

- sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relația cu bugetul asigurărilor sociale (512).

În debitul contului 438 "Alte datorii și creanțe sociale" se înregistrează:

- sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);

- sumele virate reprezentând contribuția unității la fondurile de pensii facultative (512);

- sumele virate reprezentând contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate (512);

- sumele virate reprezentând contribuția unității la asigurările de viață (512);

- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);

- sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele ce urmează a fi plătite pentru contribuția unității la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate și asigurările de viață, precum și sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.

GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 44 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate" fac parte:

Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența impozitelor pe veniturile de natura salariilor și din alte drepturi, datorate bugetului statului.

Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv.

În creditul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistrează:

- sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reținut din drepturile bănești cuvenite personalului, potrivit legii (421, 423);

- sumele reținute pensionarilor reprezentând impozit pe venitul din pensie, potrivit legii (422);

- sumele reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii unității pentru plățile efectuate către aceștia (401).

În debitul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistrează:

- sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor și a altor drepturi similare (512, 550);

- sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii (738).

Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.

Contul 445 "Subvenții"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind subvențiile aferente activelor și a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenții guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții și alte sume primite cu caracter de subvenții.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de subvenții.

Contul 445 "Subvenții" este un cont de activ.

În debitul contului 445 "Subvenții" se înregistrează:

- subvențiile pentru investiții, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții și alte sume de primit, cu caracter de subvenții pentru investiții (475);

- valoarea subvențiilor pentru venituri, corespunzătoare activității fără scop patrimonial, aferente perioadei (736);

- valoarea subvențiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472).

În creditul contului 445 "Subvenții" se înregistrează:

- valoarea subvențiilor încasate (512).

Soldul contului reprezintă subvențiile de primit.

Contul 446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate, cum sunt: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, alte impozite și taxe.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru bugetul statului și bugetele locale, iar în cadrul acestora, pe feluri de impozite.

Contul 446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.

În creditul contului 446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- valoarea altor impozite, taxe și vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);

- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (213, 214, 301, 302, 303, 381).

În debitul contului 446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- plățile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (512, 550);

- sume reprezentând alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738, 798).

Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

Contul 447 "Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor și vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate.

Contul 447 "Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.

În creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- datoriile și vărsămintele de efectuat, conform prevederilor legale, către alte organisme publice (635).

În debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- plățile efectuate către organismele publice (512, 550);

- sume reprezentând fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738).

Soldul contului reprezintă sumele datorate.

Contul 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul statului"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor datorii și creanțe cu bugetul statului.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de datorii și creanțe.

Contul 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul statului" este un cont bifuncțional.

În creditul contului 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul statului" se înregistrează:

- valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităților datorate bugetului (658);

- sume restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus din impozite, taxe și alte creanțe (512).

În debitul contului 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul statului" se înregistrează:

- sumele virate la bugetul statului reprezentând alte datorii cu bugetul statului (512);

- sumele cuvenite entității, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite și taxe (738, 798);

- sume reprezentând alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738, 798).

Soldul creditor reprezintă sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.

GRUPA 45 "GRUP"

Din grupa 45 "Grup" fac parte:

Contul 451 "Decontări între entitățile afiliate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența operațiunilor între entitățile afiliate.

Contabilitatea analitică se ține pe unități și pe feluri de decontări.

Contul 451 "Decontări între entitățile afiliate" este un cont bifuncțional.

În debitul contului 451 "Decontări între entitățile afiliate" se înregistrează:

- sumele virate altor entități afiliate (512);

- sumele achitate reprezentând decontări între entitățile afiliate (531);

- dobânzile aferente împrumuturilor acordate entităților afiliate (734);

- dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (734);

- veniturile rezultate din cedarea către entitățile afiliate a activelor corporale/necorporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial (738);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută privind activitățile fără scop patrimonial (734);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor și creanțelor în valută privind activitățile fără scop patrimonial, la închiderea exercițiului financiar (734);

- valoarea creanțelor privind activitățile fără scop patrimonial, reactivate (738);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de entitățile afiliate (738);

- diferențele favorabile aferente decontărilor față de entitățile afiliate, cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute, la decontarea acestora sau din evaluarea la sfârșitul exercițiului financiar (734);

- prețul de vânzare al imobilizărilor corporale și necorporale cedate (738).

În creditul contului 451 "Decontări între entitățile afiliate" se înregistrează:

- sumele încasate de la alte entități afiliate (512, 531, 550);

- valoarea imobilizărilor facturate de furnizori - entități afiliate sau a serviciilor prestate de terți pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 217, 231);

- valoarea la preț de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entități afiliate (301, 302, 303, 308, 361, 368, 381, 388);

- dobânzile datorate aferente împrumuturilor angajate (666);

- valoarea debitelor scăzute din evidență (654);

- cheltuielile reprezentând cotizații și contribuții datorate potrivit statutului (653);

- diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor în valută față de entitățile afiliate, cu ocazia decontării acestora (665);

- diferențele nefavorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate, cu decontare în funcție de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);

- diferențele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (665);

- diferențele nefavorabile aferente soldului decontărilor cu entitățile afiliate, cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (668).

Soldul debitor al contului reprezintă creanțele entității, iar soldul creditor, datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate.

Contul 453 "Decontări cu entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare.

Contul 453 "Decontări cu entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare" este un cont bifuncțional.

În debitul contului 453 "Decontări cu entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare" se înregistrează:

- sumele virate entităților asociate și altor entități (512, 531);

- dobânzile aferente împrumuturilor acordate (734);

- dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (734);

- veniturile rezultate din cedarea către entitățile asociate și către alte entități legate prin interese de participare a activelor corporale/necorporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial (738);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate în urma decontării datoriilor în valută privind activitățile fără scop patrimonial (734);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor și creanțelor în valută privind activitățile fără scop patrimonial, la închiderea exercițiului financiar (734);

- valoarea creanțelor privind activitățile fără scop patrimonial, reactivate (738);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare (738);

- diferențele favorabile rezultate în urma decontării datoriilor exprimate în lei cu decontare în funcție de cursul unei valute privind activitățile fără scop patrimonial (734);

- diferențele favorabile aferente datoriilor și creanțelor către/față de entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare, rezultate din evaluarea acestora la sfârșitul exercițiului financiar (734);

- prețul de vânzare al imobilizărilor corporale și necorporale cedate (738).

În creditul contului 453 "Decontări cu entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare" se înregistrează:

- sumele încasate de la entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare (512, 531);

- valoarea imobilizărilor facturate de furnizori - entități asociate și alte entități legate prin interese de participare sau a serviciilor prestate pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 217, 231);

- valoarea la preț de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (301, 302, 303, 308, 361, 368, 381, 388);

- valoarea dobânzilor datorate aferente împrumuturilor primite de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (666);

- valoarea debitelor scăzute din evidență (654);

- diferențele nefavorabile aferente creanțelor/datoriilor în valută față de/către entități asociate și alte entități legate prin interese de participare, cu ocazia decontării acestora (665);

- diferențele nefavorabile aferente creanțelor/datoriilor față de/către entități asociate și alte entități legate prin interese de participare, cu decontare în funcție de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);

- diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor/datoriilor în valută față de/către entități asociate și alte entități legate prin interese de participare, cu ocazia evaluării acestora la închiderea exercițiului financiar (665);

- diferențele nefavorabile aferente decontărilor cu entități asociate și alte entități legate prin interese de participare, cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (668).

Soldul debitor al contului reprezintă creanțele, iar soldul creditor, datoriile față de/către entități asociate și alte entități legate prin interese de participare legate prin interese de participare.

Contul 458 "Decontări din operațiuni în participație"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor din operațiuni în participație, respectiv a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din operațiuni în participație, precum și a sumelor virate între coparticipanți.

Contul 458 "Decontări din operațiuni în participație" este un cont bifuncțional.

În creditul contului 458 "Decontări din operațiuni în participație" se înregistrează:

- veniturile realizate din operațiuni în participație transferate coparticipanților, conform contractului de asociere (701 la 781);

- cheltuielile primite prin transfer din operațiuni în participație, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării (601 la 681);

- sumele primite de la coparticipanți (512, 531).

În debitul contului 458 "Decontări din operațiuni în participație" se înregistrează:

- veniturile primite prin transfer din operațiuni în participație (701 la 781);

- cheltuielile transferate din operațiuni în participație, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ține evidența operațiunilor în participație conform contractelor (601 la 681);

- sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operațiunilor în participație (512, 531).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanților ca rezultat favorabil (profit) din operațiuni în participație, precum și sumele datorate de coparticipanți pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operațiuni în participație.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanți pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operațiuni în participație, precum și sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanți din operațiuni în participație ca rezultat favorabil (profit).

GRUPA 46 "DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI"

Din grupa 46 "Debitori și creditori diverși" fac parte:

Contul 461 "Debitori diverși"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența debitorilor proveniți din pagube materiale create de terți, alte creanțe provenind din existența unor titluri executorii și a altor creanțe, altele decât entitățile afiliate, entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare

Contul 461 "Debitori diverși" este un cont de activ.

În debitul contului 461 "Debitori diverși" se înregistrează:

- sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale (116);

- valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terților (738);

- prețul de vânzare al imobilizărilor corporale și necorporale cedate (738);

- valoarea imobilizărilor financiare cedate (734);

- valoarea debitelor reactivate (738);

- sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate (167);

- dividende de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (734);

- valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt cedate, precum și diferența favorabilă dintre prețul de cesiune și prețul de achiziție al acestora (501, 506, 508, 734);

- valoarea veniturilor înregistrate în avans (472);

- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de către entitate persoanelor fizice, altele decât propriii salariați, nedecontate până la data bilanțului (542);

- valoarea despăgubirilor și a penalităților privind activitățile fără scop patrimonial datorate de terți (738);

- dobânzile datorate de către debitorii diverși (734);

- diferențele favorabile de curs valutar, aferente creanțelor în valută, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la închiderea exercițiului financiar (734);

- diferențele favorabile aferente creanțelor cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la închiderea exercițiului financiar (734);

- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (117).

În creditul contului 461 "Debitori diverși" se înregistrează:

- valoarea debitelor membrilor asociațiilor de proprietari, scăzute din evidență prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situația restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale (115);

- valoarea debitelor încasate (511, 512, 531, 550);

- valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);

- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidență a debitorilor (654);

- creanțe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);

- diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau la închiderea exercițiului financiar (665);

- diferențele nefavorabile aferente creanțelor cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării acestora sau la închiderea exercițiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă sumele datorate entității de către debitori.

Contul 462 "Creditori diverși"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor datorate terților, pe bază de titluri executorii sau a unor obligații ale entității către terți provenind din alte operațiuni, alții decât entitățile afiliate, entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare.

Contul 462 "Creditori diverși" este un cont de pasiv.

În creditul contului 462 "Creditori diverși" se înregistrează:

- sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), retrași (113);

- sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmașii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (114);

- sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociațiilor de proprietari, în situația restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale (115);

- sumele neutilizate din alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), cuvenite și nerestituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale (116);

- sumele încasate și necuvenite, restituite (512, 531, 550);

- sumele încasate pentru operațiuni care se efectuează în contul terților, potrivit dispozițiilor legale (512, 531).

- cheltuieli ocazionate de înființarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (201);

- sumele datorate terților reprezentând despăgubiri și penalități (658);

- partea din subvenții aferente activelor sau veniturilor, de restituit (475, 472);

- cheltuielile reprezentând cotizații și contribuții datorate, potrivit statutului (653);

- sumele datorate de unitatea primitoare altor persoane juridice fără scop patrimonial (657);

- sumele datorate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) reprezentând restituiri de cotizații și contribuții, potrivit legii (658);

- diferențele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (665);

- diferențele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (668);

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (117).

În debitul contului 462 "Creditori diverși" se înregistrează:

- sume achitate creditorilor (512, 531, 550);

- sconturile obținute de la creditori (734);

- sume reprezentând datorii către creditori diverși, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738);

- diferențele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută către creditori diverși, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la închiderea exercițiului financiar (734);

- diferențele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la închiderea exercițiului financiar (734).

Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverși.

GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE"

Din grupa 47 "Conturi de subvenții, regularizare și asimilate" fac parte:

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor efectuate în avans care urmează a se suporta eșalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadențar, în perioadele/exercițiile viitoare.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de cheltuieli.

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.

În debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează:

- sumele aferente prestării ulterioare de servicii (de exemplu, asistența tehnică) și alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531, 550).

În creditul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează:

- sumele repartizate pe cheltuieli în perioadele/exercițiile financiare următoare conform scadențarelor (605, 611 la 628, 652, 658, 666, 668).

Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor efectuate în avans.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de venituri.

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" este un cont de pasiv.

În creditul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează:

- dobânzile calculate la împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform contractelor de împrumut sau, după caz, dobânzile calculate, aferente exercițiului financiar curent (267);

- veniturile înregistrate în avans și aferente perioadelor/exercițiilor financiare următoare (461, 512, 531);

- valoarea subvențiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).

În debitul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează:

- valoarea subvențiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans (736);

- veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exercițiului financiar în curs (731, 732, 734, 738);

- sumele încasate în avans, restituite (512, 531);

- partea din subvențiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit (512, 462).

Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.

Contul 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări și lămuriri suplimentare.

Contul 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare" este un cont bifuncțional.

În debitul contului 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare" se înregistrează:

- plățile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare (512, 550);

- sumele restituite, necuvenite unității (512, 531, 550).

În creditul contului 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare" se înregistrează:

- sumele încasate și necuvenite entității (512, 531, 550);

- sumele clarificate trecute pe cheltuieli (601 la 658).

Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.

Contul 475 "Subvenții pentru investiții"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența subvențiilor guvernamentale pentru investiții, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții, donațiilor pentru investiții, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor și a altor sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții.

Contul 475 "Subvenții pentru investiții" este un cont de pasiv.

În creditul contului 475 "Subvenții pentru investiții" se înregistrează:

- subvențiile pentru investiții, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții și alte sume de primit cu caracter de subvenții pentru investiții (445);

- valoarea imobilizărilor necorporale și corporale primite drept subvenții guvernamentale (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective);

- valoarea imobilizărilor necorporale și corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective).

În debitul contului 475 "Subvenții pentru investiții" se înregistrează:

- cota-parte a subvențiilor pentru investiții trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate sau la scoaterea din evidență a activelor (738);

- partea din subvenția pentru investiții restituită sau de restituit (512, 462).

Soldul contului reprezintă subvențiile pentru investiții, netransferate la venituri.

GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII"

Din grupa 48 "Decontări în cadrul unității" fac parte:

Contul 481 "Decontări între unitate și subunități"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor între unitate și subunitățile sale fără personalitate juridică, care conduc contabilitate proprie.

Contabilitatea analitică se ține pe subunități fără personalitate juridică, cu contabilitate proprie și pe feluri de decontări.

Contul 481 "Decontări între unitate și subunități" este un cont bifuncțional.

În debitul contului 481 "Decontări între unitate și subunități" se înregistrează:

- valori materiale și bănești transferate subunităților (în contabilitatea unității) sau unității (în contabilitatea subunității) (301, 302, 303, 341, 361, 381, 512, 531, 550);

- sumele de încasat pentru acoperirea cheltuielilor proprii privind activitățile fără scop patrimonial (738).

În creditul contului 481 "Decontări între unitate și subunități" se înregistrează:

- valori materiale și bănești primite de unitate de la subunități (în contabilitatea unității) sau cele primite de subunitate de la unitate (în contabilitatea subunităților) (301, 302, 303, 341, 361, 381, 512, 531, 550);

- cheltuielile reprezentând cote-părți datorate potrivit statutului (658).

Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operațiuni din cadrul unei entități cu subunități fără personalitate juridică.

Contul 482 "Decontări între subunități"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor între subunitățile fără personalitate juridică din cadrul aceleiași unități, care conduc contabilitate proprie.

Contabilitatea analitică se ține pe subunități fără personalitate juridică, cu contabilitate proprie și pe feluri de decontări.

Contul 482 "Decontări între subunități" este un cont bifuncțional.

În debitul contului 482 "Decontări între subunități" se înregistrează:

- valori materiale și bănești transferate între subunități (301, 302, 303, 361, 381, 512, 531).

În creditul contului 482 "Decontări între subunități" se înregistrează:

- valori materiale și bănești primite (301, 302, 303, 361, 381, 512, 531).

Soldul debitor reprezintă sumele de încasat de la alte subunități, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operațiuni către subunități ale aceleiași entități.

Contul 485 "Decontări între activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența raporturilor de decontare între activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială) și activitățile economice, desfășurate în cadrul unității, privind cota de cheltuieli comune ce se repartizează la finele lunii.

Contul 485 "Decontări între activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice" este un cont de activ.

În debitul contului 485 "Decontări între activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice" se înregistrează:

- la finele lunii, cheltuielile repartizate asupra activităților economice (conturile din clasa 6, analitice distincte privind activitățile fără scop patrimonial).

În creditul contului 485 "Decontări între activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice" se înregistrează:

- la finele lunii, cheltuielile repartizate asupra activităților economice (conturi din clasa 6, analitice distincte privind activitățile economice).

La sfârșitul lunii, contul nu prezintă sold.

GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR"

Din grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor" fac parte:

Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu asociații"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor evidențiate în conturile de decontări în cadrul grupului și cu asociații.

Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu asociații" este un cont de pasiv.

În creditul contului 495 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu asociații" se înregistrează:

- constituirea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară, constatate în cadrul conturilor de decontări în cadrul grupului și cu asociații (686).

În debitul contului 495 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor

- decontări în cadrul grupului și cu asociații" se înregistrează:

- diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor din conturile de decontări în cadrul grupului și cu asociații (738).

Soldul contului reprezintă ajustările constituite.

Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor- debitori diverși.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de creanțe supuse deprecierii.

Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși" este un cont de pasiv.

În creditul contului 496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși" se înregistrează:

- ajustările constituite pentru deprecierea creanțelor din conturile de debitori diverși (681).

În debitul contului 496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor

- debitori diverși" se înregistrează:

- diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor din conturile de debitori diverși (738).

Soldul contului reprezintă ajustările constituite.

CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"

Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 "Investiții pe termen scurt", 51 "Conturi la bănci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 55 "Disponibil cu destinație specială", 58 "Viramente interne", 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".

GRUPA 50 "INVESTIȚII PE TERMEN SCURT"

Din grupa 50 "Investiții pe termen scurt" fac parte:

Contul 501 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența acțiunilor deținute la entitățile afiliate, cumpărate în vederea obținerii de venituri financiare într-un termen scurt.

Contul 501 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate" este un cont de activ.

În debitul contului 501 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate" se înregistrează:

- valoarea la cost de achiziție a acțiunilor cumpărate de la entitățile afiliate (509, 512, 531);

- contravaloarea acțiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit legii (734);

- diferențele favorabile din evaluarea la încheierea exercițiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (734).

În creditul contului 501 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate" se înregistrează:

- prețul de cesiune al acțiunilor deținute pe termen scurt la entitățile afiliate, cedate (461, 512, 531);

- pierderea reprezentând diferența dintre valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen scurt și prețul lor de cesiune (664);

- diferențele nefavorabile din evaluarea la încheierea exercițiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (668).

Soldul contului reprezintă valoarea acțiunilor deținute pe termen scurt la entitățile afiliate.

Contul 506 "Obligațiuni"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența obligațiunilor cumpărate.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe categorii și feluri (valori) de obligațiuni, grupate pe unitățile emitente.

Contul 506 "Obligațiuni" este un cont de activ.

În debitul contului 506 "Obligațiuni" se înregistrează:

- valoarea la cost de achiziție a obligațiunilor cumpărate (509, 512, 531);

- diferențele favorabile din evaluarea, la încheierea exercițiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (734).

În creditul contului 506 "Obligațiuni" se înregistrează:

- prețul de cesiune al obligațiunilor deținute (461, 512, 531);

- pierderea reprezentând diferența dintre valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen scurt și prețul lor de cesiune (664);

- diferențele nefavorabile din evaluarea la încheierea exercițiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (668).

Soldul contului reprezintă valoarea obligațiunilor existente.

Contul 508 "Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența depozitelor bancare pe termen scurt, a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate, cumpărate.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe categorii și feluri (valori), grupate pe unitățile emitente.

Contul 508 "Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate" este un cont de activ.

În debitul contului 508 "Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate" se înregistrează:

- valoarea la cost de achiziție a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate cumpărate (509, 512, 531);

- diferențele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (734).

În creditul contului 508 "Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate" se înregistrează:

- prețul de cesiune al altor investiții pe termen scurt (461, 512, 531);

- pierderea reprezentând diferența dintre valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen scurt și prețul lor de cesiune (664);

- diferențele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar sau la lichidarea lor (665).

Soldul contului reprezintă valoarea altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate existente.

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența vărsămintelor de efectuat pentru investițiile pe termen scurt, cumpărate.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe unitățile emitente.

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt" este un cont de pasiv.

În creditul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt" se înregistrează:

- valoarea datorată pentru investițiile pe termen scurt cumpărate (501, 506, 508);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt, la închiderea exercițiului financiar (665).

În debitul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt" se înregistrează:

- valoarea achitată a investițiilor pe termen scurt cumpărate (512, 531);

- diferențele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt, la închiderea exercițiului financiar sau în urma achitării acestora (734);

- diferențele favorabile rezultate în urma evaluării datoriilor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt, la închiderea exercițiului financiar sau în urma achitării acestora (734).

Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investițiile pe termen scurt cumpărate.

GRUPA 51 "CONTURI LA BĂNCI"

Din grupa 51 "Conturi la bănci" fac parte:

Contul 511 "Valori de încasat"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența valorilor de încasat, cum sunt cecurile și efectele comerciale primite de la clienți.

Contul 511 "Valori de încasat" este un cont de activ.

În debitul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează:

- valoarea cecurilor și a efectelor comerciale primite (461).

În creditul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează:

- valoarea cecurilor și a efectelor comerciale încasate (512);

- valoarea sconturilor acordate (667).

Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor și a efectelor comerciale neîncasate.

Contul 512 "Conturi curente la bănci"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența disponibilităților în lei și în valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum și a mișcării acestora.

Contabilitatea analitică se ține pe conturile curente deschise la bănci, iar pentru disponibilitățile în valută se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 512 "Conturi curente la bănci" este un cont bifuncțional.

În debitul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează:

- sumele depuse ca aport în contul de disponibil (101);

- sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (113);

- sumele încasate reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (114);

- sumele încasate reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (115);

- sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând contribuții ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale (116);

- creditele bancare pe termen lung încasate (162);

- sumele încasate de la entități afiliate sau de la entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (166, 451, 453);

- sumele încasate reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate (167);

- valoarea creanțelor imobilizate și a dobânzilor aferente încasate, precum și a garanțiilor restituite (267);

- sumele recuperate din debite ale personalului (428);

- sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relația cu bugetul statului și asigurările sociale (438, 448);

- valoarea subvențiilor primite și încasate (445);

- sumele primite ca rezultat al operațiunilor în participație (458);

- sumele încasate de la debitori diverși (461);

- sumele încasate de la creditori diverși (462);

- sumele încasate în avans și care privesc exercițiile următoare (472);

- sumele încasate și necuvenite entității (473);

- sumele virate unității de către subunități (în contabilitatea unității) sau subunităților, de către unitate (în contabilitatea subunităților) (481, 482);

- valoarea investițiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferențelor favorabile din cedare (501, 506, 508, 734);

- valoarea cecurilor și a efectelor comerciale încasate (511);

- sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);

- dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturile curente (518);

- creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);

- sumele încasate reprezentând cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești ale membrilor și simpatizanților (731);

- sumele încasate reprezentând venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (732);

- sumele încasate în contul de disponibil reprezentând donații și sponsorizări primite (733);

- sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând dobânzi și dividende obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (734);

- sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (735);

- sumele reprezentând resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri primite în contul de disponibil (736);

- sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (737);

- sumele încasate în contul de disponibil reprezentând veniturile rezultate din cedarea activelor corporale/necorporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial (738);

- sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (738);

- diferențele favorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate în valută, în cursul exercițiului financiar, precum și cele aferente disponibilităților în valută la închiderea exercițiului financiar (734);

- diferențele favorabile, aferente operațiunilor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute, în cursul exercițiului (734);

- valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alți creditori (734).

În creditul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează:

- sumele virate, potrivit legii, la încetarea activității (101);

- sumele virate la alte case de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând fondul social al membrilor transferați (113);

- sumele plătite prin virament urmașilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (114);

- sumele plătite prin virament, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari, în conformitate cu prevederile legale (115);

- sumele neutilizate din alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale (116);

- plăți ocazionate de înființarea sau dezvoltarea entității (201);

- creditele pe termen lung și scurt rambursate (162, 519);

- sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi și datorii asimilate, precum și garanțiile de bună execuție restituite terților (167);

- suma dobânzilor plătite (168, 518, 519, 666);

- valoarea de achiziție a imobilizărilor financiare și a investițiilor pe termen scurt cumpărate (261, 262, 265, 501, 506, 508);

- valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung altor entități (267);

- vărsămintele efectuate pentru partea neachitată a imobilizărilor financiare și a investițiilor pe termen scurt (269, 509);

- plățile efectuate către furnizori de bunuri și servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (401, 403, 404, 405);

- sume achitate colaboratorilor (401);

- plățile efectuate către personalul entității (421, 423, 425, 426, 428);

- sumele achitate pensionarilor reprezentând pensii și alte drepturi cuvenite, potrivit legii (422);

- sumele achitate terților, reprezentând rețineri sau popriri din salarii (427);

- sumele virate entităților afiliate, entităților asociate și altor entități legate prin interese de participare (166, 451, 453);

- sumele achitate reprezentând contribuția la asigurările sociale și la asigurările sociale de sănătate (431);

- sumele achitate reprezentând contribuția entității și a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj (437);

- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);

- sumele virate reprezentând contribuția unității la schemele de pensii facultative, la primele de asigurare voluntară de sănătate, respectiv la contribuția unității la asigurările de viață (438);

- plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);

- plățile efectuate către organismele publice privind taxele și vărsămintele asimilate datorate (447);

- plata către bugetul de stat sau bugetele locale a altor impozite, taxe și vărsăminte asimilate (446, 448);

- sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operațiunilor în coparticipație (458);

- sumele achitate creditorilor diverși (462);

- sumele plătite anticipat (471);

- sumele încasate în avans, restituite (472);

- restituirea sumelor aflate în curs de clarificare și necuvenite unității (473);

- partea din subvențiile aferente activelor sau veniturilor, restituită (475, 472);

- plățile efectuate reprezentând sume transferate între unitate și subunități (481, 482);

- sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);

- sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, redevențele, locațiile de gestiune și chiriile, primele de asigurare, studiile și cercetările, comisioanele și onorariile, protocol, deplasări, detașări, transferări, poștale și taxe de telecomunicații, sume achitate pentru alte servicii executate de terți (611 la 614, 622 la 626, 628);

- valoarea serviciilor bancare plătite (627);

- plățile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare [sumele plătite în numerar membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) reprezentând restituiri de cotizații și contribuții, potrivit legii, valoarea donațiilor acordate, valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților plătite terților și bugetului] (658);

- valoarea sconturilor reținute de bănci (667);

- taxele de mediu achitate (652);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor în valută, efectuate în cursul perioadei, sau disponibilităților aflate în conturi la bancă în valută, la închiderea exercițiului financiar (665);

- diferențele nefavorabile, aferente operațiunilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, în cursul perioadei (668).

Soldul debitor reprezintă disponibilitățile în lei și în valută, iar soldul creditor creditele primite.

Contul 518 "Dobânzi"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dobânzilor datorate, precum și a dobânzilor de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv disponibilităților aflate în conturile curente.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe unitățile emitente.

Dobânzile datorate și cele de încasat, aferente exercițiului în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.

Contul 518 "Dobânzi" este un cont bifuncțional.

În debitul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile de încasat aferente disponibilităților aflate în conturile curente (734);

- dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite (512).

În creditul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (666);

- dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturile curente (512).

Soldul debitor reprezintă dobânzile de primit, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.

Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creditelor acordate de bănci pe termen scurt.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe unitățile emitente.

Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.

În creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:

- creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobânzile datorate (512, 666).

În debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:

- creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite (512).

Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

GRUPA 53 "CASA"

Din grupa 53 "Casa" fac parte:

Contul 531 "Casa"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența numerarului aflat în casieria entității, precum și a mișcării acestuia, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate.

Contabilitatea analitică a disponibilităților în valută existente în casierie se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 531 "Casa" este un cont de activ.

În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează:

- sumele depuse ca aport în numerar (101);

- sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (113);

- sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (114);

- sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (115);

- sumele încasate în numerar, reprezentând contribuții ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale (116);

- valoarea creanțelor imobilizate și a dobânzilor aferente, încasate în numerar (267);

- debite încasate de la salariați și debitori diverși (428, 461);

- sumele încasate reprezentând decontări între entitățile afiliate, entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- sumele încasate din operațiuni în participație (458);

- sumele încasate de la creditori diverși (462);

- sumele încasate reprezentând venituri anticipate (472);

- sumele încasate și necuvenite unității (473);

- sumele virate unității de către subunități (în contabilitatea unității) sau subunităților de către unitate (în contabilitatea subunităților) (481, 482);

- valoarea investițiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferențelor favorabile din cedare (501, 506, 508, 734);

- sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (542);

- sumele ridicate de la bănci (581);

- sumele încasate în numerar reprezentând cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești ale membrilor și simpatizanților (731);

- sumele încasate în numerar, reprezentând venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (732);

- sumele încasate în numerar reprezentând donații și sponsorizări primite (733);

- sumele încasate în numerar, reprezentând venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (735);

- sumele încasate în numerar reprezentând venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (737);

- sumele încasate în numerar reprezentând venituri rezultate din cedarea activelor corporale/necorporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial (738);

- sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (738);

- diferențele favorabile de curs valutar aferente operațiunilor în valută, în cursul exercițiului financiar, precum și cele rezultate la închiderea exercițiului financiar din evaluarea disponibilităților în valută (734);

- valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alți creditori (734);

- diferențele favorabile, aferente operațiunilor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute, în cursul exercițiului (734);

- sumele încasate în numerar reprezentând venituri cu destinație specială (791, 798).

În creditul contului 531 "Casa" se înregistrează:

- sumele plătite în numerar, reprezentând restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (113);

- sumele plătite în numerar urmașilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (114);

- sumele plătite în numerar, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari, în conformitate cu prevederile legale (115);

- sumele neutilizate din alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale (116);

- plăți ocazionate de înființarea sau dezvoltarea entității (201);

- costul de achiziție al investițiilor financiare cumpărate în numerar (261, 262, 265, 269, 501, 506, 508, 509);

- sumele plătite în numerar reprezentând împrumuturi acordate (267);

- plățile efectuate către furnizori (401, 404);

- sumele achitate colaboratorilor (401);

- sumele achitate personalului (421, 423, 425, 426, 428);

- sumele achitate pensionarilor reprezentând pensii și alte drepturi cuvenite, potrivit legii (422);

- sumele achitate terților reprezentând rețineri sau popriri din remunerații (427);

- sumele achitate reprezentând decontări între entitățile afiliate, si entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- plățile efectuate reprezentând sume transferate între unitate și subunități, precum și între subunități (481, 482);

- sumele achitate creditorilor diverși (462);

- sumele plătite anticipat (471);

- sumele încasate în avans, restituite (472);

- sumele restituite, necuvenite unității (473);

- plățile în numerar reprezentând alte valori achiziționate (532);

- avansurile de trezorerie acordate (542);

- depunerile de numerar la bănci (581);

- sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redevențele, chiriile, primele de asigurări, comisioanele, onorariile, protocol, deplasări, detașări, transferări, taxe poștale și taxe de telecomunicații, sume achitate pentru alte servicii executate de terți (612, 613, 622 la 626, 628);

- plățile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (sumele plătite în numerar membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) reprezentând restituiri de cotizații și contribuții, potrivit legii, valoarea donațiilor acordate, valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților plătite terților și bugetului) (658);

- sumele plătite din operațiuni în participație (458);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor în valută efectuate în cursul perioadei sau disponibilităților în valută existente la închiderea exercițiului financiar (665).

Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie.

Contul 532 "Alte valori"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bonurilor valorice, timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum și a mișcării acestora.

Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și pe feluri de valori.

Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ.

În debitul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:

- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă și a altor valori, achiziționate (401, 531, 542).

În creditul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:

- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie și a altor valori, consumate (302, 428, 624, 625, 626);

- valoarea tichetelor acordate salariaților (642).

Soldul contului reprezintă alte valori existente.

GRUPA 54 "ACREDITIVE"

Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:

Contul 541 "Acreditive"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăți în favoarea terților.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de acreditive, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.

Contul 541 "Acreditive" este un cont de activ.

În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează:

- valoarea acreditivelor deschise la dispoziția terților (581);

- diferențele favorabile de curs valutar, aferente soldului privind acreditivele deschise în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (734).

În creditul contului 541 "Acreditive" se înregistrează:

- sumele plătite terților sau virate în conturile de disponibilități ca urmare a încetării valabilității acreditivului (401, 404, 581);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau soldului privind acreditivele deschise în valută, la închiderea exercițiului financiar sau la lichidarea acestora (665).

Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise în bănci, existente.

Contul 542 "Avansuri de trezorerie"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența avansurilor de trezorerie.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare titular de avansuri de trezorerie.

Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.

În debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:

- avansurile de trezorerie acordate (531);

- diferențele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (734).

În creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:

- avansurile de trezorerie justificate prin achiziția de stocuri, inclusiv diferențele de preț nefavorabile aferente (301 la 303, 308, 361, 368, 381, 388, 401);

- sumele plătite furnizorilor de imobilizări din avansuri de trezorerie (404);

- sume reprezentând avansuri nejustificate (428);

- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanțului (461, 428);

- sume restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (531);

- sume utilizate pentru achitarea altor valori (532);

- cheltuieli reprezentând valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie și apă, întreținere și reparații, primele de asigurare, studii și cercetare executate de terți, comisioane și onorarii, protocol, reclamă și publicitate, transport de bunuri, deplasări, poștale și telecomunicații, alte servicii executate de terți (602, 604, 605, 611 la 614, 622 la 626, 628);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar sau la lichidarea acestora (665).

Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

GRUPA 55 "DISPONIBIL CU DESTINAȚIE SPECIALĂ"

Din grupa 55 "Disponibil cu destinație specială" face parte:

Contul 550 "Disponibil cu destinație specială"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența disponibilităților aflate în conturi la bănci, reprezentând veniturile cu destinație specială încasate, potrivit legii, de către persoana juridică fără scop patrimonial, precum și a mișcării acestora.

Contabilitatea analitică se ține pe conturile deschise la bănci, pe feluri de venituri cu destinație specială.

Contul 550 "Disponibil cu destinație specială" este un cont de activ.

În debitul contului 550 "Disponibil cu destinație specială" se înregistrează:

- sumele încasate de la alte entități afiliate (451);

- sumele încasate de la debitori diverși (461);

- sumele încasate de la creditori diverși, necuvenite (462);

- sumele încasate, necuvenite unității (473);

- sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce (481);

- sumele depuse sau virate în cont, din alte conturi bancare (581);

- sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri cu destinație specială (791, 798);

- diferențele favorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate în valută privind activitățile cu destinație specială, în cursul exercițiului financiar (798);

- la închiderea exercițiului financiar, cu diferențele favorabile de curs valutar aferente disponibilităților în valută (798).

În creditul contului 550 "Disponibil cu destinație specială" se înregistrează:

- sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil cu destinație specială (401);

- sumele plătite furnizorilor de imobilizări din contul de disponibil cu destinație specială (404);

- sumele nete achitate personalului reprezentând salarii și alte drepturi salariale (421);

- sumele achitate personalului reprezentând ajutoare materiale (423);

- sumele achitate terților reprezentând rețineri sau popriri (427);

- sumele virate asigurărilor sociale și asigurărilor sociale de sănătate (431);

- sumele virate la bugetul asigurărilor pentru șomaj (437);

- sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor și a altor drepturi similare (444);

- sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (446);

- sumele virate către organismele publice reprezentând taxe și vărsăminte asimilate (447);

- sumele achitate creditorilor din contul de disponibil (462);

- sumele reprezentând abonamentele, chiriile și alte cheltuieli efectuate anticipat (471);

- plățile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare (473);

- sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite unității (473);

- sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce (481);

- cu sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie (581);

- sumele achitate reprezentând chirii (612);

- valoarea primelor de asigurare achitate conform contractelor de asigurare (613);

- sumele achitate care privesc acțiunile de protocol, reclamă și publicitate (623);

- sumele achitate ce privesc transportul de bunuri și transportul colectiv de personal (624);

- sumele achitate reprezentând cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări (inclusiv transportul) (625);

- valoarea serviciilor poștale și a taxelor de telecomunicații achitate (626);

- valoarea serviciilor bancare și asimilate plătite (627);

- sumele achitate pentru alte servicii prestate de terți (628);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor în valută, efectuate în cursul anului, sau disponibilităților aflate în conturi la bancă în valută, la închiderea exercițiului financiar (665).

Soldul contului reprezintă disponibilul existent în cont.

GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE"

Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:

Contul 581 "Viramente interne"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența viramentelor de disponibilități între conturile de trezorerie.

Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ.

În debitul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează:

- sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 550).

În creditul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează:

- sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 550).

De regulă, contul nu prezintă sold.

GRUPA 59 "AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE"

Din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac parte conturile:

591 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate";

596 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor";

598 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate".

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ține evidența constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor financiare la entități afiliate, obligațiunilor și a altor investiții financiare și creanțe asimilate, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.

Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri, în funcție de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

În creditul conturilor din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se înregistrează:

- valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz (686).

În debitul conturilor din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (734).

Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârșitul perioadei.

CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"

Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare", 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite".

Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu funcție de activ, cu excepția contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are funcție de pasiv.

Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate în cursul perioadei, pentru operațiunile în participație, cu sumele transmise pe bază de decont.

La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de excedent/ profit sau deficit/pierdere (121).

GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE"

Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte:

Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu materiile prime.

În debitul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum și cele aflate la terți și a diferențelor de preț nefavorabile aferente (301, 308, 351);

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime aprovizionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu materialele consumabile.

În debitul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum și a celor aflate la terți și a diferențelor de preț nefavorabile aferente (302, 308, 351);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473);

- valoarea materialelor consumabile achitate din avansuri de trezorerie (542).

Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar la darea în folosință a acestora.

În debitul contului 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile și a celor aflate la terți și a diferențelor de preț nefavorabile aferente (303, 308, 351);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate, în cazul folosirii inventarului intermitent (401);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind materialele nestocate.

În debitul contului 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" se înregistrează:

- valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408);

- sume în curs de clarificare (473);

- valoarea materialelor nestocate achitate din avansuri de trezorerie (542).

Contul 605 "Cheltuieli privind energia și apa"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind consumurile de energie și apă.

În debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia și apa" se înregistrează:

- valoarea consumurilor de energie și apă (401, 408, 471, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 606 "Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu animalele și păsările ieșite din unitate.

În debitul contului 606 "Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor vândute, constatate lipsă la inventar, precum și diferențele de preț nefavorabile aferente (361, 368);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind ambalajele.

În debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se înregistrează:

- valoarea ambalajelor aflate în consignație la terți, pentru care au fost emise documentele de vânzare (358);

- valoarea la preț de înregistrare a ambalajelor vândute, constatate lipsă la inventariere, precum și a diferențelor de preț nefavorabile aferente (381, 388);

- valoarea ambalajelor achiziționate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, degradate (409);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 609 "Reduceri comerciale primite"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența reducerilor comerciale primite ulterior facturării.

În creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se înregistrează:

- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării și care nu corectează costul stocurilor la care se referă (401).

GRUPA 61 "CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI"

Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți" fac parte:

Contul 611 "Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile executate de terți.

În debitul contului 611 "Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile" se înregistrează:

- valoarea lucrărilor de întreținere și reparații executate de terți (401, 408, 471, 512, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 612 "Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile.

În debitul contului 612 "Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile" se înregistrează:

- cheltuielile cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile datorate sau plătite (401, 408, 471, 512, 531, 542, 550).

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu primele de asigurare.

În debitul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se înregistrează:

- valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531, 542, 550);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 614 "Cheltuieli cu studiile și cercetările"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu studiile și cercetările.

În debitul contului 614 "Cheltuieli cu studiile și cercetările" se înregistrează:

- valoarea studiilor și a cercetărilor executate de terți (401, 408, 471, 512, 542, 550);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu pregătirea personalului.

În debitul contului 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului" se înregistrează:

- sumele reprezentând cheltuielile cu pregătirea personalului (401, 408).

GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI"

Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți" fac parte:

Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu colaboratorii.

În debitul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se înregistrează:

- sumele datorate colaboratorilor pentru prestațiile efectuate (401, 471);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele și onorariile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum și a altor cheltuieli similare.

În debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele și onorariile" se înregistrează:

- sumele datorate privind comisioanele și onorariile (401, 408, 471, 512, 531, 542, 550);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate.

În debitul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate care privesc acțiunile de protocol, reclamă și publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542, 550);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri și de personal"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind transportul de bunuri și personal, executate de terți.

În debitul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum și pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542, 550);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu deplasările, detașările și transferările personalului.

În debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate reprezentând cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542, 550);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 626 "Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor poștale și a taxelor de telecomunicații.

În debitul contului 626 "Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații" se înregistrează:

- valoarea serviciilor poștale și a taxelor de telecomunicații datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542, 550);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate.

În debitul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate" se înregistrează:

- valoarea serviciilor bancare și asimilate plătite (471, 512, 550);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor cheltuieli cu serviciile executate de terți.

În debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terți (401, 408, 471, 512, 531, 542, 550);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE"

Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate" face parte:

Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate datorate bugetului statului, bugetelor locale sau altor organisme publice.

În debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- valoarea altor impozite, taxe și vărsăminte asimilate, cum sunt: impozitul pe clădiri și impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum și alte impozite și taxe (446);

- datoriile și vărsămintele de efectuat către alte organisme publice, potrivit legii (447);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"

Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:

Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu salariile personalului.

În debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se înregistrează:

- valoarea salariilor și a altor drepturi cuvenite personalului (421);

- drepturi de personal pentru care nu s-au întocmit statele de plată, aferente exercițiului încheiat (428);

- sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli (473).

Contul 642 "Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu avantajele în natură, respectiv cu tichetele de masă, de vacanță, de creșă și cadou acordate salariaților, potrivit legii.

În debitul contului 642 "Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților" se înregistrează:

- contravaloarea avantajelor în natură acordate salariaților (421);

- valoarea tichetelor acordate salariaților (532).

Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările și protecția socială"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind asigurările și protecția socială.

Contabilitatea cheltuielilor cu pensiile și alte drepturi cuvenite pensionarilor, potrivit legii, se ține cu ajutorul contului sintetic de gradul II - 6458 "Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială".

În debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările și protecția socială" se înregistrează:

- pensiile și alte drepturi cuvenite pensionarilor, potrivit legii (422);

- sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecția socială (423);

- contribuția unității la asigurările sociale și de sănătate (431);

- sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (431);

- contribuția unității la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj (437);

- contribuția unității la fondurile de pensii facultative (438);

- contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);

- contribuția unității la asigurările de viață (438).

GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"

Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:

Contul 652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu protecția mediului înconjurător, aferente perioadei.

În debitul contului 652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător" se înregistrează:

- taxele de mediu achitate (512);

- cheltuielile efectuate în avans, aferente exercițiului în curs (471).

Contul 653 "Cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor reprezentând cotizații și contribuții datorate, potrivit statutului, de persoana juridică fără scop patrimonial la organismele la care aceasta este afiliată.

În debitul contului 653 "Cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial" se înregistrează:

- cheltuielile reprezentând cotizații și contribuții datorate, potrivit statutului (451, 462).

Contul 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența pierderilor din creanțe.

În debitul contului 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși" se înregistrează:

- sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidență a clienților incerți sau a debitorilor (451, 453, 461);

- sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli (473).

Contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența descreșterii rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.

În debitul contului 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

- valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (211 la 217).

Contul 656 "Cheltuieli privind cote-părți datorate potrivit statutului"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cotelor-părți datorate, potrivit statutului, de subunități pentru acoperirea cheltuielilor proprii ale unității sau de unitate pentru acoperirea cheltuielilor proprii ale subunităților, privind activitățile fără scop patrimonial.

În debitul contului 656 "Cheltuieli privind cote-părți datorate potrivit statutului" se înregistrează:

- cheltuielile reprezentând cote-părți datorate potrivit statutului (481).

Contul 657 "Ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajutoarelor și împrumuturilor nerambursabile din țară și din străinătate transferate de unitatea primitoare altor persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit clauzelor stipulate în convențiile încheiate cu partenerii interni sau externi, după caz.

În debitul contului 657 "Ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial, reprezentând ajutoare din surse interne sau externe (302, 303);

- sumele datorate de unitatea primitoare altor persoane juridice fără scop patrimonial (462).

Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor cheltuieli de exploatare.

În debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează:

- cheltuielile efectuate în avans, aferente exercițiului în curs (471);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților, datorate sau plătite terților și bugetului (401, 404, 448, 462, 408, 512, 531, 550);

- valoarea donațiilor acordate (301, 302, 303, 345, 347, 381, 512, 531);

- valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 217);

- valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidență (231);

- valoarea stocurilor distruse prin calamități (301, 302, 303, 351, 361, 381);

- sume datorate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) reprezentând restituiri de cotizații și contribuții, potrivit legii (462);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473);

- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând creanțe față de debitori diverși etc. (461 și alte conturi în care urmează să se evidențieze sumele prescrise sau anulate);

- sumele plătite membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) din contul de disponibil reprezentând restituiri de cotizații și contribuții, potrivit legii (512, 531).

GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"

Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:

Contul 663 "Pierderi din creanțe legate de participații"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența pierderilor din creanțe imobilizate.

În debitul contului 663 "Pierderi din creanțe legate de participații" se înregistrează:

- valoarea pierderilor din creanțe imobilizate (267).

Contul 664 "Cheltuieli privind investițiile financiare cedate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind investițiile financiare cedate.

În debitul contului 664 "Cheltuieli privind investițiile financiare cedate" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ (261, 262, 265);

- pierderea reprezentând diferența dintre valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen scurt și prețul lor de cesiune (501, 506, 508).

Contul 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind diferențele de curs valutar.

În debitul contului 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar" se înregistrează:

- diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanțelor în valută (267, 451, 453, 461);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanțelor în valută, la închiderea exercițiului financiar (267, 451, 453, 461);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (512, 531, 541, 550);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar (162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 462, 509);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exercițiului financiar a disponibilităților bancare în valută, a disponibilităților în valută existente în casierie, precum și a depozitelor și altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 541, 542, 550, 267, 508);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor și avansurilor de trezorerie în valută (267, 508, 541, 542).

Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind dobânzile.

În debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se înregistrează:

- dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform prevederilor legale (113);

- valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate (168);

- dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar (404);

- valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor încasate de la entități afiliate, entități asociate și alte entități legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (512);

- valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).

Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind sconturile acordate clienților, debitorilor sau băncilor.

În debitul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se înregistrează:

- valoarea sconturilor acordate debitorilor sau reținute de bănci (461, 511, 512).

Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.

Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" funcționează similar celorlalte conturi din grupa 66 "Cheltuieli financiare".

În debitul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se înregistrează:

- diferențele nefavorabile aferente furnizorilor și creditorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării lor (401, 404, 408, 462, 512);

- diferențele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar (167);

- diferențele nefavorabile aferente creanțelor a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării lor (461);

- diferențele nefavorabile aferente datoriilor față de entitățile afiliate, entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării lor (451, 453, 512);

- diferențe nefavorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate, entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare, precum și a creanțelor imobilizate, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării lor (451, 453, 267);

- diferențele nefavorabile din evaluarea la încheierea exercițiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (501, 506).

GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"

Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:

Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere.

În debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere" se înregistrează:

- valoarea provizioanelor constituite (151);

- amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale și corporale (280, 281);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale sau corporale, constituite sau majorate (290, 291, 293);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea fondului comercial (207)

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor și a producției în curs de execuție, constituite sau majorate (391 la 398);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor neîncasabile din conturile de debitori diverși, rău-platnici sau în litigiu, constituite sau majorate (496).

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare cu amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare.

În debitul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare" se înregistrează:

- valoarea primelor privind rambursarea altor datorii, amortizate (169);

- valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din decontări din cadrul grupului și cu asociații, constituite sau majorate (495);

- valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 596, 598).

CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI"

Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte următoarele grupe de conturi: 70 "Cifra de afaceri netă", 71 " Venituri aferente costului producției în curs de execuție", 72 " Venituri din producția de imobilizări", 73 "Venituri din activitățile fără scop patrimonial", 74 "Venituri din subvenții de exploatare", 75 "Alte venituri din exploatare", 76 "Venituri financiare", 78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare", 79 "Venituri cu destinație specială".

Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu funcție de pasiv, cu excepția contului 709 "Reduceri comerciale acordate", care are funcție de activ.

Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, în cursul perioadei, cu veniturile realizate din operațiuni de participație transferate coparticipanților.

La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de excedent/profit sau deficit/pierdere (121).

GRUPA 73 "VENITURI DIN ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL"

Din grupa 73 "Venituri din activitățile fără scop patrimonial" fac parte:

Contul 731 "Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote- părți primite potrivit statutului"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, privind activitățile fără scop patrimonial, cotele-părți primite potrivit statutului.

În creditul contului 731 "Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului" se înregistrează:

- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor biologice de natura stocurilor, ambalajelor reprezentând contribuții ale membrilor și simpatizanților (301, 302, 303, 361, 381);

- veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exercițiului financiar în curs (472);

- sumele încasate în contul de disponibil sau numerar reprezentând cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești ale membrilor și simpatizanților (512, 531).

Contul 732 "Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor realizate din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare.

În creditul contului 732 "Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare" se înregistrează:

- veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exercițiului financiar în curs (472);

- sumele încasate în contul de disponibil, sau în numerar reprezentând venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (512, 531).

Contul 733 "Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din donații și din sponsorizări privind activitățile fără scop patrimonial.

În creditul contului 733 "Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor biologice de natura stocurilor, ambalajelor primite cu titlu gratuit (301, 302, 303, 361, 381);

- sumele încasate în contul de disponibil și numerar reprezentând donații și sponsorizări primite (512, 531).

Contul 734 "Venituri financiare rezultate din activitățile fără scop patrimonial"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial, a veniturilor din diferențele de curs valutar rezultate din activități fără scop patrimonial, a veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare și a altor venituri financiare.

În creditul contului 734 "Venituri financiare rezultate din activitățile fără scop patrimonial" se înregistrează:

- dobânzile cuvenite aferente creanțelor imobilizate și împrumuturilor acordate (267, 451, 453, 461, 472, 512, 518);

- dividendele încasate/de încasat din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (451, 453, 461, 512);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar, precum și din decontarea datoriilor în valută (162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 462, 509);

- diferențele favorabile aferente datoriilor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute, la decontarea acestora sau rezultate din evaluarea la sfârșitul exercițiului financiar (162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 408, 451, 453, 462, 509);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate la evaluarea creanțelor în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (267, 451, 453, 461);

- diferențele favorabile rezultate la evaluarea creanțelor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (267, 451, 453, 461);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate la încasarea creanțelor în valută (512, 531);

- diferențele favorabile rezultate la încasarea creanțelor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute (512, 531);

- prețul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate (451, 453, 461);

- câștigul rezultat din vânzarea investițiilor pe termen scurt la un preț de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (461, 512, 531);

- diferențele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilităților în valută, existente în casierie sau în conturi la bănci, precum și a depozitelor și a altor valori de trezorerie în valută, înregistrate la închiderea exercițiului financiar (512, 531, 508, 541, 542);

- valoarea sconturilor obținute de la furnizori sau alți creditori (401, 404, 462, 512);

- diminuarea sau anularea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);

- valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al entității la care se dețin participații, prin încorporarea beneficiilor (261, 262, 265);

- diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entități și valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale care fac obiectul participației (261, 262, 265);

- diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu creanțe la capitalul altor entități și valoarea creanțelor care fac obiectul participației (261, 262, 265);

- valoarea titlurilor imobilizate primite fără plată, potrivit legii (261, 262, 265);

- contravaloarea acțiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit legii (501);

- diferențele favorabile din evaluarea, la încheierea exercițiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate (501, 506);

- diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (591, 596, 598).

Contul 735 "Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor realizate pentru care se datorează impozitul pe spectacole.

În creditul contului 735 "Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole" se înregistrează:

- sumele încasate în contul de disponibil și numerar reprezentând venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (512, 531).

Contul 736 "Venituri din subvenții de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor primite de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, reprezentând subvenții pentru venituri și alte resurse pentru finanțarea cheltuielilor privind activitățile fără scop patrimonial, potrivit legii.

Contabilitatea analitică se ține pe surse și pe feluri de subvenții.

În creditul contului 736 "Subvenții pentru venituri" se înregistrează:

- subvențiile de exploatare primite sau ce urmează a fi primite (512, 445);

- subvenții pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate (472).

Contul 737 "Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare.

În creditul contului 737 "Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare" se înregistrează:

- sumele încasate în contul de disponibil sau în numerar (512, 531).

Contul 738 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor venituri realizate din activitățile fără scop patrimonial (subvenții pentru investiții, despăgubiri, veniturile rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale, venituri din reluarea provizioanelor și ajustărilor pentru depreciere privind activitatea fără scop patrimonial, veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale etc.).

În creditul contului 738 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial" se înregistrează:

- cota-parte a subvențiilor pentru investiții trecută la venituri, corespunzător amortizării calculate sau la scoaterea din evidență a activelor (475);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor constituite (151);

- valoarea lucrărilor și proiectelor de dezvoltare, programelor informatice și altor imobilizări corporale realizate pe cont propriu (203, 208);

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție realizate pe cont propriu (231);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale și imobilizărilor corporale în curs de execuție (290, 291, 293);

- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea imobilizărilor (301, 302, 303);

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor obținute pentru activitățile fără scop patrimonial, sporurile de greutate și plusurile de inventar (361);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor (391, 392, 395, 396, 398);

- datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (401, 404);

- drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (426);

- sumele anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de șomaj, alte datorii sociale, impozit pe venituri de natura salariilor, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate, alte datorii cu bugetul statului, creditori diverși aferente exercițiului financiar curent (431, 437, 438, 444, 446, 447, 448, 462);

- sumele cuvenite entității, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite și taxe (448);

- valoarea creanțelor privind activitățile fără scop patrimonial, reactivate (451, 453, 461);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de entitățile afiliate, entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare, debitori diverși (451, 453, 461);

- veniturile încasate în avans aferente perioadei curente sau exercițiului financiar în curs (472);

- sumele de încasat pentru acoperirea cheltuielilor proprii privind activitățile fără scop patrimonial (481);

- sumele încasate în contul de disponibil și numerar reprezentând alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (512, 531);

- veniturile rezultate din cedarea către entitățile afiliate, entitățile asociate și alte entități legate prin interese de participare a activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial (451, 453);

- valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terților (461);

- prețul de vânzare al imobilizărilor corporale și necorporale cedate (461);

- valoarea ajustărilor pentru depreciere din conturile de decontări în cadrul grupului și cu asociații și debitorii diverși privind activitățile fără scop patrimonial, diminuate sau anulate (495, 496).

GRUPA 79 "VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ"

Din grupa 79 "Venituri cu destinație specială" fac parte:

Contul 791 "Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor cu destinație specială, încasate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de venituri.

În creditul contului 791 "Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment" se înregistrează:

- sumele încasate în numerar și în contul de disponibil cu destinație specială reprezentând venituri cu destinație specială (531, 550).

Contul 798 "Alte venituri cu destinație specială"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor venituri cu destinație specială, încasate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de venituri.

În creditul contului 798 "Alte venituri cu destinație specială" se înregistrează:

- diferențele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea și evaluarea la închiderea exercițiului financiar a datoriilor în valută (269);

- sumele anulate, prescrise sau scutite reprezentând datorii privind ajutorul de șomaj, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate, alte datorii cu bugetul statului aferente exercițiului financiar curent (437, 446, 448);

- sumele cuvenite entității, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite și taxe (448);

- sumele încasate în numerar și în contul de disponibil cu destinație specială reprezentând alte venituri cu destinație specială (531, 550);

- la închiderea exercițiului financiar, diferențele favorabile de curs valutar aferente disponibilităților în valută (550);

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate la încasarea în valută și în lei în funcție de cursul unei valute (550).

Acesta este un fragment din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...