BILANȚ la data de | Reglementare

Acesta este un fragment din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL 11 Structura componentelor situațiilor financiare anuale - 349. - Structura contului rezultatului exercițiului care se întocmește de entitățile fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, este următoarea: -
CONTUL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI la data de

CAPITOLUL 11 Structura componentelor situațiilor financiare anuale - 348. - Structura bilanțului care se întocmește de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică este următoarea: -
BILANȚ
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 10 - lei -
Denumirea elementului Nr rd. Sold la:
începutul exercițiului financiar Sfârșitul exercițiului financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08) 01
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04) 02
- privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 201 * + 203* + 205* + 208* + 4094* - 2801.01 - 2803.01 -2805.01 -2808.01 -2903.01 -2905.01 -2908.01) 03
- privind activitățile economice (ct. 201* + 203*'+ 205* + 207* + 208* + 4094* - 2801.02 -2803.02 - 2805.02 - 2807 - 2808.02 - 2903.02 - 2905.02 -2908.02) 04
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07) 05
- privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 2111.01 + 2112.01 + 212.01 + 2131.01 + 2132.01 + 2133.01 + 214.01 + 217.01 + 223* + 224* + 227* + 231* + 4093*-2811.01 -2812.01 -2813.01 -2814.01 -2817.01 -2911.01 -2912.01 -2913.01 -2914.01 -2917.01 -293*) 06
- privind activitățile economice (ct. 2111.02 + 2112.02 + 212.02 + 2131.02 + 2132.02 + 2133.02 + 214.02 + 215 + 217.02 + 223* + 224* + 227* + 231* + 4093* - 2811.02 - 2812.02 - 2813.02 - 2814.02 -2815 - 2817.02 - 2911.02 - 2912.02 - 2913.02 - 2914.02 -2915 -2917.02-293*) 07
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 265 + 267 - 296) 08
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10 + 11 + 12 + 13) 09
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 ▒ 308 + 321 + 322 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 ▒ 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 ▒ 368 + 371 ▒ 378 + 381 ▒ 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - din ct. 4428) 10
II. CREANȚE **) (Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct. 267 - 296 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437**+ 4382 + 441** + 4424 + din ct 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 4582 + 461 + 473**- 491 - 495* - 496 + 5187) 11
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 506 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 596 -598) 12
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI ( din ct. 508 + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542 + 5501 + 5508) 13
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 15 + 16), din care: 14
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 15
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 16
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447***+ 4481 + 451*** + 453*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 17
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 15 - 17 - 24 - 27) 18
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 16 +18) 19
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447***+ 4481 + 451***+ 453*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 20
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 21
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 23 + 26) 22
1. subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd. 24 + 25), din care: 23
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 24
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 25
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 27 + 28), din care: 26
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 27
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 28
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (ct. 101) 29
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 30
III. REZERVE (ct. 106) 31
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND EXCEDENTUL/PROFITUL rd. (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46 + 48 + 49 + 50 + 52) - (35 + 37 + 39 + 41 + 43 + 45 + 47 + 51 + 53) Sold C (ct. 117) 32
SAU DEFICITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă) rd. (35 + 37 + 39 + 41 + 43 + 45 + 47 + 51 + 53) - (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46 + 48 + 49 + 50 + 52) Sold D (ct. 117) 33
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1171.01) Sold C 34
Sold D 35
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație specială (ct. 1171.02) ' Sold C 36
Sold D 37
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activitățile economice (ct. 1172) Sold C 38
Sold D 39
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1173.01) Sold C 40
Sold D 41
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activitățile economice (ct. 1173.02) Sold C 42
Sold D 43
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1174.01) Sold C 44
Sold D 45
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile economice (ct. 1174.02) Sold C 46
Sold D 47
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1175.01) Sold C 48
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitățile economice (ct. 1175.02) Sold C 49
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1176.01) Sold C 50
Sold D 51
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, privind activitățile economice (ct. 1176.02) Sold C 52
Sold D 53
V. EXCEDENTUL/PROFITUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR rd. (56 + 58 + 60) - (57 + 59 + 61) Sold C (ct. 121) 54
SAU DEFICITUL/PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR rd. (57 + 59 + 61) - (56 + 58 + 60) Sold D (ct. 121) 55
Excedent privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1211) Sold C 56
Deficit privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1211) Sold D 57
Excedent privind activitățile cu destinație specială sau (ct. 1212) Sold C 58
Deficit privind activitățile cu destinație specială (ct. 1212) Sold D 59
Profit privind activitățile economice (ct. 1213) Sold C 60
Pierdere privind activitățile economice (ct. 1213) Sold D 61
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (ct. 129) (rd. 63 + 64) 62
Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1291) 63
Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct. 1292) 64
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 30+ 31 +32 - 33 + 54 - 55 - 62) 65
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) (ct. 113) 66
FONDUL PENTRU AJUTOR ÎN CAZ DE DECES AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) (ct. 114) 67
FONDUL DE RULMENT AL MEMBRILOR ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI (ct. 115) 68
ALTE FONDURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL (ct. 116) 69
Patrimoniul privat (ct. 107) 70
CAPITALURI - TOTAL rd. (65 + 66 la 70) 71

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Acesta este un fragment din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...