Ministerul Administrației și Internelor

Regulamentul de aplicare a măsurilor de protecție civilă în unitățile Ministerului Administrației și Internelor din 11.10.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Măsurile de protecție civilă se aplică în toate unitățile Ministerului Administrației și Internelor, denumit în continuare M.A.I., în scopul:

a) stabilirii unei concepții unitare privind activitatea de planificare, organizare, coordonare, conducere și realizare a măsurilor pentru limitarea și înlăturarea efectelor produse de situațiile de urgență și atacurile din aer pe timpul conflictelor armate;

b) protejării personalului propriu și a bunurilor din dotare;

c) menținerii capacității operaționale și operative pentru îndeplinirea misiunilor specifice stabilite în competență și intervenția în situații de protecție civilă în sprijinul populației până la restabilirea stării de normalitate.

(2) Măsurile de protecție civilă sunt de prevenire, de protecție și de intervenție.

(3) Măsurile de prevenire se execută în perioada premergătoare producerii situației de protecție civilă și se referă la:

a) identificarea tipurilor de riscuri generatoare de situații de urgență care pot afecta unitatea și elaborarea planurilor de protecție și intervenție;

b) înștiințarea personalului cu funcții de conducere despre iminența producerii sau producerea situațiilor de protecție civilă;

c) alertarea personalului despre iminența producerii sau producerea situațiilor de protecție civilă;

d) organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție optime a personalului, tehnicii și a mijloacelor stabilite pentru a participa, în situații de protecție civilă, la misiuni în sprijinul populației la nivel național sau internațional;

e) pregătirea personalului în domeniul protecției civile.

(4) Măsurile de protecție se realizează pe timpul atacului aerian, în caz de conflict armat sau al producerii situației de urgență și constau în:

a) protecția personalului propriu, a tehnicii, a bunurilor materiale și a valorilor din dotare sau pe care le gestionează în situații de protecție civilă;

b) organizarea activităților de evacuare în situații de protecție civilă, conform planurilor întocmite.

(5) Măsurile de intervenție se realizează după producerea situației de urgență, a atacului aerian sau a acțiunilor militare în caz de conflict armat ori pentru reducerea pierderilor de vieți omenești, limitarea și înlăturarea efectelor acestora în locurile de dispunere și în cele de competență, executate independent sau în cooperare cu alte elemente specializate.

Art. 2. -

În situația în care mai multe unități au sediul în aceeași clădire sau în același grup de clădiri, organizarea și planificarea măsurilor de protecție civilă se realizează unitar, sub conducerea comandantului/șefului cu funcția cea mai mare sau, la funcții egale, a comandantului/șefului stabilit prin decizie a nivelului ierarhic superior.

Art. 3. -

(1) Termenii și expresiile referitoare la situația și măsurile de protecție civilă au înțelesurile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Termenii și expresiile referitoare la situațiile de urgență, factorii și tipurile de riscuri, stare de alertă și evacuare au înțelesurile prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005.

CAPITOLUL II Organizarea activității de protecție civilă în unitățile M.A.I.

Art. 4. -

(1) Organizarea activității de protecție civilă la nivelul unităților M.A.I. constă în:

a) constituirea organismelor pentru managementul situațiilor de urgență;

b) desemnarea personalului care îndeplinește atribuțiile în domeniul protecției civile, cu excepția celui din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate acestuia;

c) stabilirea capacităților pentru intervenție la sediul propriu și în sprijinul populației pe baza riscurilor specifice care pot afecta zona de competență;

d) elaborarea planurilor de protecție și intervenție în situații de urgență pe baza riscurilor specifice care pot afecta sediul;

e) planificarea și organizarea activităților de pregătire a personalului în domeniul protecției civile;

f) planificarea evacuării în situații de urgență și de conflict armat;

g) planificarea resurselor materiale și financiare necesare funcționării organismelor de management al situațiilor de urgență și capacităților de intervenție stabilite în documentele de conducere;

h) organizarea activităților necesare achiziției, aprovizionării, transportului, depozitării, conservării și împrospătării materialelor necesare pregătirii și realizării măsurilor de protecție civilă;

i) organizarea cooperării și colaborării în situații de urgență.

(2) Organizarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. h) se realizează de către Direcția generală logistică și structurile de logistică din cadrul unităților M.A.I., potrivit competențelor.

(3) În situații de conflict armat, la nivelul unităților M.A.I. se pun în aplicare documentele de conducere elaborate potrivit ordinelor și dispozițiilor specifice.

Art. 5. -

(1) Ministrul administrației și internelor conduce și răspunde de organizarea și realizarea activității de protecție civilă în toate unitățile M.A.I.

(2) La nivelul M.A.I., managementul situațiilor de urgență se asigură de către comitetul ministerial și centrul operativ cu activitate permanentă, constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005.

(3) Comitetul ministerial pentru situații de urgență și centrul operativ cu activitate permanentă asigură gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de riscuri stabilite prin actele normative în vigoare și îndeplinirea funcțiilor de sprijin repartizate.

Art. 6. -

(1) Pe timp de pace/normalitate, Direcția generală management operațional reprezintă structura ce coordonează modul de planificare, organizare și realizare a activității de protecție civilă în unitățile M.A.I.

(2) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate asigură sprijin de specialitate în domeniul protecției civile unităților M.A.I., stabilind anual persoane de contact, până la 15 ianuarie a anului în curs.

(3) În situații de conflict armat, la declararea mobilizării și la instituirea stării de asediu, activitatea de protecție civilă este condusă și coordonată de structura constituită conform regulamentelor interne specifice.

Art. 7. -

Comandanții/Șefii unităților M.A.I. răspund de planificarea, organizarea și realizarea activității de protecție civilă.

Art. 8. -

(1) În unitățile M.A.I. care au în subordine structuri teritoriale se înființează un post al cărui titular îndeplinește atribuțiile în domeniul protecției civile.

(2) În fiecare unitate, în afara celor stabilite la alin. (1), se desemnează, prin ordin de zi/dispoziție zilnică, persoana care îndeplinește atribuțiile în domeniul protecției civile. Atribuțiile se includ în fișa postului persoanei desemnate.

Art. 9. -

(1) Pe timpul situațiilor de urgență se constituie grupa operativă ca structură de suport decizional compusă din specialiști din cadrul unității.

(2) Compunerea și atribuțiile grupei operative se stabilesc în documentele de conducere a acțiunilor în situații de urgență, elaborate la nivelul unității.

(3) În unitățile de ordine și siguranță publică cu efective reduse conducerea și coordonarea acțiunilor se realizează de către comandanții/șefii acestora, iar documentele de conducere se elaborează de către eșalonul ierarhic superior.

Art. 10. -

(1) Reprezentanții unităților M.A.I. desemnați în cadrul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, organizate la nivelul administrației publice centrale și locale, se stabilesc de comandanții/șefii acestora.

(2) Nominalizarea reprezentanților M.A.I. în cadrul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, organizate la nivelul administrației publice centrale și locale, se consemnează în ordinul de zi/dispoziția zilnică elaborată la nivelul unității din care aceștia fac parte.

CAPITOLUL III Atribuții pentru aplicarea măsurilor de protecție civilă

Art. 11. -

(1) Ministrul administrației și internelor îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură gestionarea tipurilor de riscuri specifice și îndeplinirea funcțiilor de sprijin stabilite în competență, potrivit legii;

b) aprobă participarea reprezentanților M.A.I. la activitățile componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență organizate la nivelul administrației publice centrale;

c) aprobă planurile elaborate la nivelul inspectoratelor generale pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență și urmărește îndeplinirea prevederilor acestora;

d) verifică, prin structurile abilitate, punerea în practică a prevederilor legale referitoare la organizarea și pregătirea activității de protecție civilă;

e) conduce și coordonează, prin Direcția generală management operațional, participarea structurilor de ordine și siguranță publică la acțiunile de limitare și înlăturare a efectelor situațiilor de protecție civilă;

f) analizează situațiile de protecție civilă create, ia măsuri pentru aplicarea hotărârilor Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, emite ordine și dispoziții către unitățile centrale și teritoriale privind modul de acțiune a acestora;

g) hotărăște, în baza propunerilor prezentate de Direcția generală management operațional și inspectoratele generale, constituirea de capacități operaționale de intervenție, modul de folosire a acestora și de asigurare a sprijinului în raport cu evoluția situației operative;

h) verifică, prin reprezentanți ai Direcției generale management operațional, măsurile luate de comandanți/șefi pentru executarea misiunilor ce le revin și stadiul îndeplinirii acestora;

i) elaborează, prin structurile abilitate, completări și modificări ale Strategiei naționale de protecție civilă pe care le prezintă Guvernului spre aprobare.

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), ministrul administrației și internelor dispune orice alte măsuri prevăzute de lege în vederea asigurării capacității de răspuns credibile, eficiente și adecvate, a unităților M.A.I., la riscurile existente și probabile la adresa securității individuale și colective a personalului.

Art. 12. -

Direcția generală management operațional îndeplinește următoarele atribuții pentru coordonarea modului de planificare, organizare și realizare a activității de protecție civilă în unitățile M.A.I.:

a) elaborează proiectele regulamentelor și instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de protecție civilă în M.A.I., în baza propunerilor structurilor subordonate cu competențe în domeniu;

b) participă la elaborarea legislației în domeniul protecției civile, în colaborare cu reprezentanții structurilor competente în domeniu;

c) analizează cererile adresate de alte ministere, autorități și instituții publice privind participarea M.A.I. la exercițiile din domeniul protecției civile și prezintă propuneri în acest sens conducerii ministerului;

d) participă la activități de protecție civilă conduse de alte autorități și instituții specializate naționale sau internaționale;

e) analizează și avizează documentele de conducere a exercițiilor internaționale/regionale și naționale organizate de unitățile M.A.I.;

f) coordonează participarea forțelor și mijloacelor Departamentului ordine și siguranță publică, atunci când sunt implicate două sau mai multe structuri, la activitățile de pregătire internaționale/regionale și naționale organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

g) participă, la solicitarea structurilor Departamentului ordine și siguranță publică, la planificarea și desfășurarea activităților de pregătire internaționale/regionale și naționale organizate de acestea;

h) asigură, la ordin, activarea grupei de conducere și coordonare a acțiunilor și completarea Centrului operațional de comandă/Centrului național de conducere a acțiunilor de ordine publică cu reprezentanți ai unităților aparatului central și ai inspectoratelor generale pentru gestionarea evenimentelor publice de amploare care pot genera situații de urgență sau coordonarea participării structurilor de ordine publică la realizarea funcțiilor de sprijin;

i) asigură, la ordin, intrarea în funcțiune a Punctului de conducere operativ înaintat/mobil al M.A.I., la producerea situațiilor de urgență;

j) analizează situațiile operative existente/produse și face propuneri privind realizarea măsurilor de protecție în unități și intervenția acestora în sprijinul populației;

k) asigură transmiterea deciziilor, ordinelor sau dispozițiilor conducerii M.A.I. referitoare la desfășurarea activităților de protecție civilă;

l) elaborează, în colaborare cu structurile abilitate din ministerele cu atribuții în domeniu, planurile de cooperare interministeriale în situații de protecție civilă;

m) coordonează, la nivelul M.A.I., activitățile de evacuare în situații de urgență și de dislocare în situații de conflict armat a unităților M.A.I.;

n) asigură punerea în aplicare a planurilor de cooperare interinstituțională încheiate în domeniile de competență pentru gestionarea situațiilor de protecție civilă;

o) execută controale privind organizarea și desfășurarea activităților de protecție civilă, inclusiv pregătirea pe această linie;

p) centralizează analizele anuale privind capacitatea de răspuns în situații de protecție civilă, elaborate de unitățile M.A.I.

Art. 13. -

Comandanții/Șefii unităților M.A.I. îndeplinesc, direct sau prin personalul desemnat prin ordin de zi/dispoziție zilnică, următoarele atribuții principale pentru planificarea, organizarea și realizarea activității de protecție civilă:

a) aprobă documentele de conducere a activităților de protecție civilă și înaintează analizele anuale privind capacitatea de răspuns;

b) asigură aplicarea măsurilor stabilite în documentele de conducere;

c) conduc activitatea de pregătire pe linie de protecție civilă a întregului personal;

d) analizează propunerile grupei operative cu privire la modul de gestionare a situațiilor create și hotărăsc măsurile de protecție și intervenție care se pun în aplicare;

e) stabilesc măsurile de protecție a personalului și conduc nemijlocit intervenția pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență asupra sediului propriu;

f) asigură realizarea cooperării forțelor proprii cu celelalte structuri care participă la intervenție;

g) verifică trimestrial, prin structurile de specialitate, gradul de dotare și existența mijloacelor de protecție individuală și stabilesc măsuri pentru asigurarea acestora, potrivit normelor de înzestrare;

h) participă la activitățile componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență organizate la nivelul administrației publice centrale și locale;

i) participă la activitățile de protecție civilă conduse de alte autorități și instituții specializate naționale sau internaționale, în limitele conferite de actele normative care reglementează organizarea și funcționarea unității;

j) aprobă procedurile operaționale privind modul de acțiune a personalului din subordine în situații de protecție civilă;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...