Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

20. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Gărzile efectuate de medici în afara programului normal de lucru de la funcția de bază până la limita a 48 de ore pe săptămână reprezintă gărzi obligatorii și se salarizează potrivit art. 3."

21. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Contravaloarea gărzilor efectuate în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, cu excepția sporului prevăzut la art. 3 alin. (2) și (3), face parte din suma salariilor de bază."

22. La anexa nr. V, capitolul II, nr. crt. 5, 6, 8, 9 și 11-14 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în funcție Salariul de bază - lei Coeficient
2022
"5 Prim-grefier, grefier-șef secție, grefier-șef, grefier-arhivar șef, grefier-șef cabinet M 7546 3,02
6 Grefier-șef serviciu M 7019 2,81
. . . . . . . . . .
8 Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT gradul II S Peste 20 de ani 5315 2,13
S 15-20 ani 5212 2,08
S 10-15 ani 5110 2,04
S 5-10 ani 5008 2,00
S Baza 6 luni-5 ani 4905 1,96
9 Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT debutant S Baza 0-6 luni 3950 1,58
. . . . . . . . . .
11 Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, treapta II M Peste 20 de ani 5110 2,04
M 15-20 ani 5008 2,00
M 10-15 ani 4905 1,96
M 5-10 ani 4819 1,93
M Baza 6 luni-5 ani 4561 1,82
12 Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, debutant M Baza 0-6 luni 3750 1,50
13 Tehnician criminalist din cadrul parchetelor M Peste 20 de ani 5212 2,08
M 15-20 ani 5110 2,04
M 10-15 ani 5008 2,00
M 5-10 ani 4905 1,96
M Baza 1-5 ani 4819 1,93
14 Tehnician criminalist debutant M Baza 0-1 ani 3750 1,50"

23. La anexa nr. V, capitolul III, nr. crt. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în funcție Salariul de bază - lei Gradația 0 Coeficient
Anul 2022
"1 Agent procedural, șofer M Peste 20 de ani 3850 1,54
M 15-20 ani 3825 1,53
M 10-15 ani 3790 1,52
M 5-10 ani 3770 1,51
M Baza 0-5 ani 3750 1,50"

24. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, nota 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerului Justiției, precum și din serviciile Parlamentului, cu excepția celor prevăzuți la pct. 2, precum și cu excepția personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%."

25. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul I, litera a), nr. crt. 6 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Funcția Nivelul potrivit studiilor Salariile de bază Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
"6 Șef birou, șef atelier, șef stație, șef sector, șef oficiu, șef laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control comercial II, secretar general federație S 5110 5730 2,04 2,29"

26. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera C, litera b), nr. crt. 12 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Funcții de execuție pe trepte profesionale Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația 0 Coeficient
An 2022
"12 Muncitor calificat, I M;G 3850 1,54
Muncitor calificat, II M;G 3750 1,50
Muncitor calificat, III M;G 3610 1,44
Muncitor calificat, IV M;G 3550 1,42"

27. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera J, la articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Salariile de bază pentru funcțiile de specialitate, specifice activității de control audit: auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier al președintelui și vicepreședinților Curții de Conturi și Autorității de Audit, respectiv al consilierilor de conturi sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. II, lit. A, pct. II, pct. 1 lit. b)".

28. La anexa nr. IX, litera B, la titlul "Curtea de Conturi" se introduce steluța, după cum urmează:

"

Curtea de Conturi*",

unde steluța are următorul cuprins:

"

* Prin excepție de la prevederile art. 7 lit. d), membrii Curții de Conturi beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum aprobat de Plenul Curții de Conturi."

29. La anexa nr. IX, litera B, nr. crt. 14 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:

14 Președinte 11,50"
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian Marius Rîndunică
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Marius Nica
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 6 decembrie 2017.

Nr. 91.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...