Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 86/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. - Reviste (2)

Procedurile de insolvență, procedurile de lichidare voluntară, precum și procedurile de prevenire a insolvenței prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială, sunt conduse de practicieni în insolvență compatibili.

Art. 2. -

Administratorul judiciar este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în condițiile legii, desemnat să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau stabilite de instanța de judecată, în procedura insolvenței, în perioada de observație și pe durata procedurii de reorganizare.

Art. 3. - Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Lichidatorul este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în condițiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât și în procedura simplificată, și să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau pe cele stabilite de instanța de judecată.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 86/2006:
Dispoziții generale
Forme de exercitare a profesiei
Dobândirea calității de practician în insolvență
Suspendarea și încetarea calității de practician în insolvență
Drepturile și obligațiile profesionale ale practicienilor în insolvență
Organizarea și funcționarea Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
Înregistrare și publicitate
Răspunderea disciplinară
Infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Societatea simplă
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Expert contabil practician: Se încalcă libertatea alegerii profesiei?
Aspecte privind răspunderea administratorului judiciar și a lichidatorului judiciar în lumina Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative incidente
;
se încarcă...