Art 73 Răspunderea disciplinară | Ordonanță de urgență 86/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea disciplinară -
Art. 73.
- Jurisprudență, Reviste (1)

Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) îndeplinirea de activități specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;

b) divulgarea secretului profesional, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;

c) nerespectarea obligației de asigurare de răspundere profesională;

d) neplata primei de asigurare;

e) încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională; Jurisprudență

f) desfășurarea de activități politice în cadrul UNPIR și cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;

g) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului UNPIR la două congrese succesive la care au fost convocați;

h) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor adunărilor generale ale filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocați;

i) neplata cotizației și a contribuției conform art. 44;

j) declararea incorectă a veniturilor obținute ca urmare a desfășurării activității de practician în insolvență și, implicit, plata unei contribuții anuale pe tranșe de venituri neconforme cu realitatea;

k) necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR și în Registrul formelor de organizare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 86/2006:
Art 63 Conducerea filialelor UNPIR
Art 64 Conducerea filialelor UNPIR
Art 65 Conducerea filialelor UNPIR
Art 66 Conducerea filialelor UNPIR
Art 67 Tabloul UNPIR
Art 68 Tabloul UNPIR
Art 69 Tabloul UNPIR
Art 70 Registrul formelor de organizare
Art 71 Registrul formelor de organizare
Art 72 Registrul formelor de organizare
Art 73 Răspunderea disciplinară
Art 74 Răspunderea disciplinară
Art 75 Infracțiuni
Art 76 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 77 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 78 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 79 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 80 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 81 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 82 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Reviste:
Aspecte privind răspunderea administratorului judiciar și a lichidatorului judiciar în lumina Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative incidente
;
se încarcă...