Art 24 Dobândirea calității de practician în insolvență | Ordonanță de urgență 86/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dobândirea calității de practician în insolvență -
Art. 24.
-

(1) Persoanele fizice și juridice străine pot exercita profesia de practician în insolvență, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, dacă în statele în care își au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autoritățile publice care le autorizează și în condițiile stabilite prin convenții bilaterale încheiate în acest scop de UNPIR cu organismele similare din statele respective.

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European pot dobândi calitatea de practician în insolvență, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în aceleași condiții ca și cetățenii români, respectiv persoanele juridice române.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care au dobândit calitatea de practician în insolvență în unul dintre aceste state se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, fiind exceptați de la procedura de examinare. UNPIR recunoaște automat documentul emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparținând Spațiului Economic European în baza căruia cetățeanul acestor state exercită legal profesia de practician în insolvență.

(4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European unde exercită în mod legal activitatea de practician în insolvență se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, fiind recunoscută în mod automat calitatea de practician în insolvență dobândită în statul de origine.

(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), soluționarea cererii de înscriere în Tabloul UNPIR se va realiza în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației complete.

(6) Persoanele fizice sau juridice practicieni în insolvență, având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European, pot exercita profesia de practician în insolvență și în mod temporar sau ocazional. În această situație, practicianul în insolvență este exceptat de la procedura de înscriere în UNPIR.

(7) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de practician în insolvență, solicitantul prevăzut la alin. (6) se află la prima aplicație în România sau dacă intervine o modificare substanțială a situației sale, acesta va înainta UNPIR o declarație privind serviciile pe care le va presta, însoțită de următoarele documente:

a) dovada cetățeniei, în cazul persoanei fizice, respectiv a naționalității, în cazul persoanei juridice;

b) denumirea și forma juridică, în cazul persoanei juridice;

c) dovada calificării profesionale, în cazul persoanei fizice, și a autorizării funcționării, în cazul persoanei juridice;

d) o atestare care să confirme faptul că solicitantul persoană fizică este legal stabilit într-un stat membru în scopul desfășurării profesiei de practician în insolvență și că nu îi este interzis să practice profesia, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului.

(8) Declarația prevăzută la alin. (7) poate fi înaintată prin orice mijloace și se reînnoiește anual, dacă prestatorul intenționează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, profesia de practician în insolvență în România.

(9) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 86/2006:
Art 14 SECȚIUNEA a 2-a
Art 15 SECȚIUNEA a 2-a
Art 16 SECȚIUNEA a 2-a
Art 17 SECȚIUNEA a 2-a
Art 18 SECȚIUNEA a 2-a
Art 19 SECȚIUNEA a 2-a
Art 20 SECȚIUNEA a 2-a
Art 21 SECȚIUNEA a 2-a
Art 22 SECȚIUNEA a 2-a
Art 23 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 24 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 25 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 26 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 27 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 28 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 29 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 30 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 31 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 32 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 33 Dobândirea calității de practician în insolvență
Art 34 Dobândirea calității de practician în insolvență
;
se încarcă...