Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 94 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 6 octombrie 2011.

Nr. 5.550.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar

;
se încarcă...