Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 97/2005

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență constituie cadrul care reglementează evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice și instituțiile statului de drept.

Art. 2. - Librăria Indaco (1)

(1) Evidența cetățenilor români reprezintă un sistem național de înregistrare și actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoașterii populației, mișcării acesteia și comunicării de date, în interesul cetățenilor, al statului și al instituțiilor publice. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Evidența cetățenilor români se ține după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date*), împreună cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, în Registrul național de evidență a persoanelor din cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

___________

*) Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date se înființează prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și a Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, care se desființează.

(3) Pentru cetățenii români care au domiciliul în străinătate, evidența acestora se ține după principiul ultimului domiciliu avut în țară și după reședința declarată în România. Jurisprudență

Art. 3. - Modificări (1)

Sistemul național informatic de evidență a populației, denumit în continuare S.N.I.E.P., este administrat de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., și reprezintă ansamblul activităților desfășurate cu mijloace informatice pentru ținerea evidenței persoanelor, producerea, emiterea și evidența documentelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților de alegător și a altor documente necesare persoanei în relațiile cu statul.

Art. 4. -

Registrul național de evidență a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P., este componenta principală a S.N.I.E.P. și reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetățenilor români, rezultate în urma procesării automate, într-o concepție unitară, în scopul cunoașterii numărului, structurii și mișcării populației pe teritoriul țării.

Art. 5. -

(1) Întocmirea, actualizarea, exploatarea și valorificarea datelor din R.N.E.P. se fac de către Ministerul Administrației și Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

(2) Administrarea bazelor de date integrate, precum și producerea cărților de identitate și a cărților de alegător, în sistem informatizat, se realizează de către D.E.P.A.B.D.

(3) Conținutul R.N.E.P. se aprobă și se modifică prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.

(4) R.N.E.P. funcționează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condițiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.

(5) Cetățenii români sunt înregistrați în R.N.E.P. la naștere, pe baza datelor de stare civilă din actele de naștere. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Codul numeric personal, denumit în continuare C.N.P., reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică și constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal privind persoana fizică. Jurisprudență

(2) Codurile numerice personale sunt generate și administrate prin mijloace informatice de către D.E.P.A.B.D., care emite și distribuie anual către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București și Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe listele conținând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs. Jurisprudență

(3) Fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naștere, un C.N.P. care se înscrie în actele și certificatele de stare civilă și se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum și în R.N.E.P. Reviste (1)

(4) Atribuirea C.N.P. se face, în țară, de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, iar în străinătate, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în baza listelor prevăzute la alin. (2). Reviste (1)

(5) Pentru situații de excepție, la solicitarea instituțiilor publice menționate la alin. (2), D.E.P.A.B.D. generează coduri numerice personale suplimentare, în vederea atribuirii persoanelor fizice, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Gestionarea și verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sub coordonarea D.E.P.A.B.D.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 97/2005:
Dispoziții generale
Organizarea, actualizarea, valorificarea și administrarea datelor din RNEP
Actele de identitate
Domiciliul și reședința
Sancțiuni
Dispoziții finale
Reviste:
PROIECT: Carte de identitate provizorie pentru persoanele defavorizate, valabilă 2 ani
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
;
se încarcă...