Art 52 Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 97/2005

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale -
Art. 52.
-

Ministerul Administrației și Internelor elaborează, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice de aplicare unitară a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).

___________

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența,
domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 97/2005:
Art 42 Sancțiuni
Art 43 Sancțiuni
Art 44 Sancțiuni
Art 45 Sancțiuni
Art 46 Dispoziții finale
Art 47 Dispoziții finale
Art 48 Dispoziții finale
Art 49 Dispoziții finale
Art 50 Dispoziții finale
Art 51 Dispoziții finale
Art 52 Dispoziții finale
Art 53 Dispoziții finale
Art 54 Dispoziții finale
;
se încarcă...