Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere obligațiile ce îi revin României ca urmare a aprobării de către Guvern a acordurilor de concesiune aferente rundei a X-a de apel public de ofertă și a intrării în vigoare a unui număr de 5 noi acorduri de concesiune petrolieră în Marea Neagră,

întrucât Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conține prevederi cu caracter general în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții aferente operațiunilor petroliere în platoul continental românesc al Mării Negre,

apreciind ca esențială necesitatea adoptării unor precizări legislative adecvate în vederea urgentării executării operațiunilor petroliere,

având în vedere volumele însemnate de lucrări și termenele scurte de execuție prevăzute în actele de concesiune, în condițiile în care lucrările ar trebui demarate începând cu trimestrul al doilea al anului 2012,

văzând importanța strategică și impactul economic și social semnificativ al realizării programelor de lucrări cuprinse în acordurile de concesiune încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și firmele investitoare,

apreciind faptul că amânarea executării operațiunilor petroliere ar urma să influențeze negativ eforturile depuse de Guvern în direcția asigurării securității energetice, la care ar urma să se adauge și anumite consecințe pe termen scurt legate de contribuția pe care aceste operațiuni ar putea-o avea la susținerea creșterii economice prin efectele de antrenare materializate în crearea de noi locuri de muncă pentru firmele românești și generarea de încasări la buget,

dată fiind împrejurarea că promovarea modificărilor/completărilor normative sub forma inițiativei legislative ar urma să întârzie în mod considerabil programele de lucrări petroliere de explorare prevăzute atât pentru anul 2011, cât și pentru anul 2012, iar planificarea și executarea operațiunilor petroliere nu va fi posibilă în ipoteza în care modificările legislative propuse nu vor fi adoptate și nu vor intra în vigoare în cel mai scurt termen,

considerând imperativă adoptarea în regim de urgență a modificărilor cadrului normativ necesar măsurilor adecvate de autorizare a operațiunilor petroliere în platoului continental românesc al Mării Negre,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață sau subterane;".

2. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.

Art. II. -

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Alexandru Pătruți
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Borbely Karoly,
secretar de stat

București, 5 octombrie 2011.

Nr. 85.

;
se încarcă...