Universul Juridic nr. 12/2017

Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
de Nadia-Cerasela Aniței

06 decembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Ce lege aplicăm nulității căsătoriei și efectelor acestei nulități?

1.1. Legea aplicabilă nulității căsătoriei și efectelor acestei nulități în funcție de legea aplicabilă condițiilor de fond necesare încheierii căsătoriei

Art. 2588 alin. (1) C. civ. prevede: "Legea care reglementează cerințele legale pentru încheierea căsătoriei se aplică nulității căsătoriei și efectelor acestei nulități".

Din dispozițiile art. 2588 alin. (1) C. civ. se observă că legea aplicabilă nulității căsătoriei și efectelor acestei nulități este legea care guvernează cerințele legale pentru încheierea căsătoriei(1) fără a distinge daca este vorba despre condițiile de fond sau condițiile de formă. Din acest motiv suntem tentați să credem că acest aliniat se referă atât la condițiile de fond ale încheierii căsătoriei cât și la condițiile de formă.

În dreptul internațional privat român legea care guvernează cerințele legale pentru încheierea căsătoriei este reglementată de art. 2586 C. civ. (se referă la legea aplicabilă condițiilor de fond) și art. 2587 C. civ. (se refera la legea aplicabilă condițiilor de formă).

Art. 2586 alin. (1) C. civ. dispune: "Condițiile de fond cerute pentru încheierea căsătoriei sunt determinate de legea națională a fiecăruia dintre viitorii soți la momentul celebrării căsătoriei".

Studiind dispozițiile art. 2586 alin. (1) C. civ. referitoare la condițiile de fond cerute pentru încheierea căsătoriei(2) și aplicându-le conform art. 2588 alin. (1) C. civ. vom observa că atât nulității căsătoriei încheiate cu nerespectarea condițiilor de fond și cât efectelor acestei nulități vom constată că:

a. În cazul în care soții sunt străini cu aceeași cetățenie au să încheiat căsătoria pe teritoriul Românei trebuie să li se aplice în privința nulității căsătoriei pentru încălcarea condițiilor de fond și efectelor acestei nulități legea națională comună. Spre exemplu, doi soți cetățeni englezi au încheiat căsătoria pe teritoriul Românei va trebui să se aplice atât în situația în care se constata nulitatea căsătoriei cât și efectelor acestei nulități normele juridice engleze.

b. Dacă soți au cetățenii diferite dar străine și au încheiat căsătoria pe teritoriul Românei trebuie să se aplice în cazul nulității căsătoriei pentru încălcarea condițiilor de fond și efectelor acestei nulități legea națională a fiecăruia dintre ei. Spre exemplu unul dintre soți este englez și celălalt soț este italian daca au încheiat căsătoria pe teritoriul Românei trebuie sa se aplice în situația în cace se constată nulitatea căsătoriei pentru încălcarea condițiilor de fond dar și efectelor acestei nulități legea națională a fiecăruia dintre ei respectiv, normele engleze referitoare la nulitatea căsătoriei pentru încălcarea condițiilor de fond și efectele acestei nulități pentru soțul cetățean englez și legea italiană referitoare la nulitatea căsătoriei pentru încălcarea condițiilor de fond și efectele acestei nulități pentru soțul cetățean italian.

c. Dacă soți au cetățenii diferite din care unul cetățean român și celalalt cetățean spaniol dacă au încheiat căsătoria pe teritoriul Românei și se constată nulitatea acestei căsătoriei pentru încălcarea condițiilor de fond trebuie sa li se aplice de legea națională a fiecăruia dintre ei referitoare la nulitatea căsătoriei pentru încălcarea condițiilor de fond și efectele acestei nulități respectiv: legea română referitoare la nulitatea căsătoriei pentru încălcarea condițiilor de fond și efectele acestei nulități pentru soțul cetățean român și legea spaniola referitoare la nulitatea căsătoriei pentru încălcarea condițiilor de fond și efectele acestei nulități pentru soțul cetățean spaniol.

Art. 2586 alin. (2) C. civ. dispune: "Dacă una dintre legile străine astfel determinată prevede un impediment la căsătorie care, potrivit dreptului român, este incompatibil cu libertatea de a încheia o căsătorie, acel impediment va fi înlăturat ca inaplicabil în cazul în care unul dintre viitorii soți este cetățean român și căsătoria se încheie pe teritoriul României".

Din dispozițiile art. 2586 alin. (2) C. civ. deducem că în situația în care există un impediment la căsătorie în privința condițiilor de fond stabilit de legea străină care, potrivit dreptului roman este incompatibil cu libertatea de a încheia o căsătorie după legea străină, deci căsătoria este nulă și implicit efectele unei astfel de căsătorii sunt nule totuși acea căsătoria se va încheia valid din punct de vedere al condițiilor de fond în cazul în care unul dintre viitorii soți este cetățean român și celălalt soț cetățean străin căsătoria se încheie pe teritoriul României cu respectarea condițiilor de fond stabilite de legea română.

În contextul dat avem următoarele observații:

1. Se riscă ca o căsătorie încheiata pe teritoriul României de un viitor soț cetățean străin cu un viitor soț cetățean român să fie lovită de nulitate în țara a cărui naționalitate o are celalalt viitor soț cetățean străin.

2. O căsătorie încheiată cu respectarea condițiilor de fond în conformitate cu dispozițiile din legea națională a fiecăruia dintre soți trebuie să respecte și dispozițiile referitoare la impedimentele la căsătorie din propria lege națională chiar daca ea se încheie pe teritoriul României și unul dintre viitorii soți este cetățean român.

1.2. Legea aplicabilă nulității căsătoriei și efectelor acestei nulități în funcție de legea aplicabilă condițiilor de formă(3) necesare încheierii căsătoriei

Din dispozițiile art. 2587 C. civ. reiese că legea care guvernează condițiile de formă ale încheierii căsătoriei este legea statului pe teritoriul căruia se celebrează căsătoria cu excepția situației în care căsătoria se încheie în fața agentului diplomatic sau a funcționarului consular al României în statul în care acesta este acreditat aceasta, fiind supusă în privința formalităților legii statului român.

În baza dispozițiilor art. 2588 alin. (1) C. civ. și ale art. 2587 C. civ. avem două situații în privința legii care se aplică nulității căsătoriei și efectelor acestei nulități în funcție de legea care guvernează condițiile de formă ale încheierii căsătoriei:

1. vom aplica nulității căsătoriei și efectelor acestei nulități legea străină ca lege a statului pe teritoriul căruia s-a celebrat căsătoria;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...