Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prelungirea efectelor crizei economico-financiare la nivel european și mondial,

ținând cont de imperativul creșterii veniturilor la bugetul de stat al României,

luând în considerare necesitatea aplicării măsurilor necesare pentru modernizarea infrastructurii naționale,

având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse ar afecta grav programul investițional la nivel național și obiectivele privind crearea de noi locuri de muncă, ca parte a strategiei de continuare a creșterii economice a României în perspectiva următorilor ani,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, acțiunile deținute de stat la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. trec din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 2. -

(1) Profitul nerepartizat al Societății Comerciale Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. aferent anilor 2008, 2009 și 2010 se repartizează sub formă de dividende, în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Sumele reprezentând dividendele corespunzătoare acțiunilor statului la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. se virează la bugetul de stat în termen de 5 zile de la data repartizării lor.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, art. 1 alin. (5) și (6) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Președintele Autorității pentru
Valorificarea Activelor Statului,
Aurelian Popa
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 29 septembrie 2011.

Nr. 83.

;
se încarcă...