Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3162/2011 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) "Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, punctul 1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1.1. Declarația recapitulativă se depune lunar, în condițiile prevăzute la art. 1564 din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal."

2. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește conform anexei.

Art. II. -

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declarația recapitulativă aferentă lunii august a anului 2011.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 20 septembrie 2011.

Nr. 3.162.

ANEXĂ (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 76/2010)

PROCEDURA DE GESTIONARE
a Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...