Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 486/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan
Număr celex: 32011D0486

În vigoare de la 01 august 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1) La 27 mai 2002, Consiliul a adoptat Poziția comună 2002/402/PESC privind unele măsuri restrictive împotriva lui Osama ben Laden, a membrilor organizației Al-Qaida, precum și a talibanilor și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia (1).

___________

(1) JO L 139, 29.5.2002, p. 4.

(2) La 17 iunie 2011, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția (RCSONU) 1988 (2011) recunoscând faptul că situația securității din Afganistan a evoluat și că unii membri ai talibanilor au ajuns la un acord cu Guvernul Afganistanului, au respins ideologia teroristă a Al-Qaida și a adepților acesteia și sprijină soluționarea pe care pașnică a conflictului în desfășurare în Afganistan.

(3) De asemenea, RCSONU 1988 (2011) a recunoscut faptul că, în ciuda evoluției situației din Afganistan și a progreselor înregistrate în direcția reconcilierii, situația continuă să reprezinte o amenințare la adresa păcii și securității internaționale și a reafirmat necesitatea de a combate amenințarea respectivă.

(4) De asemenea, RCSONU 1988 (2011) a impus anumite măsuri restrictive în ceea ce privește persoanele și entitățile desemnate înainte de 17 iunie 2011 drept talibani și alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate acestora, astfel cum se precizează în secțiunea A ("Persoane asociate talibanilor") și în secțiunea B ("entități și alte grupuri sau întreprinderi asociate talibanilor") a listei consolidate a comitetului înființat în temeiul RCSONU 1267 (1999) și RCSONU 1333 (2000), începând cu 17 iunie 2011, precum și alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan, astfel cum au fost desemnate de către Comitetul Consiliului de Securitate înființat în temeiul punctului 30 din RCSONU 1988 (2011) (denumit în continuare "Comitetul de sancțiuni").

(5) Sunt necesare noi acțiuni ale Uniunii pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se instituie măsurile restrictive prevăzute la articolul 2, articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 alineatele (1) și (2) cu privire la persoanele și entitățile desemnate înainte de 17 iunie 2011 drept talibani și cu privire la alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate acestora, astfel cum se precizează în secțiunea A ("Persoane asociate talibanilor") și în secțiunea B ("Entități și alte grupuri sau întreprinderi asociate talibanilor") a listei consolidate a comitetului înființat în temeiul RCSONU 1267 (1999) și RCSONU 1333 (2000), începând cu 17 iunie 2011, precum și cu privire la alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan, astfel cum au fost desemnate de către Comitetul de sancțiuni.

(2) Persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile relevante sunt enumerate în anexă.

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedică furnizarea, vânzarea și transferul, directe sau indirecte, către persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile menționate la articolul 1, de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare, precum și piese de schimb pentru acestea, și de consiliere tehnică, asistență sau instruire legate de activități militare, de pe teritoriul statelor membre sau de către resortisanți ai acestora sau prin intermediul navelor sau aeronavelor aflate sub pavilionul statelor membre.

Articolul 3

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor a persoanelor menționate la articolul 1.

(2) Dispozițiile de la alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...