Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție Consolidare și restaurare Cazino Constanța de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea demarării unor lucrări de consolidare și restaurare a Cazinoului Constanța.

Cazinoul din Constanța este o clădire istorică, fiind unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale orașului. Este un important punct de reper istoric pentru locuitorii orașului, dar și pentru turiștii veniți pe litoralul românesc.

Clădirea se află în prezent într-o stare avansată de degradare, necesitând lucrări de consolidare și restaurare.

Adoptarea prezentei ordonanțe de urgență constituie măsura de salvare a unuia dintre cele mai importante monumente istorice din România.

Această situație impune luarea unor măsuri de protecție a monumentului istoric, fiind parte componentă a strategiei de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel local și național.

Neadoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență conduce la accelerarea distrugerii monumentului istoric "Cazino Constanța", monument național de o importanță deosebită din punct de vedere istoric, cultural și social.

Întârzierea demarării lucrărilor de consolidare și restaurare a Cazinoului din Constanța are ca efect avansarea procesului de degradare a acestuia, cu repercusiuni negative asupra surselor de finanțare a obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța".

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Se aprobă realizarea obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța" de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.

Art. 2. -

(1) Finanțarea obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța" se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite.

(2) Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța" se aprobă conform legislației în vigoare.

Art. 3. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, respectiv Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. vor realiza intervențiile asupra imobilului prevăzut la art. 1 conform prevederilor legale specifice domeniului monumentelor istorice și vor asigura respectarea regimului de monument istoric al acestuia pe toată durata administrării și, respectiv, folosinței gratuite a imobilului.

Art. 4. -

(1) După efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de către Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A, imobilul consolidat și restaurat se predă pe bază de protocol Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

(2) Imobilul consolidat și restaurat trece în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța, fiind predat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pe bază de protocol.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 14 septembrie 2011.

Nr. 76.

;
se încarcă...