Guvernul României

Hotărârea nr. 871/2011 privind desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timișoara și reorganizarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timișoara, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Timișoara, Bd. 16 Decembrie nr. 22-24, județul Timiș, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

(2) Desființarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în structuri fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Hector nr. 1, județul Timiș, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 2. -

Structura organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unității administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătății, în condițiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

(1) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul unității sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

(2) Personalul tehnico-economic-administrativ și de întreținere care își desfășoară activitatea în cadrul unității sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unități sanitare.

Art. 4. -

Patrimoniul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timișoara, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere la data predării-preluării, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite pe fiecare sursă de finanțare și celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă nr. crt. 315 de la rubrica "Județul Timiș" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 31 august 2011.

Nr. 871.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...