Modalități de facturare a energiei termice | Ordonanță de urgență 70/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Modalități de facturare a energiei termice

Art. 1. - Practică judiciară (1)

Prezenta ordonanță de urgență are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de protecție socială a populației reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părți din cheltuielile aferente încălzirii locuinței în perioada sezonului rece, precum și a modului de facturare și plată a energiei termice.

Art. 2. -

(1) Modul de facturare și de plată a contravalorii energiei termice consumate pentru încălzire de către asociațiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de furnizare a energiei termice/convenții individuale, poate fi:

a) facturarea și plata pe baza consumului lunar efectiv;

b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv și plata în tranșe procentuale pe o perioadă de referință cu durata de 12 luni.

(2) Modalitatea de plată conform alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum și stabilirea perioadei de referință se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat și care beneficiază de ajutoare, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, facturarea și plata consumului de energie termică se fac doar pe baza consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a).

Art. 3. -

(1) La solicitarea scrisă a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală, furnizorii de energie termică aplică modul de plată a contravalorii energiei termice în tranșe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referință în baza unui act adițional la contractul de furnizare/convenției individuale.

(2) Opțiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală asupra modului de plată a contravalorii energiei termice în tranșe procentuale se comunică furnizorilor cu cel mult 30 de zile înaintea începerii perioadei de referință.

Art. 4. -

Furnizorii de energie termică au obligația să accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală, facturarea în condițiile prevederilor art. 2.

Art. 5. -

Titularii de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală sunt obligați să achite facturile în termenul de scadență de 15 zile de la data primirii facturilor în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 15 zile de la termenele înscrise pe factură în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b). Data emiterii facturii și termenele de scadență se înscriu pe factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Mergi la:
Modalități de facturare a energiei termice
Ajutoare pentru încălzirea locuinței
Dispoziții finale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...