Finanțarea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței | Ordonanță de urgență 70/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ajutoare pentru încălzirea locuinței -
SECȚIUNEA a 4-a
Finanțarea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței

Art. 26. -

(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5) și art. 9 alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Modificări (1)

(2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 11 alin. (1), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(3) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 11 alin. (2), se asigură din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

(4) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței prevăzute la art. 8 alin. (6)-(8), art. 9 alin. (2) și art. 11 alin. (3) se asigură din bugetele locale. Modificări (1)

(5) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, precum și pentru tipărirea formularului de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia se asigură din bugetele locale.

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) și art. 11 alin. (1) se realizează lunar de către agențiile teritoriale, pe baza borderoului centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) și art. 23 alin. (5) și a situației centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) și (7), în cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri.

(2) În vederea plății ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în condițiile alin. (1), primarii transmit lunar agențiilor teritoriale situația centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) actualizată conform prevederilor art. 17 alin. (7). Derogări (1)

Art. 28. - Modificări (1)

Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinței, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale, precum și ajutoarele pentru încălzirea locuinței achitate de agențiile teritoriale ori de autoritățile administrației publice locale, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se vor colecta în conturile tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii și producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

Mergi la:
Dispoziții generale
Condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Finanțarea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței
Verificare și monitorizare

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...