Art 33 Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 70/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 32 Dispoziții finale Art 34 Dispoziții finale

CAPITOLUL III Dispoziții finale -
Art. 33.
- Modificări (1)

(1) Nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenție și se sancționează după cum urmează: Modificări (1)

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de către primar a dispozițiilor prevăzute la art. 8 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1) și (2), art. 19 alin. (3)-(6), art. 25, art. 27 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (3); Derogări (1)

b) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență; Derogări (1)

c) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 2, art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1)-(5) și art. 23 alin. (1)-(5);

d) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către asociația de proprietari/locatari a dispozițiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) și art. 24 alin. (3);

e) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei în situația în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3).

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către: Modificări (1)

a) organele cu atribuții de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1);

b) primar, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e). Derogări (1)

(3) În situația în care aplicarea sancțiunilor prevăzute în comun se realizează de către unul dintre organele de control prevăzute la alin. (2), la verificarea efectuată de celălalt organ de control, în raportul de inspecție sau de control se va consemna acest fapt și nu vor fi aplicate din nou sancțiunile prevăzute la alin. (1).

(4) Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (4) se fac de către organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...