Art 21 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței | Ordonanță de urgență 70/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 20 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței Art 22 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței

CAPITOLUL II Ajutoare pentru încălzirea locuinței - SECȚIUNEA a 3-a Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței -
Art. 21.
-

(1) Pe baza situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) și la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică, cu respectarea prevederilor art. 8.

(2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociație, precum și suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.

(3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoțită de situația detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică și cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat și din bugetul local, în condițiile art. 8, precum și suma individuală de plată.

(4) În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar, în termenul prevăzut la alin. (2), facturile reprezentând consumul de energie termică ce vor conține cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat și din bugetul local, în condițiile art. 8, precum și suma individuală de plată.

(5) Pe baza situației prevăzute la alin. (3) și a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de energie termică elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare și constituie document de plată care, după certificare, se transmite agențiilor teritoriale în vederea decontării. Derogări (1)

(6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...