Art 19 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței | Ordonanță de urgență 70/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 18 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței Art 20 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței

CAPITOLUL II Ajutoare pentru încălzirea locuinței - SECȚIUNEA a 3-a Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței -
Art. 19.
-

(1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari. Derogări (1)

(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziții, cu privire la modificarea valorii ajutorului calculat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Derogări (1)

(4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

(5) Primarii vor comunica titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței dispozițiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin intermediul asociațiilor de proprietari/locatari. Derogări (1)

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor, asociațiilor de proprietari/locatari, precum și agențiilor teritoriale situația privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât și în format electronic. Derogări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...