Art 17 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței | Ordonanță de urgență 70/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ajutoare pentru încălzirea locuinței - Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței -
Art. 17.
-

(1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se realizează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, prin dispoziție a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispozițiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse la cunoștința solicitanților individual. Derogări (1), Jurisprudență (1)

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociațiile de proprietari/locatari. Modificări (1)

(3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale și asociațiilor de proprietari/locatari, precum și agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie și valoarea ajutorului calculată în condițiile art. 8, 9 și art. 11 alin. (1), atât în scris, cât și în format electronic. Modificări (1), Derogări (1)

(4) Dispozițiile primarului conțin numele și prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat în condițiile art. 8, 9 și art. 11 alin. (1), perioada de acordare a acestuia, iar în cazul beneficiarilor care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și data efectuării plății acestuia. Modificări (1), Derogări (1)

(5) Pentru solicitanții care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, în termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor comunica acestora dispoziția motivată privind respingerea cererii. Derogări (1)

(6) În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8, 9 și art. 11 alin. (1) pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează: Modificări (1), Derogări (1)

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

(7) Dispoziția primarului prevăzută la alin. (6) se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere, prevederile alin. (3) și (4) aplicându-se corespunzător. Derogări (1)

Mergi la:
Art 7 Condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 8 Condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 9 Condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 10 Condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 11 Condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 12 Condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 13 Condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 14 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 15 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 16 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 17 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 18 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 19 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 20 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 21 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 22 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 23 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 24 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 25 Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 26 Finanțarea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art 27 Finanțarea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...