Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5219/2011 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2011-2012

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 2011 până la 13 septembrie 2012, fiind înlocuit prin Ordin 5606/2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2011-2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2011-2012, în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, cuprinsă în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 și 657 bis din 23 septembrie 2010.

(2) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a evaluării naționale.

(3) Comisiile județene și a municipiului București de organizare a evaluării naționale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcționale a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională.

Art. 3. -

Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională, valabile în sesiunile anului 2012, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.

Art. 4. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 29 august 2011.

Nr. 5.219.

ANEXĂ

CALENDARUL
de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2011-2012

15 iunie 2012 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18-20 iunie 2012 Înscrierea la evaluarea națională
25 iunie 2012 Limba și literatura română - probă scrisă
26 iunie 2012 Limba și literatura maternă - probă scrisă
27 iunie 2012 Matematica - probă scrisă
29 iunie 2012 Afișarea rezultatelor (până la ora 14,00)
29 iunie 2012 Depunerea contestațiilor (între orele 14,00 și 18,00)
30 iunie-1 iulie 2012 Rezolvarea contestațiilor
2 iulie 2012 Afișarea rezultatelor finale după contestații

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...