PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1 | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5a -
PROCES-VERBAL
(ziua . . . . . . . . . .luna . . . . . . . . . .anul)1

1 Data la care s-a întocmit procesul-verbal.

CAPITOLUL I Date generale

Subsemnații2. . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . . în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . ., Administrația . . . . . . . . . ., în baza Ordinului de serviciu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . am efectuat, în perioada . . . . . . . . . . o verificare în scopul stabilirii stării de fapt fiscale la . . . . . . . . . ., cu domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., CUI/CNP/NIF . . . . . . . . . . .

2 Numele, prenumele funcționarilor împuterniciți cu efectuarea verificării.

obiect principal de activitate3. . . . . . . . . .

3 Denumire și clasificare cod CAEN a obiectului de activitate desfășurat; nu se completează pentru persoanele fizice fără activitate economică.

Contribuabilul este reprezentat de4. . . . . . . . . .în calitate de . . . . . . . . . .

4 Numele, prenumele, funcția, datele de identitate, CNP/NIF; nu se completează pentru persoanele fizice care participă personal la verificare.

Verificarea a fost efectuată la □ sediul organului fiscal □ sediul/domiciliul contribuabilului

CAPITOLUL II Constatări

Ca urmare a verificării au rezultat următoarele (detalierea situației de fapt constatate în relație cu obiectul verificării):

1. Descrierea situației de fapt

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

2. Fapte sancționate contravențional conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

3. Consecințe

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Punctul de vedere al contribuabilului/experților/persoanelor care au participat la efectuarea constatării la fața locului5

5 Se completează atunci când se efectuează o constatare la fața locului conform art. 65 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

. . . . . . . . . .

La terminarea verificării au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția funcționarilor însărcinați cu efectuarea verificării, cu excepția celor reținute pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare înscrisuri. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, înregistrate în Registrul unic de control sub nr. . . . . . . . . . ., din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului, iar două exemplare au fost luate de funcționarii împuterniciți cu efectuarea verificării.

Funcționari împuterniciți cu efectuarea verificării

Numele, prenumele, semnătura
. . . . . . . . . .
Persoana fizică/reprezentantul legal al persoanei
juridice/alte persoane care au participat la
efectuarea constatării la fața locului
Numele, prenumele, semnătura
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Ordin de serviciu"
INVITAȚIE LA SEDIU
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul )
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
ÎNȘTIINȚARE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"
CARACTERISTICI de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Înștiințare"
;
se încarcă...