PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul ) | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 6a -
PROCES-VERBAL
de ridicare/restituire înscrisuri
(ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .)

Subsemnații . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . . în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . ., Administrația . . . . . . . . . ., în baza art. 64 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului de serviciu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . am ridicat/restituit de la . . . . . . . . . . cu domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . . et. . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . ., CUI/CNP/NIF . . . . . . . . . ., în prezența1. . . . . . . . . . următoarele (documente, înscrisuri etc.):

1 Numele, prenumele, funcția, datele de identitate, CNP/NIF; nu se completează pentru persoanele fizice care participă personal la verificare.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Menționăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat copii certificate de funcționarii împuterniciți cu efectuarea verificării și de contribuabil/reprezentant legal.

Prezentul proces-verbal, înregistrat la contribuabil sub nr. . . . . . . . . . ., s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care unul a fost lăsat contribuabilului, iar unul a fost luat de funcționarii împuterniciți cu efectuarea verificării.

Funcționari împuterniciți cu efectuarea verificării
Numele, prenumele, semnătura
. . . . . . . . . .
Persoana fizică/reprezentantul legal al persoanei juridice
Numele, prenumele, semnătura
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul )
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
ÎNȘTIINȚARE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"
CARACTERISTICI de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Înștiințare"
;
se încarcă...