ORDIN DE SERVICIU Nr | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1a -
ORDIN DE SERVICIU Nr. . . . . . . . . . .

Dl/Dna . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . . în cadrul DGRFP . . . . . . . . . ., Administrația . . . . . . . . . ., este delegat(ă) pentru efectuarea unei verificări în scopul stabilirii stării de fapt fiscale, la persoana juridică/fizică . . . . . . . . . ., CUI/CNP/NIF . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . .

Data începerii verificării: . . . . . . . . . . (zz.ll.aaaa)

Se legitimează cu legitimația nr. . . . . . . . . . .

Avizat.
Șef serviciu/birou,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Conducătorul organului fiscal
Funcția
. . . . . . . . . .
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătură și ștampila
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
ORDIN DE SERVICIU Nr
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Ordin de serviciu"
INVITAȚIE LA SEDIU
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
;
se încarcă...