INVITAȚIE LA SEDIU | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2a -
INVITAȚIE LA SEDIU

Domnului/Doamnei . . . . . . . . . ., în calitate/având funcția de . . . . . . . . . . la/al/a . . . . . . . . . .

În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sunteți invitat(ă) în data de . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice . . . . . . . . . ., Administrația . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., camera . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., pentru furnizarea de informații și lămuriri necesare stabilirii stării de fapt fiscale, ocazie cu care veți prezenta, conform art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente în original și în copie conform cu originalul:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Neprezentarea în condițiile precizate mai sus constituie contravenție conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă conform prevederilor art. 336 alin. (2) lit. a) din același act normativ, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni.

Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Funcția
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
ORDIN DE SERVICIU Nr
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Ordin de serviciu"
INVITAȚIE LA SEDIU
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
;
se încarcă...