INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri" | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 6b -
INSTRUCȚIUNI
de completare și utilizare a formularului "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"

Se completează de către funcționarii împuterniciți cu efectuarea verificării, cu ocazia ridicării/restituirii de documente. Se înscriu numele și prenumele funcționarilor, funcția și numărul ordinului de serviciu.

"Documente/înscrisuri": se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite prin prezentarea următoarelor date: tipul, seria, număr, conținut, număr de file, registre, carnete, bucăți etc.

Documentele sau actele se anexează în original când sunt considerate fictive sau dacă există suspiciuni că sunt fictive, precum și când există indicii că s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesați. În acest caz se lasă contribuabilului copii conform cu originalul, confirmate de acesta/de reprezentantul său legal și de funcționarii împuterniciți cu efectuarea verificării.

Se completează în două exemplare, din care un exemplar pentru organul fiscal și unul pentru contribuabil.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul )
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
ÎNȘTIINȚARE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"
CARACTERISTICI de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Înștiințare"
;
se încarcă...