INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu" | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1b -
INSTRUCȚIUNI
de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu"

Formularul "Ordin de serviciu" reprezintă documentul prin care structurile de informații fiscale sunt împuternicite să efectueze verificarea în scopul stabilirii stării de fapt fiscale, la persoana juridică/fizică.

Ordinul de serviciu se întocmește de echipa care va efectua verificarea, se avizează de șeful de serviciu/birou și se aprobă de către conducătorul organului fiscal sau de altă persoană împuternicită în acest sens.

Se completează cu următoarele date:

- numărul ordinului de serviciu;

- numele și prenumele persoanei pentru care s-a întocmit ordinul de serviciu;

- funcția persoanei desemnate pentru efectuarea verificării;

- denumirea structurii fiscale din care face parte persoana desemnată pentru efectuarea verificării;

- denumirea/numele și prenumele persoanei juridice/fizice verificate;

- codul unic de înregistrare (CUI) sau codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF - pentru persoanele care nu dețin CNP) al persoanei verificate;

- adresa de sediu/domiciliu a persoanei verificate;

- data începerii verificării înscrisă sub forma: zi/lună/an;

- numărul legitimației persoanei desemnate pentru efectuarea verificării;

- data emiterii ordinului de serviciu.

Se întocmește într-un exemplar pentru echipa care va efectua verificarea sau pentru fiecare inspector fiscal în parte, atunci când este folosit pentru deplasare/delegare în teritoriu.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
ORDIN DE SERVICIU Nr
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Ordin de serviciu"
INVITAȚIE LA SEDIU
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
;
se încarcă...