INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu" | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2b -
INSTRUCȚIUNI
de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"

Formularul "Invitație la sediu" este documentul prin care organul fiscal solicită prezența contribuabilului la sediul său pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii stării de fapt fiscale, inclusiv documente, conform art. 56 și 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Invitația la sediu este semnată de către funcționarul/funcționarii împuternicit/împuterniciți cu efectuarea verificării.

Se completează cu următoarele date:

- data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;

- baza legală a solicitării;

- scopul solicitării;

- documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte în original și în copie conform cu originalul.

Se întocmește în două exemplare și se semnează de către funcționarul/funcționarii împuternicit/împuterniciți cu efectuarea verificării:

- exemplarul unu va fi remis personal contribuabilului/împuternicitului sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

- exemplarul doi va fi reținut de funcționarul/funcționarii împuternicit/împuterniciți cu efectuarea verificării și va fi anexat procesului-verbal.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
ORDIN DE SERVICIU Nr
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Ordin de serviciu"
INVITAȚIE LA SEDIU
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
;
se încarcă...