INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație" | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4b -
INSTRUCȚIUNI
de completare și utilizare a formularului "Declarație"

Reprezintă documentul prin care organele fiscale solicită informații scrise contribuabilului, reprezentantului sau oricărui angajat al unui contribuabil, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului și pentru fundamentarea unor constatări.

Solicitarea de informații scrise se va face în timpul verificării, ori de câte ori sunt necesare pentru definitivarea constatărilor privind starea de fapt fiscală.

Întrebările vor fi transmise în scris, sub semnătura funcționarului/funcționarilor împuternicit/împuterniciți cu efectuarea verificării, formulate în mod clar, concis și concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.

În cazul în care persoana în cauză refuză să răspundă la întrebări, întrebările vor fi transmise printr-o adresă scrisă, stabilind un termen de cel puțin 10 zile pentru formularea răspunsului.

În toate cazurile, răspunsurile la întrebările puse de organul fiscal se vor da în scris prin "Declarația" pusă la dispoziție de organul fiscal.

Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în procesul-verbal, anexându-se o copie după adresa de comunicare.

Declarația se completează de persoana care răspunde la întrebări, completându-se următoarele informații:

- numele și prenumele;

- codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;

- adresa de domiciliu;

- datele din documentul cu care se legitimează;

- calitatea;

- numele, prenumele și funcția persoanelor care au formulat întrebările;

- data completării, numele, prenumele și semnătura celui care răspunde la întrebări.

Declarația este semnată și de funcționarul/funcționarii împuternicit/împuterniciți cu efectuarea verificării în momentul în care o primește de la persoana care a răspuns la întrebări.

Declarația se întocmește în două exemplare, ambele cu caracter de original, din care:

- un exemplar va rămâne la persoana care a dat declarația;

- un exemplar va rămâne la organul fiscal împuternicit cu efectuarea verificării și va fi anexat la procesul-verbal.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
ORDIN DE SERVICIU Nr
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Ordin de serviciu"
INVITAȚIE LA SEDIU
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul )
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
ÎNȘTIINȚARE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"
CARACTERISTICI de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Înștiințare"
;
se încarcă...