INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor" | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 3b -
INSTRUCȚIUNI
de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"

Formularul "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor" este documentul prin care organul fiscal solicită contribuabilului și/sau unor terți cu care contribuabilul a avut/are raporturi economice sau juridice informații și/sau înscrisuri pentru determinarea stării de fapt fiscale a contribuabilului verificat, conform art. 58 și 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Cererea de furnizare a informațiilor/înscrisurilor se formulează în scris și va specifica natura informațiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale și documentele care susțin informațiile furnizate.

Cererea de furnizare a informațiilor/înscrisurilor se întocmește de funcționarul/funcționarii împuternicit/împuterniciți cu efectuarea verificării, se avizează de șeful de serviciu/birou coordonator și se aprobă de către conducătorul organului fiscal sau de altă persoană împuternicită în acest sens.

Se completează cu următoarele date:

- informațiile și documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte;

- baza legală a solicitării;

- scopul solicitării;

- modalitatea de transmitere a informațiilor și documentelor către organul fiscal.

Se întocmește în două exemplare și se semnează de către conducătorul organului fiscal sau de altă persoană împuternicită în acest sens:

- exemplarul unu va fi remis personal contribuabilului/împuternicitului sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

- exemplarul doi va fi reținut de funcționarul/funcționarii împuternicit/împuterniciți cu efectuarea verificării și va fi anexat procesului-verbal.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
ORDIN DE SERVICIU Nr
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Ordin de serviciu"
INVITAȚIE LA SEDIU
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul )
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
;
se încarcă...