ÎNȘTIINȚARE | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 7a -
ÎNȘTIINȚARE

Numele, prenumele/Denumirea contribuabilului: . . . . . . . . . .

CUI/CNP/NIF: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

Doamnei/Domnului Administrator/Director general

Prin prezenta vă informăm că, în baza art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de . . . . . . . . . . veți face obiectul unei acțiuni de constatare la fața locului.

Acțiunea de constatare la fața locului se va desfășura cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală și nu reprezintă o acțiune de inspecție fiscală.

Conform prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația să permiteți accesul funcționarilor împuterniciți de organul fiscal pentru a efectua o constatare la fața locului în vederea efectuării de verificări în interes fiscal. Totodată, potrivit prevederilor art. 64 din același act normativ, la solicitarea funcționarilor împuterniciți de organul fiscal aveți obligația punerii la dispoziția acestora a tuturor registrelor, evidențelor, documentelor de afaceri, precum și a oricăror altor înscrisuri aferente activității desfășurate în perioada . . . . . . . . . . .

Nepermiterea accesului funcționarilor împuterniciți să efectueze constatarea la fața locului sau refuzul punerii la dispoziția acestora a înscrisurilor solicitate constituie contravenție conform art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. a) din același act normativ.

Refuzul contribuabilului/plătitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale, în vederea stabilirii realității declarației fiscale, constituie contravenție conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. e) din același act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) și (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice au dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau reședință.

În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reședința persoanei fizice se face cu autorizarea instanței judecătorești competente, dispozițiile privind ordonanța președințială din Legea nr. 287/2009 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile.

Conducătorul organului fiscal
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Funcția
. . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul )
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
ÎNȘTIINȚARE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"
CARACTERISTICI de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Înștiințare"
;
se încarcă...