DECLARAȚIE | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4a -
DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., CNP/NIF . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., legitimat cu C.I./pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . la întrebările puse de echipa de verificare formată din:

1. . . . . . . . . . . având funcția de . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . . având funcția de . . . . . . . . . . în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . ., Administrația . . . . . . . . . ., în baza art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, dau următoarele informații:

1. Întrebare:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

1. Răspuns:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

2. Întrebare:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

2. Răspuns:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

3. Dacă mai aveți ceva de adăugat?

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .
Numele și prenumele
Semnătura
Data primirii.
. . . . . . . . . . (zz.ll.aa)
Funcționarii împuterniciți cu efectuarea verificării
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Prezenta declarație s-a dat în două exemplare, din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului, iar un exemplar a fost luat de funcționarii împuterniciți cu efectuarea verificării.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
ORDIN DE SERVICIU Nr
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Ordin de serviciu"
INVITAȚIE LA SEDIU
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul )
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
ÎNȘTIINȚARE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"
;
se încarcă...