Date generale | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5b - INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal" -
CAPITOLUL I
Date generale

Procesul-verbal este documentul utilizat de către funcționarii care au desfășurat verificarea în scopul stabilirii stării de fapt fiscale, prin intermediul constatării la fața locului (art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare) solicitării prezenței contribuabilului la sediu (art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare) solicitării de furnizare a informațiilor (art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare) și solicitării de înscrisuri (art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare) și cuprinde constatările funcționarilor care au efectuat verificarea.

Nu are ca rezultat întocmirea unei decizii de impunere.

Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:

1. data (zi, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal;

2. numele și prenumele funcționarilor împuterniciți cu efectuarea verificării;

4. denumirea și clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate desfășurat; nu se completează pentru persoanele fizice fără activitate economică;

5. numele, prenumele, funcția, datele de identitate, CNP/NIF și calitatea acestuia; nu se completează pentru persoanele fizice care participă personal la verificare.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
Date generale
Constatări
Date generale
Constatările
;
se încarcă...