Date generale | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5a - PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1 -
CAPITOLUL I
Date generale

Subsemnații2. . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . . în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . ., Administrația . . . . . . . . . ., în baza Ordinului de serviciu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . am efectuat, în perioada . . . . . . . . . . o verificare în scopul stabilirii stării de fapt fiscale la . . . . . . . . . ., cu domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., CUI/CNP/NIF . . . . . . . . . . .

2 Numele, prenumele funcționarilor împuterniciți cu efectuarea verificării.

obiect principal de activitate3. . . . . . . . . .

3 Denumire și clasificare cod CAEN a obiectului de activitate desfășurat; nu se completează pentru persoanele fizice fără activitate economică.

Contribuabilul este reprezentat de4. . . . . . . . . .în calitate de . . . . . . . . . .

4 Numele, prenumele, funcția, datele de identitate, CNP/NIF; nu se completează pentru persoanele fizice care participă personal la verificare.

Verificarea a fost efectuată la □ sediul organului fiscal □ sediul/domiciliul contribuabilului

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
Date generale
Constatări
Date generale
Constatările
;
se încarcă...