Constatări | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5a - PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1 -
CAPITOLUL II
Constatări

Ca urmare a verificării au rezultat următoarele (detalierea situației de fapt constatate în relație cu obiectul verificării):

1. Descrierea situației de fapt

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

2. Fapte sancționate contravențional conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

3. Consecințe

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Punctul de vedere al contribuabilului/experților/persoanelor care au participat la efectuarea constatării la fața locului5

5 Se completează atunci când se efectuează o constatare la fața locului conform art. 65 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

. . . . . . . . . .

La terminarea verificării au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția funcționarilor însărcinați cu efectuarea verificării, cu excepția celor reținute pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare înscrisuri. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, înregistrate în Registrul unic de control sub nr. . . . . . . . . . ., din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului, iar două exemplare au fost luate de funcționarii împuterniciți cu efectuarea verificării.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
Date generale
Constatări
Date generale
Constatările
;
se încarcă...