ANEXA Nr 3a | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr. 3.a

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .

Administrația . . . . . . . . . .

CERERE
de furnizare a informațiilor/înscrisurilor

Către:

Dl/Dna . . . . . . . . . ., CNP/NIF . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . .

Societatea Comercială . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . .

În conformitate cu prevederile art. 58 și 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și în vederea verificării persoanei juridice/fizice . . . . . . . . . ., CUI/CNP/NIF . . . . . . . . . ., veți furniza, până la data de . . . . . . . . . ., următoarele informații și documente, în copie conform cu originalul:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Informațiile vor fi furnizate în scris, sub semnătura persoanei fizice/reprezentantului legal al contribuabilului. Documentele solicitate vor fi:

□ depuse la registratura Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice . . . . . . . . . ., Administrația . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . .

□ înmânate dlui/dnei . . . . . . . . . ., la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice . . . . . . . . . ., Administrația . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., camera . . . . . . . . . ., în data de . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . . .

Încălcarea de către contribuabil a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. r) și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. e) din același act normativ.

Încălcarea de către contribuabil a prevederilor art. 64 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. c) și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. a) din același act normativ.

Numele și prenumele
Funcția
Semnătura
Avizat,
Șef serviciu/birou
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Conducătorul organului fiscal
Funcția
. . . . . . . . . .
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...