Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1426/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 noiembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 octombrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, nr. crt. 3, 8 și 22 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea unității administrativ-teritoriale Județul Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor
"3 Berești-Bistrița Bacău 5, 6, 45
. . . . . . . . . .
8 Căiuți Bacău 1, 6, 8, 9
. . . . . . . . . .
22 Secuieni Bacău 1, 5"

2. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 23 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu Codruț Ștefănescu

București, 6 noiembrie 2017.

Nr. 1.426.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.157/2016)

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.157/2016)

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 1.157/2016)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...