Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 09 august 2011.

În vigoare de la 09 august 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 9.083/2011 al Direcției sănătate publică și control în sănătate publică,

având în vedere:

- art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 649/2001;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Începând cu data de 1 septembrie 2011 se instituie metodologia de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări, utilizând un sistem informatic unic la nivel național. Aplicația software dedicată este denumită Registrul Electronic Național de Vaccinări.

Art. 2. -

(1) Medicii din maternități, cabinete medicale individuale și cabinete medicale școlare, indiferent de forma de organizare a asistenței medicale în cadrul sistemului public sau privat și indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligația de a asigura vaccinarea corectă a copiilor și de a introduce în Registrul Electronic Național de Vaccinări datele privind vaccinările efectuate în cadrul Programului Național de Imunizări.

(2) Furnizorii de servicii medicale prevăzuți la alin. (1) au obligația de a introduce datele prevăzute de Registrul Electronic Național de Vaccinări pentru toți copiii născuți începând cu data de 1 septembrie 2011.

(3) Până la data de 31 decembrie 2011 medicii din cabinetele medicale individuale au obligația de a introduce datele prevăzute de Registrul Electronic Național de Vaccinări pentru toți copiii născuți începând cu data de 1 septembrie 2007, înscriși pe listele proprii. În perioada de implementare a Registrului Electronic Național de Vaccinări, până la data de 31 decembrie 2011, se va utiliza metodologia actuală de raportare a efectuării vaccinărilor.

Art. 3. -

(1) Registrul Electronic Național de Vaccinări este în proprietatea și în administrarea Institutului Național de Sănătate Publică prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, coordonatorul tehnic național al Programului Național de Imunizări.

(2) Registrul Electronic Național de Vaccinări reprezintă baza tehnică de date privind vaccinările copiilor și adolescenților din România, structurată pe înregistrări individuale, cu asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal.

(3) Registrul Electronic Național de Vaccinări asigură suportul tehnic pentru raportarea efectuării vaccinărilor, obligație prevăzută de art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 649/2001.

(4) Medicii din maternități și din cabinetele medicale de familie vor actualiza lunar baza de date a Registrului Electronic Național de Vaccinări, introducând până la data de 5 a fiecărei luni datele aferente lunii precedente.

(5) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, centrele regionale de sănătate publică din București, Cluj, Iași și Timișoara, Centrul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile, precum și Direcția sănătate publică și control în sănătate publică din Ministerul Sănătății vor putea accesa analizele lunare, trimestriale și anuale ale datelor înregistrate în teritoriul arondat și vor elabora măsurile necesare conform competențelor.

Art. 4. -

(1) Coordonatorul tehnic național al Programului Național de Imunizări asigură instruirea tehnică a coordonatorilor județeni cu privire la implementarea Registrului Electronic Național de Vaccinări.

(2) Coordonatorii județeni asigură instruirea tehnică a personalului din unitățile prevăzute la art. 2 privind operarea, actualizarea și utilizarea Registrului Electronic Național de Vaccinări.

(3) Gestionarea accesului controlat al unităților menționate la art. 2 alin. (1) prin codul de utilizator și parolă se va face de către Institutului Național de Sănătate Publică.

Art. 5. -

(1) Costurile legate de instalarea, mentenanța și administrarea Registrului Electronic Național de Vaccinări de către Institutul Național de Sănătate Publică sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății și alocate Institutului Național de Sănătate Publică pentru finanțarea Subprogramului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.

(2) Costurile pentru realizarea instruirilor prevăzute la art. 4 sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății și alocate Institutului Național de Sănătate Publică și direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București pentru finanțarea Programului național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate, Subprogramul de promovare a unui stil de viață sănătos.

Art. 6. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și toți furnizorii de servicii medicale de vaccinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

București, 3 august 2011.

Nr. 1.234.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...